על איזה טענות אתה רוצה תגובה.

ממשלה גלובלית היא סיוט שאתה ממציא.

קרן המטבע נועדה להתמוך בכלכלה הקפיטלסטית  בדרך האלימה ביותר בכל מקום אליו היא יכולה להשפיע.

כלומר,אתה מפחיד את עצמך עם המילים הכי מאיימות שאתה יכול להמציא ,בלי חיבור לאיזשהי מציאות.

 

כתבתי כבר בפורום רבות על המזימה הזאת לעולם וממשלה גלובליים

זוהי מציאות ממשית, שהפרוגרסיבים חותרים אליהה

בקרוב אביא הוכחות רבות לתמיכה בטענותי

 

המצב שתיארתי בפוסט הראשי הוא מורכב ואמיתי

אין צורך לזלזל, שכן אם אני צודק, הרי האנושות בסכנה להרס, מלחמות, סבל, חורבן וכו'

יתכן ואתה כן מזדהה עם מטרותיהם של הפרוגרסיבים כפי שתיארתי אותם

ולכן מנסה לזלזל ולטשטש את התמונה המלאה והגדולה, כדי לקדם מטרות אלו, ולמנוע התנגדות להן.   

על איזה טענות אתה רוצה תגובה.

ממשלה גלובלית היא סיוט שאתה ממציא.

קרן המטבע נועדה להתמוך בכלכלה הקפיטלסטית  בדרך האלימה ביותר בכל מקום אליו היא יכולה להשפיע.

כלומר,אתה מפחיד את עצמך עם המילים הכי מאיימות שאתה יכול להמציא ,בלי חיבור לאיזשהי מציאות.

 

כתבתי כבר בפורום רבות על המזימה הזאת לעולם וממשלה גלובליים

זוהי מציאות ממשית, שהפרוגרסיבים חותרים אליהה

בקרוב אביא הוכחות רבות לתמיכה בטענותי

 

המצב שתיארתי בפוסט הראשי הוא מורכב ואמיתי

אין צורך לזלזל, שכן אם אני צודק, הרי האנושות בסכנה להרס, מלחמות, סבל, חורבן וכו'

יתכן ואתה כן מזדהה עם מטרותיהם של הפרוגרסיבים כפי שתיארתי אותם

ולכן מנסה לזלזל ולטשטש את התמונה המלאה והגדולה, כדי לקדם מטרות אלו, ולמנוע התנגדות להן.   

נכון כתבת! אולם כתבת שטויות!

האו"ם אינו שואף לנהל את העולם אלא אך "לנהל" סכסוכים בין מדינות - במטרה למנוע תופעות כמו שתי מלחמות העולם.

גוש כלכלי "צעיר" קם מתוך תחרות עם גוש "ותיק" דומיננטי מדי, כדי לצמצם את יתרונו.

 

טבעו של אדם חשוך שהוא גם בער ואינו מסוגל לזהות את הכזב שבטענה לקיום קונספירציה.

שעור המאמינים בתאוריות קונספירציה בקרב בורים ובערים - גבוה במובהק. אלה לעולם היותר שמרניים אך הנחשלים, המשתרכים מאחור והפחות משכילים...

על איזה טענות אתה רוצה תגובה.

ממשלה גלובלית היא סיוט שאתה ממציא.

קרן המטבע נועדה להתמוך בכלכלה הקפיטלסטית  בדרך האלימה ביותר בכל מקום אליו היא יכולה להשפיע.

כלומר,אתה מפחיד את עצמך עם המילים הכי מאיימות שאתה יכול להמציא ,בלי חיבור לאיזשהי מציאות.

 

כתבתי כבר בפורום רבות על המזימה הזאת לעולם וממשלה גלובליים

זוהי מציאות ממשית, שהפרוגרסיבים חותרים אליהה

בקרוב אביא הוכחות רבות לתמיכה בטענותי

 

המצב שתיארתי בפוסט הראשי הוא מורכב ואמיתי

אין צורך לזלזל, שכן אם אני צודק, הרי האנושות בסכנה להרס, מלחמות, סבל, חורבן וכו'

יתכן ואתה כן מזדהה עם מטרותיהם של הפרוגרסיבים כפי שתיארתי אותם

ולכן מנסה לזלזל ולטשטש את התמונה המלאה והגדולה, כדי לקדם מטרות אלו, ולמנוע התנגדות להן.   

נכון כתבת! אולם כתבת שטויות!

האו"ם אינו שואף לנהל את העולם אלא אך "לנהל" סכסוכים בין מדינות - במטרה למנוע תופעות כמו שתי מלחמות העולם.

גוש כלכלי "צעיר" קם מתוך תחרות עם גוש "ותיק" דומיננטי מדי, כדי לצמצם את יתרונו.

 

טבעו של אדם חשוך שהוא גם בער ואינו מסוגל לזהות את הכזב שבטענה לקיום קונספירציה.

שעור המאמינים בתאוריות קונספירציה בקרב בורים ובערים - גבוה במובהק. אלה לעולם היותר שמרניים אך הנחשלים, המשתרכים מאחור והפחות משכילים...

זה נכון, "מר שמועתי" הוא הדמות הדומיננטית בשכבות החברה הפרימיטיביות, אך יש לזכור שדיעות קדומות רווחות גם אצל משכילים - ותפוצת האנטישמיות בקרב משכילי גרמניה , ונהייתם אחרי הנאציזם תוכיח. אגב, האנטישמיות רווחה גם בקרב משכילים בארצות אירופיות אחרות, כמו צרפת ואנגליה.

אנטישמיות אינה בדיוק "תיאורית קונספירציה", וככל שאדם משכיל יותר הוא מבין כי יהודים אינם זקוקים לדם אדם לצורך אפיית מצות וכי "הפרוטוקולים של זקני ציון" הינם כזב.

מה שארע בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא במדה רבה תוצאת של שגעון המנצחים.

המנצחים הרסו את גרמניה בהחליטם כי היא לבדה נושאת באשם, ובהשיתם עליה פצויים דמיוניים שהיה עליה לשלם משך שבעים שנים (עד 1988). זה אפשר עליית חלאות, אשר הבטיחו ישועה ואחרת היו נותרים בשולי החברה.

 

מנצחי מלחמת העולם השניה ובעקר ארה"ב - החליטו לנהוג הפעם אחרת והוציאו הון לשקום המנוצחים במקום להשית עליהם תשלום פצויים...

על איזה טענות אתה רוצה תגובה.

ממשלה גלובלית היא סיוט שאתה ממציא.

קרן המטבע נועדה להתמוך בכלכלה הקפיטלסטית  בדרך האלימה ביותר בכל מקום אליו היא יכולה להשפיע.

כלומר,אתה מפחיד את עצמך עם המילים הכי מאיימות שאתה יכול להמציא ,בלי חיבור לאיזשהי מציאות.

 

כתבתי כבר בפורום רבות על המזימה הזאת לעולם וממשלה גלובליים

זוהי מציאות ממשית, שהפרוגרסיבים חותרים אליהה

בקרוב אביא הוכחות רבות לתמיכה בטענותי

 

המצב שתיארתי בפוסט הראשי הוא מורכב ואמיתי

אין צורך לזלזל, שכן אם אני צודק, הרי האנושות בסכנה להרס, מלחמות, סבל, חורבן וכו'

יתכן ואתה כן מזדהה עם מטרותיהם של הפרוגרסיבים כפי שתיארתי אותם

ולכן מנסה לזלזל ולטשטש את התמונה המלאה והגדולה, כדי לקדם מטרות אלו, ולמנוע התנגדות להן.   

נכון כתבת! אולם כתבת שטויות!

האו"ם אינו שואף לנהל את העולם אלא אך "לנהל" סכסוכים בין מדינות - במטרה למנוע תופעות כמו שתי מלחמות העולם.

גוש כלכלי "צעיר" קם מתוך תחרות עם גוש "ותיק" דומיננטי מדי, כדי לצמצם את יתרונו.

 

טבעו של אדם חשוך שהוא גם בער ואינו מסוגל לזהות את הכזב שבטענה לקיום קונספירציה.

שעור המאמינים בתאוריות קונספירציה בקרב בורים ובערים - גבוה במובהק. אלה לעולם היותר שמרניים אך הנחשלים, המשתרכים מאחור והפחות משכילים...

טל"ח:

"נכון כתבת!" = "נכון! כתבת!"

אנטישמיות אינה בדיוק "תיאורית קונספירציה", וככל שאדם משכיל יותר הוא מבין כי יהודים אינם זקוקים לדם אדם לצורך אפיית מצות וכי "הפרוטוקולים של זקני ציון" הינם כזב.

מה שארע בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא במדה רבה תוצאת של שגעון המנצחים.

המנצחים הרסו את גרמניה בהחליטם כי היא לבדה נושאת באשם, ובהשיתם עליה פצויים דמיוניים שהיה עליה לשלם משך שבעים שנים (עד 1988). זה אפשר עליית חלאות, אשר הבטיחו ישועה ואחרת היו נותרים בשולי החברה.

 

מנצחי מלחמת העולם השניה ובעקר ארה"ב - החליטו לנהוג הפעם אחרת והוציאו הון לשקום המנוצחים במקום להשית עליהם תשלום פצויים...

בגרמניה, בצרפת ובבריטניה, שררה אנטישמיות: תפיסה רעה של "היהודי". והיא שררה גם בשכבות המשכילות. בגרמניה שררה גם לאומיות אמוציונאלית של "אדמה" (טבע) ו"דם" , לא פלא שהיטלר הצליח גם בין המשכילים.

על איזה טענות אתה רוצה תגובה.

ממשלה גלובלית היא סיוט שאתה ממציא.

קרן המטבע נועדה להתמוך בכלכלה הקפיטלסטית  בדרך האלימה ביותר בכל מקום אליו היא יכולה להשפיע.

כלומר,אתה מפחיד את עצמך עם המילים הכי מאיימות שאתה יכול להמציא ,בלי חיבור לאיזשהי מציאות.

 

כתבתי כבר בפורום רבות על המזימה הזאת לעולם וממשלה גלובליים

זוהי מציאות ממשית, שהפרוגרסיבים חותרים אליהה

בקרוב אביא הוכחות רבות לתמיכה בטענותי

 

המצב שתיארתי בפוסט הראשי הוא מורכב ואמיתי

אין צורך לזלזל, שכן אם אני צודק, הרי האנושות בסכנה להרס, מלחמות, סבל, חורבן וכו'

יתכן ואתה כן מזדהה עם מטרותיהם של הפרוגרסיבים כפי שתיארתי אותם

ולכן מנסה לזלזל ולטשטש את התמונה המלאה והגדולה, כדי לקדם מטרות אלו, ולמנוע התנגדות להן.   

60 שנה האחרונות היו שנים טובות בזכות ההדמוקרטיה הליברלית ששלטה בעולם שלנו.

עליית כוחות בדלניים פשיסטים יחד עם מלחמות סחר שהפסיכופט הג'ינג'י יוזם, ושינוים דרמטים בדומננטיות של מדינות יחזירו את העולם לכאוס בילתי נשלט. זה ולא ממשלה גלובלית ממוצאת שקיימת יחד עם אלוכים רק בין אוזניך.

אנטישמיות אינה בדיוק "תיאורית קונספירציה", וככל שאדם משכיל יותר הוא מבין כי יהודים אינם זקוקים לדם אדם לצורך אפיית מצות וכי "הפרוטוקולים של זקני ציון" הינם כזב.

מה שארע בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא במדה רבה תוצאת של שגעון המנצחים.

המנצחים הרסו את גרמניה בהחליטם כי היא לבדה נושאת באשם, ובהשיתם עליה פצויים דמיוניים שהיה עליה לשלם משך שבעים שנים (עד 1988). זה אפשר עליית חלאות, אשר הבטיחו ישועה ואחרת היו נותרים בשולי החברה.

 

מנצחי מלחמת העולם השניה ובעקר ארה"ב - החליטו לנהוג הפעם אחרת והוציאו הון לשקום המנוצחים במקום להשית עליהם תשלום פצויים...

בגרמניה, בצרפת ובבריטניה, שררה אנטישמיות: תפיסה רעה של "היהודי". והיא שררה גם בשכבות המשכילות. בגרמניה שררה גם לאומיות אמוציונאלית של "אדמה" (טבע) ו"דם" , לא פלא שהיטלר הצליח גם בין המשכילים.

היטלר לא הצליח בין המשכילים.

החוליגאנים שלו עוררו מהומות במדינה מפוררת, מעורערת,הרוסה באשמת המנצחים, ועל כך נוסף משבר עולמי של 1929.

האליטה אולי סברה כי מוטב להניח לו לנסות והיתה בטוחה שתצליח לשלוט בו.

אולם מרגע שתפסו הנאצים לשלטון פורק ובוטל המנגנון הדמוקרטי...

אנטישמיות אינה בדיוק "תיאורית קונספירציה", וככל שאדם משכיל יותר הוא מבין כי יהודים אינם זקוקים לדם אדם לצורך אפיית מצות וכי "הפרוטוקולים של זקני ציון" הינם כזב.

מה שארע בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה הוא במדה רבה תוצאת של שגעון המנצחים.

המנצחים הרסו את גרמניה בהחליטם כי היא לבדה נושאת באשם, ובהשיתם עליה פצויים דמיוניים שהיה עליה לשלם משך שבעים שנים (עד 1988). זה אפשר עליית חלאות, אשר הבטיחו ישועה ואחרת היו נותרים בשולי החברה.

 

מנצחי מלחמת העולם השניה ובעקר ארה"ב - החליטו לנהוג הפעם אחרת והוציאו הון לשקום המנוצחים במקום להשית עליהם תשלום פצויים...

בגרמניה, בצרפת ובבריטניה, שררה אנטישמיות: תפיסה רעה של "היהודי". והיא שררה גם בשכבות המשכילות. בגרמניה שררה גם לאומיות אמוציונאלית של "אדמה" (טבע) ו"דם" , לא פלא שהיטלר הצליח גם בין המשכילים.

היטלר לא הצליח בין המשכילים.

החוליגאנים שלו עוררו מהומות במדינה מפוררת, מעורערת,הרוסה באשמת המנצחים, ועל כך נוסף משבר עולמי של 1929.

האליטה אולי סברה כי מוטב להניח לו לנסות והיתה בטוחה שתצליח לשלוט בו.

אולם מרגע שתפסו הנאצים לשלטון פורק ובוטל המנגנון הדמוקרטי...

משכילים רבים תמכו בנאציזם העולה.  פרופסורים וסופרים. ולא רק בגרמניה. גם בארץ כמו אנגליה היו לאמונה הנאצית תומכים (אחד מהם, מה עצוב, היה ד.ה. לורנס).

לא כל מי שראה בחיוב את "יצוב הממשל" הרעוע היה בבחינת "תומך בהיטלר", ומכל מקום, היה צריך אומץ חריג הגובל ממש בטפשות, למתוח בקורת כלשהי על היטלר.

להיטלר לא היתה שום אג'נדה פרט לתוקפנות, התפשטות טריטוריאלית, התרסה נגד הסכמי הכניעה של 1919 ודאגה למרחב מחיה לרייך...מה כבר יכול היה לקסום בכך למשכיל? 

Deutschland wieder großartig machen?

לא כל מי שראה בחיוב את "יצוב הממשל" הרעוע היה בבחינת "תומך בהיטלר", ומכל מקום, היה צריך אומץ חריג הגובל ממש בטפשות, למתוח בקורת כלשהי על היטלר.

להיטלר לא היתה שום אג'נדה פרט לתוקפנות, התפשטות טריטוריאלית, התרסה נגד הסכמי הכניעה של 1919 ודאגה למרחב מחיה לרייך...מה כבר יכול היה לקסום בכך למשכיל? 

Deutschland wieder großartig machen?

לנאציזם היתה אמונה שלמה ב"דם ובאדמה" וב"תרבות" הנורדית הקדומה.

אדם כמו הסופר האנגלי ד.ה. לורנס גם נמשך בחבלי קסם ל"נורדיות"  ול"מיסתורין האפל" של "דם" ושל ה"טבע", וכן, הוא תמך בנאציזם. (איני יודעת אם חי מספיק כדי להיווכח לאן הנאציזם הוליך. אם כך היה, יש להניח שחזר בו).

הספר "נשים אוהבות" מלמד עליו מאד , על הנושאים שהעסיקו אותו.

האנטישמיות החזקה גרמה לכך שפרופסורים גרמנים רבים שמחו כאשר המלומדים היהודיים נזרקו מהאוניברסיטאות וממכוני המחקר. וידוע המקרה של אוטו האן הכימאי  שהלשין על הבוסית שלו, הפיסיקאית היהודיה ליזה מייטנר, והביא לפיטוריה ולכך שנאלצה לברוח לדניה.

האנטישמיות החזקה גרמה לכך שפרופסורים גרמנים רבים שמחו כאשר המלומדים היהודיים נזרקו מהאוניברסיטאות וממכוני המחקר. וידוע המקרה של אוטו האן הכימאי  שהלשין על הבוסית שלו, הפיסיקאית היהודיה ליזה מייטנר, והביא לפיטוריה ולכך שנאלצה לברוח לדניה.

ידוע גם המקרה של הפיסיקאי הגרמני פיליפ לנארד שקשקש כל הזמן שאיינשטיין עושה "מדע יהודי", והיה הגורם המרכזי לאי מתן פרס הנובל לאיינשטיין על תורת היחסות. (אנשי הועדה כמובן לא הבינו כלום בתורת היחסות, והאחד הקובע ביניהם הסתמך בין השאר על פיליפ לנארד שתרע  תרועות כל הזמן נגד איינשטיין ותורתו)

האנטישמיות החזקה גרמה לכך שפרופסורים גרמנים רבים שמחו כאשר המלומדים היהודיים נזרקו מהאוניברסיטאות וממכוני המחקר. וידוע המקרה של אוטו האן הכימאי  שהלשין על הבוסית שלו, הפיסיקאית היהודיה ליזה מייטנר, והביא לפיטוריה ולכך שנאלצה לברוח לדניה.

ידוע גם המקרה של הפיסיקאי הגרמני פיליפ לנארד שקשקש כל הזמן שאיינשטיין עושה "מדע יהודי", והיה הגורם המרכזי לאי מתן פרס הנובל לאיינשטיין על תורת היחסות. (אנשי הועדה כמובן לא הבינו כלום בתורת היחסות, והאחד הקובע ביניהם הסתמך בין השאר על פיליפ לנארד שתרע  תרועות כל הזמן נגד איינשטיין ותורתו)

המקרה של המנצח פורטוונגלר והמשך פעולתו המוסיקלית גם תחת המשטר הנאצי שנוי במחלוקת. כדאי לקרוא את ויקיפדיה, הערך פורטוונגלר.

האנטישמיות החזקה גרמה לכך שפרופסורים גרמנים רבים שמחו כאשר המלומדים היהודיים נזרקו מהאוניברסיטאות וממכוני המחקר. וידוע המקרה של אוטו האן הכימאי  שהלשין על הבוסית שלו, הפיסיקאית היהודיה ליזה מייטנר, והביא לפיטוריה ולכך שנאלצה לברוח לדניה.

ידוע גם המקרה של הפיסיקאי הגרמני פיליפ לנארד שקשקש כל הזמן שאיינשטיין עושה "מדע יהודי", והיה הגורם המרכזי לאי מתן פרס הנובל לאיינשטיין על תורת היחסות. (אנשי הועדה כמובן לא הבינו כלום בתורת היחסות, והאחד הקובע ביניהם הסתמך בין השאר על פיליפ לנארד שתרע  תרועות כל הזמן נגד איינשטיין ותורתו)

המקרה של המנצח פורטוונגלר והמשך פעולתו המוסיקלית גם תחת המשטר הנאצי שנוי במחלוקת. כדאי לקרוא את ויקיפדיה, הערך פורטוונגלר.

הבאתי פה רק דוגמאות אחדות, ידועות. השנאה ליהודים הקיפה את כל החברה הגרמנית.

עבור לעמוד
, , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר