יוקר הדיור, ומזימת אליטת הנדל"ן השלטת וטרכטנברג לשמרו

כמו בכל מדינה מערבית מפותחת כך גם בישראל, העושר הכלכלי הגדול מתרכז אצל טייקוני הנדל"ן. עושרה של האליטה בישראל ברובו הגדול נובע מאחזקות והשקעות בנדל"ן. כלומר, האליטה הכלכלית השלטת בישראל מושקעת באדמות, בתים, דירות, מבני תעשייה, מגרשים, בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, אדמות חקלאיות ועוד.... ושם מושקע עושרה הגדול. מכיוון שאליטה כלכלית זו דואגת בעדיפות העליונה ביותר לעושרה ולשווי נכסי הנדל"ן שלה, הרי היא מחוקקת חוקים, תקנות וכללי מיסוי מפנקים, המגדילים את עושרם המושקע בנדל"ן. זאת הסיבה העיקרית שמחירי הדירות והבתים בישראל גבוהים מאוד

 

ישנה קנוניה של אלמנטים מרכזיים וחזקים בישראל לייקר את הדיור, ולשמרו ברמה גבוהה. ישנו אינטרס מובנה של גורמים חזקים בקרב האליטה הכלכלית השלטת, לדאוג לתחת שלהם, לעושרם המושקע בנדל"ן. בנוסף לגורמים האפלים הפועלים מאחורי הקלעים לשימור יוקר הדיור, ישנם גורמים המצהירים ופועלים באופן גלוי לשימור יוקר הדיור והם בנק ישראל, הבנקים למשכנתאות, הבנקים המסחריים, הקבלנים וחלק גדול מחברי הכנסת. האינטרס הכלכלי שלהם אינו לדאוג לאזרחים, לעם, לחסרי הדיור ולמשכירי הדירות, אלא האינטרס שלהם הוא לדאוג לעושרם וההון שלהם המושקע בנדל"ן. הם רוצים לשמור על רמת מחירי דיור גבוהה, כך שהם ימשיכו לחיות בעושר, וייהנו מהכנסות שוטפות גבוהות משכירות.

 

וועדת טרכטנברג ברשות הכלכלן מנואל טרכטנברג, היא דוגמא כיצד באופן ערמומי ונבזי פועלים הגורמים האפלים לשימור יוקר הדיור. בעקבות המחאה החברתית על יוקר המחייה בישראל הוקמה וועדת טרכטנברג, כשמטרתה המוצהרת הייתה הורדת יוקר המחייה. בין ייתר ההמלצות שלה שבוצעו, הייתה המלצה להעלות את מס רווחי הון מהבורסה ל-25%. הכלכלן טרכטנברג שדאג לאינטרס של אליטת הנדל"ן השלטת הבין כי העלאת מס רווחי הון על רווחים בבורסה, תגרום לבריחת כסף עצומה של המשקיעים מהבורסה.

 

כסף זה של עשירי ישראל מחפש כל הזמן אפיקי השקעה כדי להרוויח. מכיוון שחסמו לעשירי ישראל את האפשרות להרוויח מהשקעה בבורסה, הרי סכומי כסף עצומים אלו זרמו אל תחום הדיור, ששם המיסוי נותר נמוך מאוד על שכירות, ומרבית בעלי הדירות מעלימים את הכנסותיהם משכירות ולא מצהירים ולא משלמים עליהם מיסים כלל וכלל.

כלומר טרכטנברג הכלכלן הערמומי ידע בוודאות ומראש כי בכך שיעלה את המיסוי על הבורסה, מחירי הדירות יתייקרו מאוד, ובהתאם מחירי השכירות יתייקרו בהרבה. וכך באמת קרה. האם וועדת טרכטנברג מעלה במנדט שקיבלה? בוודאי. האם היא שיקרה ועבדה עלינו הציבור? בהחלט. האם במקום להוריד את יוקר המחייה היא העלתה את יוקר הדיור? כמובן. האם עשו זאת בטעות? לא ולא, טרכטנברג הוא כלכלן, וידע כי כך יקרה. ברגע שמעלים את המיסוי באפיק השקעה כמו הבורסה, ומשאירים אפיק השקעה במיסוי נמוך כמו הדיור, הרי הכסף הגדול יזרום לביקוש לקניית דירות וייקר אותם, עקב ההצע המוגבל והמצוצמם של הדירות.

 

וכאן אנו מגיעים לשר האוצר כחלון. שר האוצר כחלון הוא נציג אותנטי של הציבור. הוא באמת ובתמים מחפש את טובת הציבור. בנושא הדיור הוא פועל לטובת הזוגות הצעירים ולטובת הציבור. הוא לא משרת את האליטה הכלכלית השלטת. מכאן ניתן להבין את התנגדותם הצעקנית והחזקה של אליטת הנדל"ן ועשירי ישראל שהונם מושקע בנדל"ן, לרפורמות והתוכניות שלו. הם, האליטה הכלכלית השלטת המושקעת בנדל"ן, מתנגדים ומנסים להכשיל בכל דרך את ההוזלה בדירות החדשות לזוגות הצעירים בתוכנית "מחיר למשתכן" של כחלון - הוזלה מבורכת של מאות אלפי שקלים לדירה. ההתנגדות לכך נובעת מהפחד שלהם שהיקפה העצום של התוכנית תצליח בסופו של דבר להוריד באופן משמעותי את מחירי הדיור והשכירות.

 

כמו כן, הם האליטה הכלכלית השלטת המושקעת בנדל"ן, מנסים להכשיל את תוכנית המיסוי על דירה שלישית ומעלה של כחלון. הם פוחדים כי תוכנית זו תפגע להם בהכנסות משכירות. ובנוסף הסיבה העיקרית שהם מתנגדים לתוכנית מיסוי דירה שלישית היא, כי הם ברובם מעלימים את הכנסות השכירות שיש להם. על פי החוק הם חייבים לדווח על הכנסות משכירות מעל כ-5,000 שקל, ולשלם עליהם מיסים. אך מרבית ההכנסות האלו הם בשחור, הם לא מדווחות, והמיסים עליהם לא משולמים. הם דואגים כי יצטרכו למכור חלק מהדירות שלהם. הם מודאגים כי חוק מיסוי דירה שלישית יאלץ אותם לדווח למס הכנסה על מספר הדירות שלהם, ולהירשם במחשבי רשות המיסים כבעלי הדירות. רשות המיסים עלולה עוד לשאול אותם מהיכן השיגו את הכספים לרכישת הדירות - זו הדאגה העיקרית והמרכזית שלהם. יש לזכור קייימים בישראל כ-50,000 (חמישים אלף) אנשים שונים שיש להם שלוש דירות ויותר - זוהי גם חונטת הנדל"ן השלטת.

 

               הגיע הזמן להוריד את יוקר המחיה, את יוקר הדיור, את מחירי השכירות

      די נמאס מחונטת הנדל"ן השלטת. האליטה הכלכלית צריכה להבין כי הגיעו מים עד נפש

               המצב מסוכן, ועלול לגרום לתסיסיה ומחאה חברתית בהיקפים גדולים  

כמו בכל מדינה מערבית מפותחת כך גם בישראל, העושר הכלכלי הגדול מתרכז אצל טייקוני הנדל"ן. עושרה של האליטה בישראל ברובו הגדול נובע מאחזקות והשקעות בנדל"ן. כלומר, האליטה הכלכלית השלטת בישראל מושקעת באדמות, בתים, דירות, מבני תעשייה, מגרשים, בנייני משרדים, מרכזים מסחריים, אדמות חקלאיות ועוד.... ושם מושקע עושרה הגדול. מכיוון שאליטה כלכלית זו דואגת בעדיפות העליונה ביותר לעושרה ולשווי נכסי הנדל"ן שלה, הרי היא מחוקקת חוקים, תקנות וכללי מיסוי מפנקים, המגדילים את עושרם המושקע בנדל"ן. זאת הסיבה העיקרית שמחירי הדירות והבתים בישראל גבוהים מאוד

 

ישנה קנוניה של אלמנטים מרכזיים וחזקים בישראל לייקר את הדיור, ולשמרו ברמה גבוהה. ישנו אינטרס מובנה של גורמים חזקים בקרב האליטה הכלכלית השלטת, לדאוג לתחת שלהם, לעושרם המושקע בנדל"ן. בנוסף לגורמים האפלים הפועלים מאחורי הקלעים לשימור יוקר הדיור, ישנם גורמים המצהירים ופועלים באופן גלוי לשימור יוקר הדיור והם בנק ישראל, הבנקים למשכנתאות, הבנקים המסחריים, הקבלנים וחלק גדול מחברי הכנסת. האינטרס הכלכלי שלהם אינו לדאוג לאזרחים, לעם, לחסרי הדיור ולמשכירי הדירות, אלא האינטרס שלהם הוא לדאוג לעושרם וההון שלהם המושקע בנדל"ן. הם רוצים לשמור על רמת מחירי דיור גבוהה, כך שהם ימשיכו לחיות בעושר, וייהנו מהכנסות שוטפות גבוהות משכירות.

 

וועדת טרכטנברג ברשות הכלכלן מנואל טרכטנברג, היא דוגמא כיצד באופן ערמומי ונבזי פועלים הגורמים האפלים לשימור יוקר הדיור. בעקבות המחאה החברתית על יוקר המחייה בישראל הוקמה וועדת טרכטנברג, כשמטרתה המוצהרת הייתה הורדת יוקר המחייה. בין ייתר ההמלצות שלה שבוצעו, הייתה המלצה להעלות את מס רווחי הון מהבורסה ל-25%. הכלכלן טרכטנברג שדאג לאינטרס של אליטת הנדל"ן השלטת הבין כי העלאת מס רווחי הון על רווחים בבורסה, תגרום לבריחת כסף עצומה של המשקיעים מהבורסה.

 

כסף זה של עשירי ישראל מחפש כל הזמן אפיקי השקעה כדי להרוויח. מכיוון שחסמו לעשירי ישראל את האפשרות להרוויח מהשקעה בבורסה, הרי סכומי כסף עצומים אלו זרמו אל תחום הדיור, ששם המיסוי נותר נמוך מאוד על שכירות, ומרבית בעלי הדירות מעלימים את הכנסותיהם משכירות ולא מצהירים ולא משלמים עליהם מיסים כלל וכלל.

כלומר טרכטנברג הכלכלן הערמומי ידע בוודאות ומראש כי בכך שיעלה את המיסוי על הבורסה, מחירי הדירות יתייקרו מאוד, ובהתאם מחירי השכירות יתייקרו בהרבה. וכך באמת קרה. האם וועדת טרכטנברג מעלה במנדט שקיבלה? בוודאי. האם היא שיקרה ועבדה עלינו הציבור? בהחלט. האם במקום להוריד את יוקר המחייה היא העלתה את יוקר הדיור? כמובן. האם עשו זאת בטעות? לא ולא, טרכטנברג הוא כלכלן, וידע כי כך יקרה. ברגע שמעלים את המיסוי באפיק השקעה כמו הבורסה, ומשאירים אפיק השקעה במיסוי נמוך כמו הדיור, הרי הכסף הגדול יזרום לביקוש לקניית דירות וייקר אותם, עקב ההצע המוגבל והמצוצמם של הדירות.

 

וכאן אנו מגיעים לשר האוצר כחלון. שר האוצר כחלון הוא נציג אותנטי של הציבור. הוא באמת ובתמים מחפש את טובת הציבור. בנושא הדיור הוא פועל לטובת הזוגות הצעירים ולטובת הציבור. הוא לא משרת את האליטה הכלכלית השלטת. מכאן ניתן להבין את התנגדותם הצעקנית והחזקה של אליטת הנדל"ן ועשירי ישראל שהונם מושקע בנדל"ן, לרפורמות והתוכניות שלו. הם, האליטה הכלכלית השלטת המושקעת בנדל"ן, מתנגדים ומנסים להכשיל בכל דרך את ההוזלה בדירות החדשות לזוגות הצעירים בתוכנית "מחיר למשתכן" של כחלון - הוזלה מבורכת של מאות אלפי שקלים לדירה. ההתנגדות לכך נובעת מהפחד שלהם שהיקפה העצום של התוכנית תצליח בסופו של דבר להוריד באופן משמעותי את מחירי הדיור והשכירות.

 

כמו כן, הם האליטה הכלכלית השלטת המושקעת בנדל"ן, מנסים להכשיל את תוכנית המיסוי על דירה שלישית ומעלה של כחלון. הם פוחדים כי תוכנית זו תפגע להם בהכנסות משכירות. ובנוסף הסיבה העיקרית שהם מתנגדים לתוכנית מיסוי דירה שלישית היא, כי הם ברובם מעלימים את הכנסות השכירות שיש להם. על פי החוק הם חייבים לדווח על הכנסות משכירות מעל כ-5,000 שקל, ולשלם עליהם מיסים. אך מרבית ההכנסות האלו הם בשחור, הם לא מדווחות, והמיסים עליהם לא משולמים. הם דואגים כי יצטרכו למכור חלק מהדירות שלהם. הם מודאגים כי חוק מיסוי דירה שלישית יאלץ אותם לדווח למס הכנסה על מספר הדירות שלהם, ולהירשם במחשבי רשות המיסים כבעלי הדירות. רשות המיסים עלולה עוד לשאול אותם מהיכן השיגו את הכספים לרכישת הדירות - זו הדאגה העיקרית והמרכזית שלהם. יש לזכור קייימים בישראל כ-50,000 (חמישים אלף) אנשים שונים שיש להם שלוש דירות ויותר - זוהי גם חונטת הנדל"ן השלטת.

 

               הגיע הזמן להוריד את יוקר המחיה, את יוקר הדיור, את מחירי השכירות

      די נמאס מחונטת הנדל"ן השלטת. האליטה הכלכלית צריכה להבין כי הגיעו מים עד נפש

               המצב מסוכן, ועלול לגרום לתסיסיה ומחאה חברתית בהיקפים גדולים  

כלומר,להחליף את הממשלה הרעה הזאת.

ושוב אליהו אתה מגזים.....אכן יש בעיה של יוקר מחיה ודיור וכיו"ב. 

אבל.......רוב עם ישראל "מושקע" בנדלן. רוב עם ישראל הנכס הכי משמעותי שלו היא דירה !! 

ולכן אי אפשר לרסק את כולם !! אפשר להוזיל את הדיור באחוזים מסויימים בעיקר לצעירים שבדרכם לרכוש דירה ראשונה . זה מחוייב המציאות ורצוי. עזרה לזוגות צעירים בתחילת דרכם. הלוואות מיוחדות וסיבסוד.

אי אפשר לרסק את כולנו. ולא צריך. זה מסוכן גם לבנקים ולכל המערכת הכלכלית בישראל. 

בקיצור אליהו, פופוליזם.....כי המציאות שונה לחלוטין. ולגבי כחלון, עם כל הכבוד, זכורה לנו הצהרתו על מתווה הגז והעלמותו ברגע האמת מפאת "חברות" עם בעלי הון. 

מנהל הפורום
10,000+

המחירים היקרים בדירות זה עבור המבוססים בישראל,

ללא כל כך מבוססים המדינה צריכה לבנות בזול,זה לא מתחרה במחירים היקרים

מה זה בניה בזול? לרדת באיכות? כדי שעוד כמה שנים תהיה שם שכונה מדורדרת/סלמס? 

צפיפות לא נסבלת?

לא מאמין בבניה זולה,כי לאורך זמן זה הופך יקר יותר . 

צריכה להיות בניה איכותית, לא המקסימום כמובן....אבל איכות כן. הפתרון הקלאסי היה לבנות באזורים קצת מרוחקים ולבנות מסילת רכבת מהירה מאוד (350 קמ"ש) שתביא את האנשים למרכז בדקות. 

כך מבאר שבע, מצפה רמון, דימונה, בית שאן, כרמיאל וכיו"ב. לדוגמא....מצפה רמון כ 200 קמ מתל אביב, 

34 דקות ואתם בלב תא, בלי פקקים ,בעיות חניה וכיו"ב. הבניה באזור מיצפה זולה ....קרקעות זולות, 

אויר נקי, אפשר לבזר את האוכלוסיה ולהנות מכל העולמות בזול ! 

מנהל הפורום
10,000+

מבה זה בניה בזול? לרדת באיכות? כדי שעוד כמה שנים תהיה שם שכונה מדורדרת/סלמס? 

צפיפות לא נסבלת?

לא מאמין בבניה זולה,כי לאורך זמן זה הופך יקר יותר . 

צריכה להיות בניה איכותית, לא המקסימום כמובן....אבל איכות כן. הפתרון הקלאסי היה לבנות באזורים קצת מרוחקים ולבנות מסילת רכבת מהירה מאוד (350 קמ"ש) שתביא את האנשים למרכז בדקות. 

כך מבאר שבע, מצפה רמון, דימונה, בית שאן, כרמיאל וכיו"ב. לדוגמא....מצפה רמון כ 200 קמ מתל אביב, 

34 דקות ואתם בלב תא, בלי פקקים ,בעיות חניה וכיו"ב. הבניה באזור מיצפה זולה ....קרקעות זולות, 

אויר נקי, אפשר לבזר את האוכלוסיה ולהנות מכל העולמות בזול ! 

emo_45.pngemo_45.png

 


לתופף על פח - תענוג.

מבה זה בניה בזול? לרדת באיכות? כדי שעוד כמה שנים תהיה שם שכונה מדורדרת/סלמס? 

צפיפות לא נסבלת?

לא מאמין בבניה זולה,כי לאורך זמן זה הופך יקר יותר . 

צריכה להיות בניה איכותית, לא המקסימום כמובן....אבל איכות כן. הפתרון הקלאסי היה לבנות באזורים קצת מרוחקים ולבנות מסילת רכבת מהירה מאוד (350 קמ"ש) שתביא את האנשים למרכז בדקות. 

כך מבאר שבע, מצפה רמון, דימונה, בית שאן, כרמיאל וכיו"ב. לדוגמא....מצפה רמון כ 200 קמ מתל אביב, 

34 דקות ואתם בלב תא, בלי פקקים ,בעיות חניה וכיו"ב. הבניה באזור מיצפה זולה ....קרקעות זולות, 

אויר נקי, אפשר לבזר את האוכלוסיה ולהנות מכל העולמות בזול ! 

emo_45.pngemo_45.png

נכון להיום החיים בפרפיריה מתגמלים הרבה פחות בכל הקריטריונים.

גישה לבתי חולים ולחינוך איכותי או לתרבות ברמה. וכמובן תעסוקה מתגמלת.

פשוט צריך להשקיע בנושאים האלה ואז הלחץ על המרכז יקטן .

אם כבר עושים השקעה בנדל"ן לפחות לחשוב איך כל אחד גם יכול לסייע לאוכלוסיות מוחלשות.

אישתי חסכה מירושה סכום כסף נחמד בצד והחלטנו שהכי כדאי זה להשקיע באפיק נדל"ן כדי להשכיר אותו.
לפני שבוע בערך חבר שלי דיבר איתי על השקעת נדל"ן שהוא מכיר ברחובות בפרוייקט של פרי נדל"ן.

מה שאהבתי ברעיון של הפרוייקט הזה הוא שחוץ מהמחיר השפוי לדירות וההון העצמי הנמוך הנדרש מאיתנו להיכנס אז ההשקעה הזו מצידנו תתרום בסופו של דבר לעזור לסטודנטים למצוא פתרון מותאם להם באזור מכון ויצמן אז יוצא שגם הכסף שלי הולך להשקעה טוב
ה וגם ההשקעה שלי תעשה מצווה לאנשים שבאמת צריכים דחיפה כדי להתקדם במדינה שלנו שידועה כאוכלת יושביה.
לסטודנטים היום מאוד קשה למצוא פרוייקטים מותאמים להם מבחינת גודל הדירה והמיקום שלה ליד האונ' והמכללות שלהם. יש צורך ביזמויות שישמרו מקומות אסטרגטגיים כאלו כמו ברחובות כדי שסטודנטים יכולו להשכיר דירה לכמה שנים ולגמור את התואר בראש שקט עם התחלה טובה לקראת החיים בחוץ שגם ככה לא קלים.

גם אני שמעתי על פרי פלייס. אם היה לי שכל כשגרתי באילת הייתי עושה את זה ואז היום היה לי נכס עוד לפני שהיה לי בית וילדים

מבה זה בניה בזול? לרדת באיכות? כדי שעוד כמה שנים תהיה שם שכונה מדורדרת/סלמס? 

צפיפות לא נסבלת?

לא מאמין בבניה זולה,כי לאורך זמן זה הופך יקר יותר . 

צריכה להיות בניה איכותית, לא המקסימום כמובן....אבל איכות כן. הפתרון הקלאסי היה לבנות באזורים קצת מרוחקים ולבנות מסילת רכבת מהירה מאוד (350 קמ"ש) שתביא את האנשים למרכז בדקות. 

כך מבאר שבע, מצפה רמון, דימונה, בית שאן, כרמיאל וכיו"ב. לדוגמא....מצפה רמון כ 200 קמ מתל אביב, 

34 דקות ואתם בלב תא, בלי פקקים ,בעיות חניה וכיו"ב. הבניה באזור מיצפה זולה ....קרקעות זולות, 

אויר נקי, אפשר לבזר את האוכלוסיה ולהנות מכל העולמות בזול ! 

emo_45.pngemo_45.png

נכון להיום החיים בפרפיריה מתגמלים הרבה פחות בכל הקריטריונים.

גישה לבתי חולים ולחינוך איכותי או לתרבות ברמה. וכמובן תעסוקה מתגמלת.

פשוט צריך להשקיע בנושאים האלה ואז הלחץ על המרכז יקטן .

emo_45.pngemo_45.png

 


לתופף על פח - תענוג.

ושוב אליהו אתה מגזים.....אכן יש בעיה של יוקר מחיה ודיור וכיו"ב. 

אבל.......רוב עם ישראל "מושקע" בנדלן. רוב עם ישראל הנכס הכי משמעותי שלו היא דירה !! 

ולכן אי אפשר לרסק את כולם !! אפשר להוזיל את הדיור באחוזים מסויימים בעיקר לצעירים שבדרכם לרכוש דירה ראשונה . זה מחוייב המציאות ורצוי. עזרה לזוגות צעירים בתחילת דרכם. הלוואות מיוחדות וסיבסוד.

אי אפשר לרסק את כולנו. ולא צריך. זה מסוכן גם לבנקים ולכל המערכת הכלכלית בישראל. 

בקיצור אליהו, פופוליזם.....כי המציאות שונה לחלוטין. ולגבי כחלון, עם כל הכבוד, זכורה לנו הצהרתו על מתווה הגז והעלמותו ברגע האמת מפאת "חברות" עם בעלי הון. 

 

כן נכון, כ-65% מהמשפחות בישראל, יש בבעלותם דירה או בית

אך אתה לא מבין את המלכודת המסוכנת שיוקר הדיור מכניס את מרבית דור העתיד, הצעירים עד גילאי ה-40

אנסה להסביר.....

רבים מדור העתיד כיום לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, לכן הם שוכרים דירה

השכירות היא יקרה מאוד ואוכלת להם חלק עצום וגדול בהכנסה הפנויה, ולא נשאר להם לשאר הצרכים

הם, הדור הצעיר השוכר דירה, חיים למעשה בעוני, ללא חוגים לילדים, ללא בריאות שיניים, מקמצים באוכל

וברובם חיים על חשבון ההורים כשאפשר

 

אלו מדור העתיד שכן קונים את הדירות היקרות כיום, הרי הם לוקחים משכנתא ענקית

החזרי המשכנתא החודשיים חונקים אותם, והכנסתם הפנויה מצומצמת מאוד

ברובם הם גם חיים בעוני הלכה למעשה, ונעזרים בהורים

 

יש לשנות מצב זה

לא משנה העובדה כי למרבית האוכלוסיה יש דירות בבעלותם שערכה הוכפל, והם מרגישים עשירים

גם אם מחירי הדירות ירדו בכ-20% עד 25% עדיין הם יגורו באותם דירות

מי שיפגע בעיקר מירידה משמעותית במחירי הדיור, יהיו אליטת הנדל"ן השלטת המושקעת בתחום

לשיכבה זו של עשירי הארץ יש רכוש נדל"ני רב, שערכו עלה מאוד בשנים האחרונות, ועשוי לרדת כיום - לא אסון גדול. 

תפסיק לזבל הוח

תמיד היה קשה מאוד לרכוש דירה

בסה"כ יש במדינה פחות אנשים שקשה להם לרכוש דירה לעומת המון שאין להם בעיה

בגדול יש המון שהוריהם עוזרים להם בחייהם והמון שהוריהם עוזרים להם במותם

למיעוט חסר המזל צריכה המדינה לבנות ,הקרקע של המדינה ובמכרז משיגים מחיר סביר

תפסיק לזבל הוח

תמיד היה קשה מאוד לרכוש דירה

בסה"כ יש במדינה פחות אנשים שקשה להם לרכוש דירה לעומת המון שאין להם בעיה

בגדול יש המון שהוריהם עוזרים להם בחייהם והמון שהוריהם עוזרים להם במותם

למיעוט חסר המזל צריכה המדינה לבנות ,הקרקע של המדינה ובמכרז משיגים מחיר סביר

 

פניני....

אתה מיתמם, לדור הצעיר יש בעיית דיור גדולה מאוד בישראל

כמעט כולם סובלים מיוקר הדיור, גם אלו שיש להם דירה סובלים

למרבית בעלי הדירות יש מספר ילדים שרובם יתקשו לממן שכירות או קניית דירה

לכן ההורים נאלצים לעזור במאות אלפי שקלים לילדיהם בנושא הדיור

ולא לכל ההורים יש אפשרות לעזור. הבעייה קיימת, אל תתכחש לה.

תפסיק לזבל הוח

תמיד היה קשה מאוד לרכוש דירה

בסה"כ יש במדינה פחות אנשים שקשה להם לרכוש דירה לעומת המון שאין להם בעיה

בגדול יש המון שהוריהם עוזרים להם בחייהם והמון שהוריהם עוזרים להם במותם

למיעוט חסר המזל צריכה המדינה לבנות ,הקרקע של המדינה ובמכרז משיגים מחיר סביר

 

פניני....

אתה מיתמם, לדור הצעיר יש בעיית דיור גדולה מאוד בישראל

כמעט כולם סובלים מיוקר הדיור, גם אלו שיש להם דירה סובלים

למרבית בעלי הדירות יש מספר ילדים שרובם יתקשו לממן שכירות או קניית דירה

לכן ההורים נאלצים לעזור במאות אלפי שקלים לילדיהם בנושא הדיור

ולא לכל ההורים יש אפשרות לעזור. הבעייה קיימת, אל תתכחש לה.

 

פעם הדירות היו בסטנדרטים יותר נמוכים

דירה ממוצעת הייתה 2 עד 2.5 חדרים

לכן אז הדירות היו יותר זולות

כיום הדירות מאוד יקרות, ואנשים משעבדים את עתידם הכלכלי כשרוכשים אותם

או לחילופין כששוכרים דירה משתעבדים למחיר שכירות גבוהה, הגוזל חלק גדול מההכנסה הפנויה

בהחלט יש בעיית יוקר דיור, ויש לטפל בה.

תפסיק לזבל הוח

תמיד היה קשה מאוד לרכוש דירה

בסה"כ יש במדינה פחות אנשים שקשה להם לרכוש דירה לעומת המון שאין להם בעיה

בגדול יש המון שהוריהם עוזרים להם בחייהם והמון שהוריהם עוזרים להם במותם

למיעוט חסר המזל צריכה המדינה לבנות ,הקרקע של המדינה ובמכרז משיגים מחיר סביר

 

פניני....

אתה מיתמם, לדור הצעיר יש בעיית דיור גדולה מאוד בישראל

כמעט כולם סובלים מיוקר הדיור, גם אלו שיש להם דירה סובלים

למרבית בעלי הדירות יש מספר ילדים שרובם יתקשו לממן שכירות או קניית דירה

לכן ההורים נאלצים לעזור במאות אלפי שקלים לילדיהם בנושא הדיור

ולא לכל ההורים יש אפשרות לעזור. הבעייה קיימת, אל תתכחש לה.

 

פעם הדירות היו בסטנדרטים יותר נמוכים

דירה ממוצעת הייתה 2 עד 2.5 חדרים

לכן אז הדירות היו יותר זולות

כיום הדירות מאוד יקרות, ואנשים משעבדים את עתידם הכלכלי כשרוכשים אותם

או לחילופין כששוכרים דירה משתעבדים למחיר שכירות גבוהה, הגוזל חלק גדול מההכנסה הפנויה

בהחלט יש בעיית יוקר דיור, ויש לטפל בה.

פעם החיים היו זולים יותר והמשכורות נמוכות יותר.

היום נדרש אדם לשלם עבור דירה 12 שנות עבודה. אין נתון כזה באף מדינה במערב.

הדירות היו זולות,בין היתר,כי היה דיור ציבורי משמעותי . חוק הדיור הציבורי איפשר לדיירים

לקנות את הדירות והכסף היה צריך לחזור ולשרת את הדיור הציבורי.זה כמובן,לא קרה.

שר השיכון מעביר דיור ציבורי לעמותות מקורבות.

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר