אני לא הסתמכתי על מדענים הרי הכל כתוב בתורה

המסרים המרכזיים המוקנים על ידי התורה הם גזענות, חוסר סובלנות, התרת דם, רצח והשמדה של אוכלוסיות בני אדם ללא הבחנה בין אשמים לחפים כולל עוללים, כל זאת במו ידיו או במצוותו של אלוהים. כבר במעמד הר סיני, עם קבלתה של התורה, מומתים אלפי בני אדם באופן אקראי, על כך שרקדו סביב עגל, שארגן אהרן אחיו של משה. שמות לב 27" ויאמר(משה רבנו) להם כה אמר יהוה אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו: 28 ויפל מהעם ביום ההוא כשלשת אלפי איש:". מסקנות: 1. ההרג בוצע מתוך חוסר סובלנות לאמונה אחרת ובניגוד לדיבר 'לא תרצח', הדיבר 'לא תרצח' מופר מיד עם ההכרזה על ידי משה במצוותו של אלוהים. 2. ההרג בוצע סתמית ואקראית ללא בדיקה מי באמת רקד. 3. מארגן האירוע אהרן אחיו של משה, מקבל פרס ומתמנה לכהן גדול. הדרך הנכונה להעריך את המעשה הנפשע הוא באמות המידה של התורה עצמה, הרצח בוצע בסמוך לקבלת עשרת הדיברות, החשובה שבהן היא הציווי 'לא תרצח', אז כבר במעמד הר סיני עובר אלוהים ומשה את הדיבר 'לא תרצח'. והדוגמה מזמננו הוא טבח של שישה מיליון יהודים ובהם יותר ממיליון פעוטות שלא הספיקו לחטוא.

שלמה יוסי, בשביל מה ללכלך? למה להתנגח ולחפש בתורה כאילו...

דברים לא טובים? אנחנו צריכים 'אחדות' ואהבת אחים. אתה לא חושב ככה?

את הדברים הגדולים באמת לא צריך לחפש, הם מאירי עיניים

קח לדוגמה את המבול לפי הסיפור אלוהים מטביע את כל החי והצומח ללא הבחנה. או בחג הפסח הבא עלינו לטובה הולך אלוהים בעצמו ובכבודו ללא שרף והורג את כל בכורות מצרים, גם כן ללא הבחנה.

הייתה כאן שאלה מה היה לא הלכנו אחרי ישוע. יש לפחות עוד שתי שאלות כאלה.

1. מה היה לו היינו הולכים אחרי הקראים? 2. מה יהיה אם נלך אחרי האורתודוקסים? מי מתנדב לענות ?

-מי זה היינו?

אתה מדבר על אבות אבות אבותינו מקדמה דנא-- היהדות השורשית לא נטתה בשום דור אחרי שום זרם שחרג מהמסגרת הבסיסית שלה. לא רק שלא נטמעה בדתות אליליות ותרבויות זרות,כמו היוונים רומאים ומקבילהם האשורים והבבלים אלא שאף ידעה לבודד מתוכה זרמים שבקשו ליצור דרכה דת חדשה-כגון הנצרות,הקראות,השבתאות,ואלו רק חלק מהדוגמאות, מה זה אומר לגבי היהדות, שמהותה, הינו קיום תורה ומצוות ואין בלתם(מה לעשות שזה מרגיז בעלי דיעות המבקשים להמיר את הריטואל הדתי בריטואל תרבותי,הומני ככל שיהיה -מבלי לוותר על התואר "יהודי") לגבי מה שאתה קןרא אורטודוקסים-בתרגום חופשי משמעות המילה שמרנות-השמרנות היא המסגרת הדתית שלא תוחלף ולא תומר ותמשיך לשמור על חיותה כמו שעשתה כמאה דורות לפנים

emo_63.png

מי שלא מכיר את כתבי הרמ"בם חושב שהיהדות הנה שמרנות. לא נכון.

אתה שואל מי זה היינו ? דהיינו מה היה לו אנחנו ברובנו היינו הולכים בדרך שונה מהזרם המרכזי של היהדות?! זה לא שאלה היפוטטית. כמו שהיום אנו מקבלים את קביעת הרמ"בם שהתורה והפילוסופיה, או במילים אחרות המדע, לא סותרים זה את זה, והיהדות השורשית הנה זו שצועדת קדימה עם זרם הידע האנושי, קיימת האפשרות השנייה שנחזור לכיוון השמרנות האורתודוקסית ונהפוך לאיראן או אפגניסטן. כך היה כאשר היהדות הרבנית נפרדה מהאורתודוקסיה הקראית, וכך יכול היה לקרות שכל היהודים היו הולכים אחרי השליחים של הנצרות הקדומה. הרשות נתונה. השאלה לכן אקטואלית.

דבר אחד ברור מה יקרה אם נלך אחרי קלונימוט.

לא שהעלוב קלונימוט כל כך חשוב ששוה מחשבה כזאת, אבל חדלי אישים כמו קלונימוט היו לנו תמיד בכל הדורות של עם ישראל, ותמיד לא נותר מהם זכר. זו הסלקציה הטבעית של עם ישראל, רק החזקים הטובים והאיכותיים שורדים וממשיכים את שרשרת הדורות, וכל הנמושות כגון קלונימוט, כמו כמה ענפים קמושים על עץ מפואר, את הענפים הקמושים כורתים וזורקים לזבל, והעץ המפואר ממשיך לגדול.

הענפים הכמושים כמו קלונימות הקימו את המדינה, ובלעדיה ספק אם הייתה כיום יהדות

מה לא ברור לך בקשר לשש מליוני היהודים ? בקשר לשואה. הרי ברור...

שמאסון לאסון אנחנו רק מתחזקים ומצבנו משתפר פלאים, באמונה, במצוות, באהבת הקב"ה אותנו, ואנחנו אותו, וכמו כן כל אסון אצל היהודים, מבטל גזירות קשות : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4208852,00.html

בוודאי. שחור זה לבן, רע זה טוב, פשע הוא צדקה, ושניאורסון היה משיח.

מה הקשר? השואה לא הבדילה בין דתי חילוני או מתבולל

לא ראינו שחילוני אירופה ניצלו עקב חילוניותם, יתר על כן אפילו כאלה שהתבוללו והמירו את דתם 3 דורות לא ניצלו. אם כך בדיוק ההפך דווקא השואה הוכחה חותכת שעזיבת הדת והתבוללות אינה עיצה שעוזרת ליהודי להנצל מפני השמדה ממניעים אנטישמיים

מוטב שלא תתערב בדברים בהם הנך בור.(כמו השואה). אתה משדר בורות.

1. היו יהודים שנצלו בגלל שהתנצרו. 2. שיעור הניצולים מבין החילונים גדול פי כמה וכמה מהניצולים מבין האורתודוקסים.ברור למה. 3. מה שברור, שאין ולו יהודי אחד שניצל בגלל אמונתו. יותר קרוב לאמת שניצל חרף אמונתו. ( ליהודי חילוני היה יותר סיכוי בגלל יכולתו להתמע בין הגויים. יהודים מאמינים נצלו כמובן גם כן. אלה שהיו חזקים, חכמים, עשירים, ומעל לכל בגלל שהיה להם מזל).

הענפים הכמושים כמו קלונימות הקימו את המדינה, ובלעדיה ספק אם הייתה כיום יהדות


המדינה הוקמה על ידי כלל עם ישראל ולא ע"י "חילונים בלבד"

אל תנכס את הקמת המדינה לחילונים. למעשה יהודים אורטודוקסים שומרי תורה ומצוות היו פה ועלו לארץ והקימו ובנו ישובים עוד הרבה לפני שהתנועה הציונית חשבה לוולד, עוד לפני שהרצל נולד. אל תנכס את בניין הארץ לחילונים כמוך, כי ליהודים אורטודוקסים שומרי תורה ומצוות יש חלק לא פחות ממך אם לא יותר בבניין הארץ. יותר מזה, היום החלוצים האמיתיים, ובוני הארץ הם המתנחלים, שאתה שונא ומסית נגדם ללא הרף, ולא לעוכרי ישראל ענף כמוש ומדולדל כמוך. בעוד דור לא ישאר ממך ומשכמותך זכר, אנשים כמוך יכנסו לפח האשפה של ההיסטוריה, אתם תזכרו לדראון בספרי ההיסטוריה של הדור הבא, מי שישאר פה הם יהיו אך ורק רק החלוצים האמיתיים, יהודים אורטודוקסים שומרי תורה ומצוות אוהבי עם ישראל התורה והארץ.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

מוטב שלא תתערב בדברים בהם הנך בור.(כמו השואה). אתה משדר בורות.

1. היו יהודים שנצלו בגלל שהתנצרו. 2. שיעור הניצולים מבין החילונים גדול פי כמה וכמה מהניצולים מבין האורתודוקסים.ברור למה. 3. מה שברור, שאין ולו יהודי אחד שניצל בגלל אמונתו. יותר קרוב לאמת שניצל חרף אמונתו. ( ליהודי חילוני היה יותר סיכוי בגלל יכולתו להתמע בין הגויים. יהודים מאמינים נצלו כמובן גם כן. אלה שהיו חזקים, חכמים, עשירים, ומעל לכל בגלל שהיה להם מזל).

הבורות היא שלך

מניין לך מה רמת ידיעותי על השואה. השואה לא הבדילה כלל בין דתי לחילוני, חוקי הגזע הנאציים הכלילו במפורש אפילו כאלה שהתנצרו מכמה דורות, עובדה אבסורדית שבגיטאות הגדולים כמו גיטו וורשא, היו כנסיות וכמרים, וקהל מאמינים, שכולם היו יהודים שהם או שאבותיהם התנצרו, וכמובן כל אלה סיימו באושוויץ, המרת הדת לא עזרה להם כלל, יותר חילונים נרצחו בשואה מדתיים, גם בגלל העובדה הפשוטה, שרוב יהדות אירופה באותה תקופה היו חילונים. כדי להנצל על ידי התחזות לגוי, לא היה צורך לההפך לחילוני, אני מכיר יהודים דתיים, גם קרובי משפחתי, שניצלו, על ידי שהתחזו לגויים, גם מבלי לעזוב את הדת, דווקא דתיים שעשו זאת הצליחו יותר משכיניהם החילונים שהיו ממילא מוכרים ומסומנים על ידי הגויים, כיהודים הנראים כמו גויים.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו .
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר