על עזרת תפילות החרדים למדינה, ומה שיש למחקרים לומר על כך

בתקופה האחרונה, לצד הוויכוח המתלהט בדבר גיוס חרדים לצבא, מועלת יותר ויותר הטענה לפיה החרדים תורמים למדינה בעזרת תפילותיהם, ההכרחיות לקיומנו. בעבר כבר נתקלתי בכמה מחקרים שבדקו את יעילותן של תפילות, אבל בתור חובב מדע רציתי לבדוק לעומק מה יש למחקרים שנעשו בנושא (ומסתבר שיש הרבה מחקרים כאלו) לומר על כך, והאם ועד כמה הבסיס של טענות אלו מוצק.

אתחיל בהערה: מובן שיכולתם של מחקרים כאלו לבדוק את יעילות התפילות מוגבלת. אני לא אדבר על תפילות שמנסות להשפיע מחוץ לעולם החומרי (כגון בקשות לשלוח נשמה כלשהי לגן עדן), אלא תפילות שהשפעתן מדידה. למשל, אם מתפללים רבים יבקשו לגרום להחלמתם של אנשים בקבוצה אחת, נצפה שהחולים באותה קבוצה יחלימו מהר יותר ובשיעור גבוה יותר מאשר בני קבוצה אחרת. כמו כן, יתכן ואלוהים עונה לתפילות לעתים נדירות בלבד, כך שמחקר שבדק את שיעור ההחלמה של אלף חולים לא יכול לעזור לנו אם אלוהים עונה רק לתפילה אחת ממיליון. למזלנו, רוב המאמינים טוענים שתפילות עוזרות בשיעור גבוה בהרבה – במיוחד תפילות החרדים – ולכן אניח שאלוהים אמור לענות על לפחות תפילה אחת לכמה מאות. הסתייגויות נוספות שיש להעלות הן האפשרות שאלוהים אינו עונה על תפילות שנעשות במחקרים, גם אם סיבת התפילה מוצדקת (אולם נדמה לי סביר שזה לא המצב), העובדה שמרבית המחקרים לא בודקים תפילות של יהודים (אם כי הכתוב בהמשך מתייחס גם ובעיקר ליהדות), וכן קיימות הסתייגויות שרלוונטיות לכל מחקר בנפרד (דוגמת חוסר אמונה של המתפללים), אולם רוב המחקרים מנסים לטפל בהן, וריבוי המחקרים מאפשר למצוא כמעט לכל הסתייגות מחקר שלקח אותה בחשבון.

התוצאות

חיפשתי באינטרנט מחקרים ומטא-אנליזות (סקירות של מחקרים) בנושא, באתרים דתיים, א-דתיים, מעורבים ונייטרלים. למשל, הערך "Efficacy of prayer" בוויקיפדיה האנגלית סוקר את הנושא, וכולל הפניות למספר רב של מחקרים. המסקנות העיקריות:

1. כאשר מושא התפילה אינו מודע לה (למשל, אדם מתפלל למען חולה מבלי שהחולה ידע על כך) אין לתפילה השפעה. למען גילוי נאות אציין שניתקלתי במחקר אחד שטען את ההפך, אולם הוא זכה להאשמות רבות (ומוצדקות, לדעתי) לזיוף, ובכל מקרה הוא בדק נוצרים בלבד.

2. במידה ומושא התפילה מודע לה (בין אם מישהו מתפלל עבורו או שהוא מתפלל למען עצמו), יתכן אחד משלושה מקרים:
• 
(נדיר) התפילה תזיק למושאה, במידה והוא סבור (משום מה) שהיא תזיק לו (ראו אפקט הנוצבו (Nocebo) בוויקיפדיה האנגלית) או אם הוא רוצה שהיא תצליח אך יש לו ספקות רציניים לגבי כך, וכתוצאה מכך נוצרת אצלו חרדת ביצוע (Performance anxiety).
• 
התפילה תועיל למושאה. מצב זה מתרחש אך ורק כאשר מושא התפילה מאמין שהיא תעבוד, ולמעשה תוצאות המחקרים מראות שהתועלת נוצרת כתוצאה מאפקטים פסיכולוגיים בלבד (בעיקר אפקט הפלצבו (Placebo)). לא מצאתי ראייה להשפעה שנוצרת מסיבות על-טבעיות (לרבות אלוהיות), למרות ניסיונות רבים (גם ובעיקר של גופים דתיים) למצוא ראיות כאלה.
• 
התפילה לא תשפיע על מושאה. מצב זה מתרחש כאשר מושא התפילה אינו סבור שהיא תזיק או תועיל לו (וכך אף אפקט פסיכולוגי אינו מתרחש) או כאשר השפעות פסיכולוגיות אינן יכולות לעזור במקרה המדובר (לדוגמה, חולה מתפלל שמכונת ההחייאה שלו תחזור לעבוד לאחר תקלה).

3. ההבדלים בין הדתות השונות קטנים מאוד ולרוב אינם מובהקים סטטיסטית. אח של אחת מחברותי אף טען כי קרא בבלוג על מחקר (שלא ראיתי את המקור לו, ולכן יש לקחת אותו בערבון מוגבל) שמצא כי השפעת התפילות של יהודים למען יהודים קטנה מהשפעת תפילות בדתות אחרות, אולם אני משער שהסיבה לתוצאה זו היא אחוזי כפירה גבוהים במיוחד בקרב בני הלאום היהודי. וכיצד יתכן שהלאום החכם הזה – שכה רבים מבניו הם זוכי פרס נובל ושהגיע להשגים כבירים – הוא גם לאום כופר כל-כך? מלבד קשיי המצוות שמציבה היהדות, במהלך שיטוטיי באינטרנט נתקלתי בסיבה אפשרית נוספת: ראו "Religiosity and intelligence" בוויקיפדיה האנגלית וכן את הפסקה השלישית בפרק "שכיחות האתאיזם" שבערך "אתאיזם" בוויקיפדיה העברית.

לסיכום, אלא אם כל המחקרים הללו טעו, תפילות החרדים לא עוזרות למדינה למעט בהשפעה מזערית בעידוד חלק מהחיילים (בין אם בהעלאת הנכונות שלהם להקרבה עצמית או באמונה בכוחן של התפילות לעזור לחייל פצוע, שיבריא מהר יותר כתוצאה מכך). כמובן, לחרדים יש זכות מלאה לנצל את זמנם החופשי כרצונם, אבל אני סבור שאלו שאינם מסכימים איתם לא צריכים לוותר להם על חובותיהם האזרחיות. מה דעתכם?

נ"ב: לגבי השגות בעניין תוצאות המחקרים עצמן – אשמח לשמוע, אולם זכרו שוויקיפדיה (גם האנגלית) נכתבת ע"י אנשים כמוני וכמוכם, ושאת ההסתגויות הקיימות של מתנגדים למינהם הם יכלו לכתוב בערכים הנ"ל.

מה דעתכם?

אתה יכול לבחור רק אפשרות אחת
אני מסכים עם דעתך לגבי יעילותן של תפילות, והסכמתי איתה גם לפני שקראתי את הפוסט
אני מסכים עם דעתך, אבל לא הסכמתי איתה לפני שקראתי את הפוסט
אני לא מסכים עם דעתך, אבל גרמת לי לחשוב/לבדוק את זה
אני לא מסכים עם דעתך, והפוסט שלך לא שינה אצלי כלום

תפילה לא נועדה לסיפוק צרכי האדם אלא היא ביטוי לעבודת ה'-למרות שאין פסול שאדם יכוון בתפילתו לצרכיו או למאוויו,העקרון פשוט,אם אדם מתפלל למימוש צרכיו מאוויו או רצונו,המשמעות הינה שהוא עובד בעצם את עצמו ולא את ה'-זאת למרות שתכנים רבים בתפילה הינם לכאורה בקשות שאדם מבקש מאת ה' יתב'-emo_69.png 

emo_63.png

תפילה לא נועדה לסיפוק צרכי האדם אלא היא ביטוי לעבודת ה'-למרות שאין פסול שאדם יכוון בתפילתו לצרכיו או למאוויו,העקרון פשוט,אם אדם מתפלל למימוש צרכיו מאוויו או רצונו,המשמעות הינה שהוא עובד בעצם את עצמו ולא את ה'-זאת למרות שתכנים רבים בתפילה הינם לכאורה בקשות שאדם מבקש מאת ה' יתב'-emo_69.png 

כמו שאמרתי, המחקרים מנסים לבדוק את ההשפעות של תפילות על העולם הגשמי, והרי זה העולם שבו אמורות התפילות להשפיע על המדינה. זה לא מילוי של חובות אזרחיות אם זה לא עוזר למדינה.

תפילה לא נועדה לסיפוק צרכי האדם אלא היא ביטוי לעבודת ה'-למרות שאין פסול שאדם יכוון בתפילתו לצרכיו או למאוויו,העקרון פשוט,אם אדם מתפלל למימוש צרכיו מאוויו או רצונו,המשמעות הינה שהוא עובד בעצם את עצמו ולא את ה'-זאת למרות שתכנים רבים בתפילה הינם לכאורה בקשות שאדם מבקש מאת ה' יתב'-emo_69.png 

אמת שתפילה היא ביטוי לעבודת ה' אלא שלמעשה ישנם שני סוגי תפילות אחת התפילה שהיא עבודת ה' טהורה לשמה ללא פניות וכוונות גשמיות, וסוג התפילה השניה היא התפילה שאדם מתפלל על צרכיו היום יומיים או על צרכי הרבים העם והארץ, אין בכך שום פסול, ואדרבה גם תפילה כזו היא גדולה וחשובה, והגדיל רבי נחמן מברסלב שלימד את תלמידיו להקדיש שעה ביום לצורך תפילה, מתוך הלב, לא מתוך סידור או תהלים, אלא תפילה שאדם מתפלל מליבו בשפה שלו במילים שלו, ללא שום כללים אלא מה שהוא חש ומרגיש וזורם באותו הרגע, כל צורך שיש לו באותו הזמן להתפלל לבורא, ולדבר אליו "כמו אדם שמשוחח עם חבר אמיתי" כל אחד יכול לעשות זאת, דתי או חילוני לא משנה מצבו הרוחני, אנשים רבים מעידים, כאשר לקחו על עצמם את ההנהגה הזו, לשוחח ולהתפלל עם ה' שעה אחת ביום, ראו תוצאות נפלאות בכל מהלך חייהם, אנשים הגיעו לדברים שעל פי ההגיון והשכל לא היו יכולים להגיע, כגון לדירה שלא היתה בהישג ידם, או שינוי נפלא בזוגיות שלהם שהיתה נראית כאבודה, שלא לדבר על כאלה שהגיעו בזכות העצה הזאת לדרגות רוחניות גבוהות שחא יכלו להגיע אליהן בשום צורה אחרת.

אין ספק שכח התפילה הוא גדול, וכדאי להביא זאת לידיעת הכלל, כח התפילה הוא לכולם, גם לא חייבים להיות בעלי אורח חיים דתי כדי להשתמש בכוח זה של התפילה, וכאמור אין שום פסול במי שמתפלל על צרכיו הגשמיים, אם שכאמור, תפילה שהיא עבודת ה' טהורה היא עניין גבוה ונאצל למי שזוכה לכך. 

מנהל הפורום
1000+

אין בעיה שיתפללו...... אבל אחרי שיסיימו עם חובתם לחברה

טעות בסיסית:טענת החרדים שיש לפטור אותם משרות למען לימודים בישיבה, ולא למען תפילה. זו פעולה שונה ,עם תועלת שונה.

זכותך לא להסכים אתם, אבל כדאי לברר קודם מה הם חושבים, ואז להתווכח אתם,או בכלל לגבש עמדה.

התועלת שהם מדברים עליה מתחלקת ל2 חלקים עיקריים:

1)תרבותי: משמר ערך חשוב לציבור,שבמשך דורות היהודים השקיעו בו בעוצמות. שהיה הולך לאיבוד ללא קיומה של חברת לומדים בהיקף רחב. אגב, מנת המשכל היהודית הגבוהה, שאתה גאה בה!השתכללה והשתמרה כנראה מתוך עיסוק אנליטי בלימוד סוגיות הגמרא לאורך שנים רבות, ע"י דורות של לומדיםץ

2)מיסטי, הפועלך במנגנון הגנה דומה לזה של התפילה.

ואגב תפילה: לא באמת ציפיתי שאדם שאינו מאמין ימצא במחקר הוכחות ליעילות התפילה.השפעת עמדת החוקר על תוצאות המחקר היא מפורסמת ומבוססת,וודאי השפעת עמדת כותב המאמר.שכנעת את המשוכנע מראש.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו .
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר