אל תחלק ציונים בציונות, פשיסט קטן.

אדם, יהודי או לא-יהודי, אינו נמלה בקן נמלים, או דבורה בכוורת, ואינו בשר תותחים למען רייך או פיהרר.

הוא פרט (אינדיבידואל) שמותר לו לממש חלומותיו היכן שיחפוץ, והוא יכול להדיר רגליו מ"מכורה" הסטורית שנתחדשה, אם מתמסמסת בה הדמוקרטיה ומתעצמים בה ההזיות המשיחיות, האפליה, הנשול, הקפוח של האחר והתביעה להעביר את ילדיו באש למולך ההתנכלויות (לבטא כמו "התנחלויות") כמנהג האמורי.

 

"אבות האומה" החתומים על מגילת העצמאות ידעו כי קיימים קונפליקטים מסוימים אך העדיפו לא להנציח אפליה, נשול, קפוח על הקלף.

 

הקברניטים השִכּורים העומדים מאחורי ההגה עתה, אינם תופשים בבערותם את שתפשו המיסדים לפני כ- 70 שנים - ואצים להנציח אפליה, נשול, קפוח ולהעלות על הקלף.

 

אשר לעתונות:

"ידיעות אחרונות" ו"ישראל היום" לא יצלחו אלא לרפוד קיני תוכים, פשוט מפני שפורמט הגליון המודפס תואם את ממדי רצפת הכלוב הסטנדרטי באופן מופלא.

אלמלא חולקו חינם - לא היה איש טורח לקראם...

אל תחלק ציונים בציונות, פשיסט קטן.

אדם, יהודי או לא-יהודי, אינו נמלה בקן נמלים, או דבורה בכוורת, ואינו בשר תותחים למען רייך או פיהרר.

הוא פרט (אינדיבידואל) שמותר לו לממש חלומותיו היכן שיחפוץ, והוא יכול להדיר רגליו מ"מכורה" הסטורית שנתחדשה, אם מתמסמסת בה הדמוקרטיה ומתעצמים בה ההזיות המשיחיות, האפליה, הנשול, הקפוח של האחר והתביעה להעביר את ילדיו באש למולך ההתנכלויות (לבטא כמו "התנחלויות") כמנהג האמורי.

 

"אבות האומה" החתומים על מגילת העצמאות ידעו כי קיימים קונפליקטים מסוימים אך העדיפו לא להנציח אפליה, נשול, קפוח על הקלף.

 

הקברניטים השִכּורים העומדים מאחורי ההגה עתה, אינם תופשים בבערותם את שתפשו המיסדים לפני כ- 70 שנים - ואצים להנציח אפליה, נשול, קפוח ולהעלות על הקלף.

 

אשר לעתונות:

"ידיעות אחרונות" ו"ישראל היום" לא יצלחו אלא לרפוד קיני תוכים, פשוט מפני שפורמט הגליון המודפס תואם את ממדי רצפת הכלוב הסטנדרטי באופן מופלא.

אלמלא חולקו חינם - לא היה איש טורח לקראם...

 

תקשיב פוסי......

אתה קורא נאמן ומעריץ לא קטן של הסמרטוטון "הארץ", שהרעיל את מוחך

לעניות דעתי יש מצב, שהוא הסיבה לכך שניפלטת מהישיבה

אתה נסמך באופן לא פרופורציונלי על השכל (השכל לא יענה על הכל)

לכן אני מסיק מיכך, שהיית בישיבה ליטאית

אצל הדתיים הלאומיים נפוצה התופעה של קריאת הסמרטוטון עיתון "הארץ", כי העברית אצלו נקייה, וללא ניבולי פה

אתה כניראה "הצצת וניפגעת" כאשר עיינת בסמרטוטון "הארץ" 

ולדעתי יש לו כניראה משקל כבד בסיבה שניפלטת מהישיבה

כמו כן, אני חושב כי איבדת את יכולת החשיבה העצמאית, והפכת לעוין של הציונות בהשפעת "הארץ"

 

"ואולי לא היו הדברים מעולם" (רחל המשוררת).      

אז זהו המצב. יושבים להם מעל מיליון יהודים באירופה על סיר הבשר. כן העובדה המדהימה, שהם חיים שם עשרות שנים בקרב יבשת שרק לאחרונה טבחה ביהודים שם בתקופת השואה. כניראה שמנעמי סיר הבשר נעמו להם יותר מכבודם הלאומי. אך מה לעשות, ותבשילו של סיר הבשר האירופי הוקדח. זהו זה !!! נגמרה החגיגה.

 

אירופה הולכת להיקבר כלכלית, חברתית, מדינית, צבאית ותרבותית. עשרות מיליוני המוסלמים האנטישמים באירופה משנים את המרקם החברתי שם. לימין הפוליטי שכוחו מתחזק שם ישנו גוון אנטישמי מובהק. המשבר כלכלי, שכבר עובר על אירופה ילך יחמיר ויחריף. אירופה שוקעת בהדרגה, ונמצאת בתהליך של התפוררות, התפרקות והתרסקות. יהודי אירופה החיים שם מסתכנים בנפשם ורכושם. השינאה של אירופה הלבנה, ואירופה המוסלמית שם כלפי היהודים מרימה ראש יותר ויותר. אין עתיד שם ליהודי אירופה.

 

כן אני מבין. קשה להגר מהמדינה שמרגישים בה בבית עשרות שנים. קשה לוותר על התנאים הסוציאליים הכלכליים, שהחיים שם מאפשרים. אך מה לעשות, כשהכלכלה שם שוקעת? זהו - סיר הבשר מתחיל להתרוקן שם. הנוחיות החומרית בה יהודי אירופה חיים הגיעה לסיומה. והמצב הכלכלי חברתי יעשה גרוע יותר. האנטישמיות ורדיפות היהודים יתגברו. האם לקח השואה לא נלמד? 

 

 

       סכנה מרחפת על עתידם הפיזי והכלכלי של יהודי אירופה - הגיע זמנם לעלות לישראל

                                              איך אומר השיר?

   "ברווזים ברווזים בואו הביתה" - אכן ישראל ביתכם פורח, צומח ומשגשג, בואו הביתה!!!    

הם צודקים, מסוכן לרכז את כל או רוב היהודים בישראל!

 

פצצת אטום איראנית אחת על תל אביב ואחת על חיפה וכל המפעל הציוני הלך פייפן, לתמיד. ואולי הם יפילו פצצת אטום שלישית על ירושלים, למרות שאל אקצה ולא מעט ערבים שם. אבל יכול להיות שיכוונו למערב ירושלים ואל אקצה וערבים לא ינזקו.

לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'.

לא רצוי שכל הביצים יהיו בסל אחד...

אדרבא. צריכים להרבות את האוכלוסיה היהודית בעולם.

מכמה סיבות.

והיה כי יבוא על המחנה האחד למלחמה ונותר המחנה השני לפליטה..

הסיבה השניה  עלינו להיות מעורבים בכל המדינות בעולם כדי שהשפעתם לטובת ישראל תהיה רבה.

לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'.

לא רצוי שכל הביצים יהיו בסל אחד...

אדרבא. צריכים להרבות את האוכלוסיה היהודית בעולם.

מכמה סיבות.

והיה כי יבוא על המחנה האחד למלחמה ונותר המחנה השני לפליטה..

הסיבה השניה  עלינו להיות מעורבים בכל המדינות בעולם כדי שהשפעתם לטובת ישראל תהיה רבה.

כפי שאנחנו רואים,הממשלה שלנו מרחיקה את היהדות האמריקאית מקשר למדינת ישראל .

אז זהו המצב. יושבים להם מעל מיליון יהודים באירופה על סיר הבשר. כן העובדה המדהימה, שהם חיים שם עשרות שנים בקרב יבשת שרק לאחרונה טבחה ביהודים שם בתקופת השואה. כניראה שמנעמי סיר הבשר נעמו להם יותר מכבודם הלאומי. אך מה לעשות, ותבשילו של סיר הבשר האירופי הוקדח. זהו זה !!! נגמרה החגיגה.

 

אירופה הולכת להיקבר כלכלית, חברתית, מדינית, צבאית ותרבותית. עשרות מיליוני המוסלמים האנטישמים באירופה משנים את המרקם החברתי שם. לימין הפוליטי שכוחו מתחזק שם ישנו גוון אנטישמי מובהק. המשבר כלכלי, שכבר עובר על אירופה ילך יחמיר ויחריף. אירופה שוקעת בהדרגה, ונמצאת בתהליך של התפוררות, התפרקות והתרסקות. יהודי אירופה החיים שם מסתכנים בנפשם ורכושם. השינאה של אירופה הלבנה, ואירופה המוסלמית שם כלפי היהודים מרימה ראש יותר ויותר. אין עתיד שם ליהודי אירופה.

 

כן אני מבין. קשה להגר מהמדינה שמרגישים בה בבית עשרות שנים. קשה לוותר על התנאים הסוציאליים הכלכליים, שהחיים שם מאפשרים. אך מה לעשות, כשהכלכלה שם שוקעת? זהו - סיר הבשר מתחיל להתרוקן שם. הנוחיות החומרית בה יהודי אירופה חיים הגיעה לסיומה. והמצב הכלכלי חברתי יעשה גרוע יותר. האנטישמיות ורדיפות היהודים יתגברו. האם לקח השואה לא נלמד? 

 

 

       סכנה מרחפת על עתידם הפיזי והכלכלי של יהודי אירופה - הגיע זמנם לעלות לישראל

                                              איך אומר השיר?

   "ברווזים ברווזים בואו הביתה" - אכן ישראל ביתכם פורח, צומח ומשגשג, בואו הביתה!!!    

הם צודקים, מסוכן לרכז את כל או רוב היהודים בישראל!

 

פצצת אטום איראנית אחת על תל אביב ואחת על חיפה וכל המפעל הציוני הלך פייפן, לתמיד. ואולי הם יפילו פצצת אטום שלישית על ירושלים, למרות שאל אקצה ולא מעט ערבים שם. אבל יכול להיות שיכוונו למערב ירושלים ואל אקצה וערבים לא ינזקו.

 

צריך להבין - יש מצב רצוי, ויש מצב מצוי

רצוי לשאוף שכל העם היהודי יעלה ויחייה בישראל

מבחינה מציאותית ככל שנשאף לעליית יותר יהודים

כך נתאמץ, ובעזרת השם ייתכן ויעלו הרבה יותר יהודים לישראל

אך המצב המצוי, מבחינת עובדתית הוא שלא כל היהודים יעלו לישראל - וחבל

לכשיבוא המשיח בעזרת השם במהרה בימנו, אני מאמין כי כל היהודים יחיו בישראל

 

גם אם חושבים אתם שאין זה נבון שכל העם היהודי יחייה בישראל

הרי אתם צריכים להיות לא רק צודקים, אלא גם חכמים

כלומר, בחוכמה לתמוך בכל הכוח והיכולת בעלייה של כל היהודים לארץ ישראל

כשבראייה מפוכחת יודעים אנו שאין זה אפשרי מבחינה מציאותית

אך ככל שנשאף רחוק יותר, כך במציאות נשיג הרבה יותר משיאפתנו לעלייה יהודית.

המצב הרצוי הוא שכל יהודי יחיה במקום בו הוא יכול להגשים את עצמו ואת יכולותיו באופן הטוב והמספק ביותר.

לא בטוח שהדרך שבה הולכת ישראל היום היא הכיוון הנכון להגשים את הרצוי.

אולי כשמדינת ישראל תחזור להיות מדינה ציונית שחיה בגבולותיה ולא שולטת על עם אחר וחיה, על פי חזון הנביאים כאור לגויים,ידיעו הנה היהודים לקחת חלק בפרויקט.

למה אתה חושב שיהיה משיח?

המצב הרצוי הוא שכל יהודי יחיה במקום בו הוא יכול להגשים את עצמו ואת יכולותיו באופן הטוב והמספק ביותר.

לא בטוח שהדרך שבה הולכת ישראל היום היא הכיוון הנכון להגשים את הרצוי.

אולי כשמדינת ישראל תחזור להיות מדינה ציונית שחיה בגבולותיה ולא שולטת על עם אחר וחיה, על פי חזון הנביאים כאור לגויים,ידיעו הנה היהודים לקחת חלק בפרויקט.

למה אתה חושב שיהיה משיח?

 

היסטורית, מרבית העלייה לישראל היא על רקע מצוקתם הכלכלית, חברתית או אחרת של העולים

כיום, כשאירופה מתפרקת ומתפוררת כלכלית, חברתית והאנטישמיות שם במגמת עלייה - יש מקום לעלייה מוגברת משם

יש להבין, ברוך השם ישראל היום במצב כלכלי, ביטחוני ומדיני מעולה יחסית 

לכן זה הזמן להציב ליהודי העולם את אפשרות ערוץ העלייה לארץ

 

ברוך השם, שכבר כיום ישנה התגברות עצומה של עולים מרוסיה אוקראינה ויתר חבר המדינות

צריך לעשות ממאמץ ולהגביר את העלייה מצרפת ובריטניה שם האנטישמיות מתגברת

באשר ליהודי אמריקה, לצערי כרגע העלייה משם היא בעיקרה רק של יהודים דתיים וחרדים

יש מצב שבאמצעות מאמץ מרוכז ניתן יהיה להביא גם רבים מיהודי אמריקה הקונסרבטיבים והרפורמים

אני רואה גם בהם יהודים מועילים, משכילים שיכולים לתרום המון לחיים כאן

אני תקווה כי באיזשהו זמן יצליחו להגיע להבנות עם הרבנות האורתודוכסית, ולגייר רבים שאינם יהודים על פי ההלכה

אנו כאן בישראל בצומת דרכים היסטורית,שבה מרבית העם היהודי (קרוב ל-7 מיליון) חי בישראל

לכן יש לעשות מאמץ גם דתי ולמצוא דרכים לגייר באופן קל את אלו שהם מזרע ישראל אך לא יהודים לפי ההלכה.  

שוב טעות.

להעלות מכל הבא ליד יגמור את היהדות..

האם העלייה מחבר העמים שהביאה מאות אלפים לא יהודים זה הפתרון?

אם כך נקלוט את הערבים שבתוכנו והרי לך הגדלת אוכלוסיה...

הטעות החמורה יותר היא החינוך המערבי הקלוקל.

החינוך הזה גרם לכך שנשים יתחתנו בגיל 30-40 ילדו ילד ויתגרשו. ורחמנא ליצלן יש כאלה של זו בזו וזה בזה..

בעוד אלה מסביבנו לוקחים נשים כפי חפצם...כמו הבדואי שהציג 54 ילדים....

לכן צריכים לחזק את הקהילות בחול.. לאפשר להם להתפתח ולהתרבות...כולל תמיכה כלכלית.

לא שמים את כל הביצים בסל אחד.

שוב טעות.

להעלות מכל הבא ליד יגמור את היהדות..

האם העלייה מחבר העמים שהביאה מאות אלפים לא יהודים זה הפתרון?

אם כך נקלוט את הערבים שבתוכנו והרי לך הגדלת אוכלוסיה...

הטעות החמורה יותר היא החינוך המערבי הקלוקל.

החינוך הזה גרם לכך שנשים יתחתנו בגיל 30-40 ילדו ילד ויתגרשו. ורחמנא ליצלן יש כאלה של זו בזו וזה בזה..

בעוד אלה מסביבנו לוקחים נשים כפי חפצם...כמו הבדואי שהציג 54 ילדים....

לכן צריכים לחזק את הקהילות בחול.. לאפשר להם להתפתח ולהתרבות...כולל תמיכה כלכלית.

לא שמים את כל הביצים בסל אחד.

שמע, אפס. אתה רוצה להפוך את הייתרון הנשי (היותנו בעלות השחלות והרחם) לחסרון. אתה רוצה  לכפות על הנשים ללדת. ומגיל צעיר. והרבה ילדים. אפס, הרכבת הזו כבר עזבה את התחנה. האשה החילונית יודעת יפה שגופה הוא ברשותה. והיא, בעלת השחלות והרחם, היא הקובעת בנושא הרביה. ז"א, אם תלד בכלל, מתי תלד, וכמה ילדות וילדים. אפס, לא אני בראתי את העולם, ולא אני קבעתי שהאשה היא המלכה. אתה רוצה להוריד את האשה מכס  מלכותה ולהציב עליו את המדינה. אפס, העולם המערבי התקדם, ומבין מהן זכויות הפרט, מהן זכויות הפרט של האשה. התמרמרותך לא תועיל.

ושנאתך ל20% מהאנושות, שנוטים לאהוב את בני מינם, לא תביא אותך לשום מקום טוב. אתה רק שייך לאותו קומץ בחברה שהוא חשוך, אטום, ושטוף אמונות הבליות.

את ההשרצה הבדואית צריך לעצור ולמגר, עפ"י  חוק,  לא  לענות לה בהשרצה יהודית.

שמעי מהבולה..שפרי את הלשון העילגת שלך.

אני לא אמרתי לחוקק חוק שנשים ילדו..

כמו שמעודדים בדואים ללדת בקצבאות שמנות..מתחתנים כביכול מתגרשים האשה חד הורית..והמשכורת בלי עבודה עשרות אלפים...

כך ניתן לחנך לעודד לעזור לאפשר לאשה ללמוד ולעבוד למרות הילדים.

אין לי שנאה לשום אדם..פשוט אין להם שחלות ורחם לכן אינן יכולים ללדת...

קצת חשיבה לפני ההתפרצויות הבלתי נשלטות.

ומה יקרה אם כבודה תתרום למדינה יתר ילודה..ראי אירופה נעלמת...

המצב הרצוי הוא שכל יהודי יחיה במקום בו הוא יכול להגשים את עצמו ואת יכולותיו באופן הטוב והמספק ביותר.

לא בטוח שהדרך שבה הולכת ישראל היום היא הכיוון הנכון להגשים את הרצוי.

אולי כשמדינת ישראל תחזור להיות מדינה ציונית שחיה בגבולותיה ולא שולטת על עם אחר וחיה, על פי חזון הנביאים כאור לגויים,ידיעו הנה היהודים לקחת חלק בפרויקט.

למה אתה חושב שיהיה משיח?

 

היסטורית, מרבית העלייה לישראל היא על רקע מצוקתם הכלכלית, חברתית או אחרת של העולים

כיום, כשאירופה מתפרקת ומתפוררת כלכלית, חברתית והאנטישמיות שם במגמת עלייה - יש מקום לעלייה מוגברת משם

יש להבין, ברוך השם ישראל היום במצב כלכלי, ביטחוני ומדיני מעולה יחסית 

לכן זה הזמן להציב ליהודי העולם את אפשרות ערוץ העלייה לארץ

 

ברוך השם, שכבר כיום ישנה התגברות עצומה של עולים מרוסיה אוקראינה ויתר חבר המדינות

צריך לעשות ממאמץ ולהגביר את העלייה מצרפת ובריטניה שם האנטישמיות מתגברת

באשר ליהודי אמריקה, לצערי כרגע העלייה משם היא בעיקרה רק של יהודים דתיים וחרדים

יש מצב שבאמצעות מאמץ מרוכז ניתן יהיה להביא גם רבים מיהודי אמריקה הקונסרבטיבים והרפורמים

אני רואה גם בהם יהודים מועילים, משכילים שיכולים לתרום המון לחיים כאן

אני תקווה כי באיזשהו זמן יצליחו להגיע להבנות עם הרבנות האורתודוכסית, ולגייר רבים שאינם יהודים על פי ההלכה

אנו כאן בישראל בצומת דרכים היסטורית,שבה מרבית העם היהודי (קרוב ל-7 מיליון) חי בישראל

לכן יש לעשות מאמץ גם דתי ולמצוא דרכים לגייר באופן קל את אלו שהם מזרע ישראל אך לא יהודים לפי ההלכה.  

נמאס לראות כל הזמן את אותה אסופה של טענות ההבל שלך.

ראה תגובתי לעיל.

עתידה של ישראל כלל אינו ברור, ואחר כל סבב מעשי איבה מוצפים משרדי עורכי-דין המטפלים בסיוע להשגת דרכון זר כלשהו בישראלים המשחרים לאזרחות נוספת.

שאל עורכי דין מקרב מכריך, אם יש לך כאלה...

שמעי מהבולה..שפרי את הלשון העילגת שלך.

אני לא אמרתי לחוקק חוק שנשים ילדו..

כמו שמעודדים בדואים ללדת בקצבאות שמנות..מתחתנים כביכול מתגרשים האשה חד הורית..והמשכורת בלי עבודה עשרות אלפים...

כך ניתן לחנך לעודד לעזור לאפשר לאשה ללמוד ולעבוד למרות הילדים.

אין לי שנאה לשום אדם..פשוט אין להם שחלות ורחם לכן אינן יכולים ללדת...

קצת חשיבה לפני ההתפרצויות הבלתי נשלטות.

ומה יקרה אם כבודה תתרום למדינה יתר ילודה..ראי אירופה נעלמת...

מהבול זה אתה. רוב הפוסטים שלך זוכים ללעג של כל גולש וגולשת משכילים.

המדינה לא צריכה לעשות תעמולה בנושא שהוא פרטי במובהק. גופי הוא ברשותי בלבד, לאף אחד אין שום זכות עליו . היות האשה בעלת השחלות והרחם, היות האשה היוצרת העיקרית של החיים, נותן לה גם את הזכות הבלעדית להחליט אם תיצור חיים חדשים בכלל, ואם כן - מתי, איך, וכמה.  למדינה אין מה להגיד פה. כפי שלאף מימסד אין זכות להתערב בצלחת של מישהו (חוץ מחינוך נמרץ לטבעונות ותחוקת חוקים שימנעו עינוי ורצח של בעלי חיים, ויכירו בזכותם המולדת לחיים ולאושר), בחדר המיטות שלו או שלה, ובכל אספקט פרטי אחר של חיי אדם.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר