מקור השבת.

..."מושג השבת היהודי קשור, לדעת חוקרים רבים, ליום השפטו המסופוטמי (בבל). יום זה הנקרא מנוחת הלב (אום נוח לובי), נחוג ביום...". מתוך הספר "מקדש ומרכבה". ולמי שלא יודע רוב סיפורי התורה, בכלל זה המבול קשורים לדתות שלפני אברהם. אז מה שבעצם נשאר לנו זו הראשוניות על חוקי המוסר שהוגדרו בתורה.

תגובה

גם אם כל מיני חוקים שכתובים בתורה הוזכרו במקורות לא יהודיים קדומים אין עם זה שום בעיה ושום סתירה. כל החוקים הללו במקורות הלא יהודיים הועברו מדור לדור ע"י אדם הראשון(שכידוע לא היה יהודי וכל מה שהוא ידע נאמר לו ע"י הקדוש ברוך הוא) ובני נוח. זה ממש לא משנה אם אנשים לא יהודיים שמרו שבת דורות לפני מתן תורה. מה שמשנה זה שצריך לשמור את השבת מכיוון שאם לא שומרים הסיכוי לחזור להיות עבדים במצרים או במקומות אחרים כגון:אושוויץ,דכאו וכו' גדול יותר. יום טוב לכולם.

תגובה יותר טובה

התורה למעשה היא מסמך שמכיל 2 חלקים עיקריים והיא ניתנה במעמד הר סיני. החלק הראשון מספר לעם ישראל את כל ההיסטוריה האנושית עד להווה(כלומר ההווה שבו ניתנה התורה - מעמד הר סיני) והחלק השני הוא תרי"ג מצוות עתידיות שעם ישראל צריך לשמור בהיכנסו לבית החדש שלו - ארץ ישראל. גם לפני מתן תורה האנושות ידעה שלגנוב,לרצוח, לנאוף, לחמוד וכו' הם חטאים גדולים. אבל לא כל האנושות האמינה שאלו חטאים כיוון שלא כולם האמינו באל שציווה אותם. לעם ישראל יש קייס מאוד חזק להאמין בהם מכיוון שהוא היה עד לנסים הגדולים שביציאת מצרים ולמעמד הר סיני שלא השתמע לשתי פנים

אז מה שבעצם נשאר לנו זו הראשוניות על חוקי המוסר שהוגדרו בתורה

גם הרבה מחוקי המוסר נכתבו בתקופה קדומה. ראה חוקי חמורבי.

מקור מנהג העמידה בצפירה

מקור העמידה בצפירה ביום הזיכרון קשור לדעת חוקרים רבים למנהג המקובל העיקר אצל שבטי ההוטנטוטים באפריקה כאשר שיירות פילים עוברות בג'ונגל כידוע בעת שהפילים צופרים באפם כאשר הם עוברים בשיירה, אז מסוכן להפריע לשיירה לעבור, ולכן צריך לעמוד ולהמתין עד שהפילים יעברו. הדבר הזה נקרא אצל השבטים האפריקאים בשם "סוקורון" שם דומה ל"זיכרון" ולכן לדעת חוקרים רבים מכאן בא המנהג לעמוד בעת הצפירה, גם לדעת פרופסור רוזנקרנץ (אנטרופולוג וחוקר שבטים ידוע) המילה "סוקורון" פרושה בשפת השבטים "מנוחת הלב" (כי אז הם נעצרים ונחים מריצתם אחרי ציד החיות) ומכאן בא המנהג של עצירת המכוניות ממרוצתן בעת הצפירה.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

תגובה יותר טובה

התורה למעשה היא מסמך שמכיל 2 חלקים עיקריים והיא ניתנה במעמד הר סיני. החלק הראשון מספר לעם ישראל את כל ההיסטוריה האנושית עד להווה(כלומר ההווה שבו ניתנה התורה - מעמד הר סיני) והחלק השני הוא תרי"ג מצוות עתידיות שעם ישראל צריך לשמור בהיכנסו לבית החדש שלו - ארץ ישראל. גם לפני מתן תורה האנושות ידעה שלגנוב,לרצוח, לנאוף, לחמוד וכו' הם חטאים גדולים. אבל לא כל האנושות האמינה שאלו חטאים כיוון שלא כולם האמינו באל שציווה אותם. לעם ישראל יש קייס מאוד חזק להאמין בהם מכיוון שהוא היה עד לנסים הגדולים שביציאת מצרים ולמעמד הר סיני שלא השתמע לשתי פנים

תגובה ל-car tor

ל-car tor היקר . שכחת שבני כל העמים קיבלו תורה , חוקים ומצוות , מה שאתה קורה לו 7 מצוות בני נח . וזה קרה הרבה לפני מתן תורה . כך , שאינך יכול לשלול את "תורתם" של העמים שקבלוה ללא הצורך להכנס למצב עבדות במצריים בכדי לצאת 400 שנה לאחר מכן ולקבל את התורה בשנית . אולי אתה יודע את הסיבה שבני ישראל ישבו במצריים 400 שנה כעבדים ? בכבוד רב שלום הלוי .

תגובה

לא אני ולא אתה יודעים למה ישבו בני ישראל במצרים בתור עבדים 400 שנה וזה בכלל לא מעניין.כמו שאדם עישן 4 קופסאות סיגריות ביום במשך שנים עד שהוא קיבל התקף לב ולאחר השתלה של לב חדש הזהירו אותו הרופאים שלא יחזור לעשן ונתנו לו חוקים איך להימנע מעישון אזי הוא ובניו(אם אכפת לו מהם) ישמרו על עצת הרופאים ולא יעשנו. זה נכון ש6 מצוות נמסרו לאדם הראשון והוא היה אמור להעבירם לצאצאיו ונוח קיבל עוד מצווה אחת והוא היה צריך להעביר אותם לצאצאיו אך צאצאיו זנחו אותם כיוון שהם לא האמינו לו שהוא קיבל אותם. רק עם שלם שהיה במצב גרוע ושיווה להתגלות השם הוא קיבל את התורה שהיתה מלווה בניסים שלא מהעולם הזה ולכן מטרתינו בנוסף למנוע חזרה למצרים היא להראות לעולם שאנחנו הדוגמא הטובה ביותר לעם שלומד את הלקח שלו ומתקן בהתנהגותו את העולם.

תגובה ל-car tor

ל-car tor היקר . יתכן שאתה לא יודע כפי שאתה אומר, אז אני אספר לך . בני ישראל ישבו במצריים 400 שנה מאותן הסיבות שהיהודים ישבו בגלות (ויושבים עדיין) 2000 שנה . פשוט "טעם הגלות" טוב יותר . אלא , שרצה הגורל ובא מלך "שלא ידע את יוסף" והחליט שאותם אנשים שחיים מלא לעשות כלום , צריכים לעבוד לפרנסתם בבנית פירמידות לכבודו ולכבוד האלים שהאמינו בהם במצריים . כן , בני ישראל ישבו במצריים בגלל שהיה טוב להם עם אמונות המצרים ואליליהם. באשר לסיפוריך כל אדם הראשון ו-6 התורות שקיבל והעבירם עד תקופתו של נח, הרי שזה כלל לא משנה כי כולם טבעו במבול ונשארו רק נח ומשפחתו .כך שעל פי "סיפורי התורה" הכל התחיל למעשה מחדש עם 7 מצוות בני נח . שקדמו ב-9 דורות לאברהם אבינו . אגב , לפי הכתוב (מניין השנים) נח מת כשאברהם היה בן 98 !!! . גם אברהם הוריש לשמונת צאצאיו את החוקים והמצוות שקיבל מאלוהים . ראה לדוגמא את יתרו כהן מדיין שהוא נין לאברהם אבינו ואת העצות שנתן למשה בפרשת יתרו . בכבוד רב שלום הלוי .

אתה שוב טועה

העבדות במצרים לא היתה גלות שכן אז לא היה קיים עם שמכנה את עצמו בתור עם ישראל ושארץ ישראל זו ארצו. ואתה לא יכול להגיד שבני ישראל ישבו במצרים וזו היתה גלות. הפרשנות שלך לתורה ולערכי עם ישראל מזכירה לכולנו כאן בפורום את הפרשנות של שאר שונאי וזרי ישראל כגון הנוצרים וכו'. וזה בכלל לא מפתיג שכן אתה בכלל לא שייל לעם ישראל כי אתה שומרוני ואולי אתה שייך לעדה שמכנה את עצמה שומרונים והראייה היא שאתם קיבלתם חיים בשכם ועשו לכם טובה כי רציתם לגור במדינת ישראל אז עשו לכם מובלעת בחולון כמו מוקטעה או משהו דומה לזה

תגובה ל-car tor

ל-car tor היקר . זו כל התורה שלמדת ? כנראה שלקחת לך שני מידות מעם ישראל את ה"תם" ואת זה "שאינו יודע לשאול" . כי פרט לשטויות עדיין לא ראיתי אצלך תגובה נבונה אחת . לך אל הרבי שלך שיסביר לך שהעבדות במצריים הייתה "גלות" תרתי משמע ולא טיול מסביב לעולם ב-430 שנה . שבני ישראל שכחו את מקור מחצבתם במצריים כי נהנו מעבודה זרה . וחוץ מזה , מי אתה בכלל שיש לך את הזכות לומר מי "בן ישראל" כשאתה בעצמך עובד עבודה זרה תרתי משמע .

אצלך כל היהודים עובדים עבודה זרה

כי לפי דעתך השומרונית המעוותת מי שמניח תפילין הוא בן מוות.חבל באמת שאנחנו מבזבזים את הזמן בלהתווכח עם אנשים שבכלל לא שייכים לעם ישראל אבל אסור לעמוד בפרץ ולתת לך להפיץ את המשנה המעוותת שלך ולכן חייבים להגיב על דברי השיטנה שלך.
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: forumbot
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר