ערבים מצחינים מלאי טירוף "דתי"

http://reshet.tv/item/news/politics/security/salafioftheterrorists-367593/

 

נתניהו , בהפגנה של כבוד לאומי, הורה לפרק את סוכות האבלים. כך צריך.

 

השאלה החוזרת שלי היא איך ייתכן שערבים מצליחים לבצע פיגועים נגד יהודים. (הפעם הנרצחים אינם יהודים, לא?)

ונגד הפלג הצפוני המוסלמי צריך לנהל מערכה יסודית למיגורו. ובאום אל פאחם שנעשית קיצונית על המודיעין לפעול כל הזמן, וצריך כל הזמן לבצע מעצרים. אום אל פאחם הם אויב.

 


לתופף על פח - תענוג.

http://reshet.tv/item/news/politics/security/salafioftheterrorists-367593/

 

נתניהו , בהפגנה של כבוד לאומי, הורה לפרק את סוכות האבלים. כך צריך.

 

השאלה החוזרת שלי היא איך ייתכן שערבים מצליחים לבצע פיגועים נגד יהודים. (הפעם הנרצחים אינם יהודים, לא?)

ונגד הפלג הצפוני המוסלמי צריך לנהל מערכה יסודית למיגורו. ובאום אל פאחם שנעשית קיצונית על המודיעין לפעול כל הזמן, וצריך כל הזמן לבצע מעצרים. אום אל פאחם הם אויב.

"בהפגנה של כבוד לאומי"?

אין שום "הפגנת כבוד לאומי" בפרוק אהל אבלים ופזור האבלים.

זה נשמע יותר כמו "אבדן עשתונות" מאשר "הפגנת כבוד לאומי".

גם הקביעה "אום אל פאחם", על כל 52500(*) תושביה "הם אויב" - אינה תורמת דבר ביום עגום זה...

 

 

(*) נכון ל- 2015

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

אבל האמת חייבת להאמר בלי הסתרה

למשל לאיזו חמולה משתייכים הרוצחים,באיזה מסגד מתפללים רובם

אבל האמת חייבת להאמר בלי הסתרה

למשל לאיזו חמולה משתייכים הרוצחים,באיזה מסגד מתפללים רובם

אמת - היא חשובה. הכללה - אינה אמת. הלביאה כתבה בהכללה, ובשטנה חריגה (לדעתי), כאילו משהו "נשבר" בנפשה.

 

באום אל פאחם - ארבע חמולות בלבד.

אילו מסקנות סטטיסטיות אתה מקוה להפיק מזהות החמולה או החמולות אליהן השתייכו השלושה?

 

מה שכן, קל לצעיר שלא "מסתדר" לו כל כך בחיים להילכד בקורי קנאות דתית ולהתדרדר, במיוחד בעקבות הסתה בגין המזימות הישראליות בנוגע להר הבית, ולדעתי, ישראל אכן חורשת בלא הפסק "רעיונות" בענין הר הבית, כתוצאה מלחץ משיחיסטי בימין ההזוי.

 

אשר למסגד, או נכון יותר, לאימאם של המסגד - לא ברור האם שלשתם היו באי אותו מסגד, ולבטח השב"כ בודק אילו דרשות נישאו במסגד זה, אולם בהינתן פריחתן של "רשתות חברתיות", עוד עלול להתברר כי האזינו או צפו בדרשות שלא נישאו במסגדי אום אל פאחם, אלא במקום אחר, מחוץ לישוב...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

http://reshet.tv/item/news/politics/security/salafioftheterrorists-367593/

 

נתניהו , בהפגנה של כבוד לאומי, הורה לפרק את סוכות האבלים. כך צריך.

 

השאלה החוזרת שלי היא איך ייתכן שערבים מצליחים לבצע פיגועים נגד יהודים. (הפעם הנרצחים אינם יהודים, לא?)

ונגד הפלג הצפוני המוסלמי צריך לנהל מערכה יסודית למיגורו. ובאום אל פאחם שנעשית קיצונית על המודיעין לפעול כל הזמן, וצריך כל הזמן לבצע מעצרים. אום אל פאחם הם אויב.

"בהפגנה של כבוד לאומי"?

אין שום "הפגנת כבוד לאומי" בפרוק אהל אבלים ופזור האבלים.

זה נשמע יותר כמו "אבדן עשתונות" מאשר "הפגנת כבוד לאומי".

גם הקביעה "אום אל פאחם", על כל 52500(*) תושביה "הם אויב" - אינה תורמת דבר ביום עגום זה...

 

 

(*) נכון ל- 2015

זו בהחלט הפגנה של כבוד לאומי. אתם, מצחינים, לא תתאבלו , במדינה שלנו, על רוצחים של אזרחינו הטובים.

 


לתופף על פח - תענוג.

אבל האמת חייבת להאמר בלי הסתרה

למשל לאיזו חמולה משתייכים הרוצחים,באיזה מסגד מתפללים רובם

אמת - היא חשובה. הכללה - אינה אמת. הלביאה כתבה בהכללה, ובשטנה חריגה (לדעתי), כאילו משהו "נשבר" בנפשה.

 

באום אל פאחם - ארבע חמולות בלבד.

אילו מסקנות סטטיסטיות אתה מקוה להפיק מזהות החמולה או החמולות אליהן השתייכו השלושה?

 

מה שכן, קל לצעיר שלא "מסתדר" לו כל כך בחיים להילכד בקורי קנאות דתית ולהתדרדר, במיוחד בעקבות הסתה בגין המזימות הישראליות בנוגע להר הבית, ולדעתי, ישראל אכן חורשת בלא הפסק "רעיונות" בענין הר הבית, כתוצאה מלחץ משיחיסטי בימין ההזוי.

 

אשר למסגד, או נכון יותר, לאימאם של המסגד - לא ברור האם שלשתם היו באי אותו מסגד, ולבטח השב"כ בודק אילו דרשות נישאו במסגד זה, אולם בהינתן פריחתן של "רשתות חברתיות", עוד עלול להתברר כי האזינו או צפו בדרשות שלא נישאו במסגדי אום אל פאחם, אלא במקום אחר, מחוץ לישוב...

מה יש לחטט אחרי "הצדקות" לשטנים האלה. נתניהו פעל נכון, מערכת הבטחון שלנו תוסיף ותפעל.

 


לתופף על פח - תענוג.

http://reshet.tv/item/news/politics/security/salafioftheterrorists-367593/

 

נתניהו , בהפגנה של כבוד לאומי, הורה לפרק את סוכות האבלים. כך צריך.

 

השאלה החוזרת שלי היא איך ייתכן שערבים מצליחים לבצע פיגועים נגד יהודים. (הפעם הנרצחים אינם יהודים, לא?)

ונגד הפלג הצפוני המוסלמי צריך לנהל מערכה יסודית למיגורו. ובאום אל פאחם שנעשית קיצונית על המודיעין לפעול כל הזמן, וצריך כל הזמן לבצע מעצרים. אום אל פאחם הם אויב.

"בהפגנה של כבוד לאומי"?

אין שום "הפגנת כבוד לאומי" בפרוק אהל אבלים ופזור האבלים.

זה נשמע יותר כמו "אבדן עשתונות" מאשר "הפגנת כבוד לאומי".

גם הקביעה "אום אל פאחם", על כל 52500(*) תושביה "הם אויב" - אינה תורמת דבר ביום עגום זה...

 

 

(*) נכון ל- 2015

זו בהחלט הפגנה של כבוד לאומי. אתם, מצחינים, לא תתאבלו , במדינה שלנו, על רוצחים של אזרחינו הטובים.

את מותחת אותי, נכון?

זו אינה הפגנה של כבוד לאומי אלא צעד נואש שנועד להסיט שימת לב ציבור מהתנהלות מושחתת מעוררת גועל, של שליט קטן.

איך תוכלי למנוע אותם מאבל, ואת שכניהם מבקורי תנחומים?

במקום סוכת אבלים - יקבלו את מנחמיהם על המרפסת, או בסלון.

אה, תהרסי את המרפסת, ואולי את הבנין (בישובים ערביים, מקובל כי בנין מאוכלס רק על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה).

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

לא ברורה לי ההכללה המיותרת ומתלהמת של לביאה. יש מחבלים מצחינים ....

ויש אוכלוסיה שלמה וגדולה שאינה כזו. אסור לשתף פעולה ולהכנע לטרור שמטרתו היא בדיוק שיסוי,שינאה,פרוד,

אימה, גזענות דתית או לא......וכיו"ב רעות חולות. הכללות מסוג זה משרתות את המחבלים.

שנזהר במילותינו, כל שכן כשהקרבנות הם מערביי ישראל, שחלק מהם משרת בצה"ל ובכוחות הבטחון, כדרוזים,צרקסים,נוצרים,בדואים, ועוד....... אחים לנשק וללחימה בטרור ובפשע. 

תנחומי למשפחות, יהי זכר הנרצחים ברוך. והחלמה מהירה  לפצועים.

 

מנהל הפורום
10,000+

לא ברורה לי ההכללה המיותרת ומתלהמת של לביאה. יש מחבלים מצחינים ....

ויש אוכלוסיה שלמה וגדולה שאינה כזו. אסור לשתף פעולה ולהכנע לטרור שמטרתו היא בדיוק שיסוי,שינאה,פרוד,

אימה, גזענות דתית או לא......וכיו"ב רעות חולות. הכללות מסוג זה משרתות את המחבלים.

שנזהר במילותינו, כל שכן כשהקרבנות הם מערביי ישראל, שחלק מהם משרת בצה"ל ובכוחות הבטחון, כדרוזים,צרקסים,נוצרים,בדואים, ועוד....... אחים לנשק וללחימה בטרור ובפשע. 

תנחומי למשפחות, יהי זכר הנרצחים ברוך. והחלמה מהירה  לפצועים.

 

כתבתי "ערבים מצחינים מלאי טרוף 'דתי' ". מה לא ברור כאן. מלאי הטרוף ה"דתי" הם שצריך למגר אותם.

וטוב טוב עשה נתניהו שהורה לפרק את סוכת האבלים. שום אבל בתוך ולפני הקהילה שלהם לא יתאפשר להם, כולירות.

ואני בטוחה שעכשיו מערכת הבטחון תפשפש יותר באום אל פאחם. כבר קראנו על כמה התארגנויות פח"ע שיצאו מהם. יש שם, מסתבר, שכבה שלמה של אויבים.

 


לתופף על פח - תענוג.

בזמן מלחמת ההתשה, לאחר ששת הימים, כתבתי:

 

אם נופלים חיילים בגבולות

ולא קל המשא גם מִבַּית

ודמעה, ודמעה מתפרצת לרדת,

נדע: זו הדרך שבה

את חוזרת אלינו, מולדת.

 

לאריות יהודה בך היינו, ארצי.

בכוּר-לַהַט נפשנו הֵעַזְתְּ.

אֵש יצקת שוב לשם: "יהודי".

כתמיד. כמֵאָז.

 

אַתְּ נִקדַשְתְּ בִתפילת-דִמעָתנו.

דמעתו של חֲסַר-האונים,

שֶמִנֶגֶד יִראֵךְ,  מפולשת-גויים,

אנגלים ותורכים, ערְבים, צלבנים,

ייכסף לָׁך, וּבָך לא יבוא.

 

בָּך נשבענו, אַרצִי, וּבָאֵל:

לא עוד נהיה עשוקים.

תַּם תורָהּ של פזוּרה בִּישראל.

בא תורו של בית שלישי.

 

 

אז אמנם יש שם אי דיוק - כבר היו יהודים בארץ, גם בימי הצלבנים, הערבים, התורכים והאנגלים. אבל העיקר נכון.

ו"בית שלישי" הוא המדינה היהודית הריבונית. אבל לנוכח המשטמה והטירוף הדתי הערבי, חשוב שנטפח את הרצון להקים מקדש שלישי על הר הבית. אמנם לא במקום המסגדים הערביים, אלא על הרחבה ביניהם. ואמנם לא במתכונת הישנה של בית מטבחיים מזוויע, ועם זכרים בלבד מכהנים כלויים. (אגב, בבית ראשון לא היתה אפליית נשים במקום. נשים וגברים עמדו שם מעורבים).

 


לתופף על פח - תענוג.

...אין תימה כי כך כתבת אז.

רבים נוגעו במשיחיות לאחר הנצחון ב- 67'.

עוד ניווכח כי זה הנצחון שיחסל את המדינה...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

היית מעדיף מפלה?

 


לתופף על פח - תענוג.

67' לא הביאה רגיעה, אלא שאננות, אשר נתפוצצה כעבור כשש שנים...

Patriotism is the last refuge of a scoundrel (Samuel Johnson)


פטריוטיות היא מפלטו האחרון של נבל (סמואל ג'ונסון)

היום השאננות נגמרה.  מדינה לא מחסלים כל כך מהר.

או שמא היית מאחל למדינת היהודים שתתחסל.

כבר עמדנו על כך שלאומי אתה לא.....

 


לתופף על פח - תענוג.

היום השאננות נגמרה.  מדינה לא מחסלים כל כך מהר.

או שמא היית מאחל למדינת היהודים שתתחסל.

כבר עמדנו על כך שלאומי אתה לא.....

איך בדיוק את קובעת על מישהו שהוא לא "לאומי" מה בכלל פירושה של קביעה כזאת?

את מדברת בסיסמאות חסרות מובן.

אין ספק שההתעמרות במשפחות הרוצחים היא צעד היסטרי של ראש ממשלה בפאניקה.

 

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר