ברגותי במכתב דרישות לשב"ס: אני דורש תנאים של מלון 5 כוכבים

ברגותי במכתב דרישות לשב"ס: טלפון, 20 ערוצי טלוויזיה, מגזינים ומזגנים

1. התקנת טלפון ציבורי, כדי להבטיח קשר עם משפחותינו, תוך נקיטת כל הצעדים והכללים וההגבלות אשר יבטיחו וימנעו כל נזק או טעות. זאת נוכח העובדה שכל האסירים הביטחוניים היהודים זוכים לקשר זה, ובראשם יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה רבין, וגם אלו אשר שרפו את משפחת דוואבשה ואחרים. 

טלפון כדאי שנוכל באופן חופשי ליצור קשר עם המחבלים בשטח 24 שעות בימיה

 

 

2. פתרון בעיית ביקורי המשפחה. מזה שנה ויותר נבצר ובעצם נגזל מאתנו הביקור השני בגין החלטת הצלב האדום, כאי מתן שירות לביקור השני במהלך כל חודש. על כן, אנו סבורים שניתן לפתור את הסוגיה באמצעות:

א. מתן אישורים לכל משפחות האסירים, ללא יוצא מן הכלל, לכל קרוב משפחה מדרגה ראשונה ושנייה ואי מניעת אסיר כלשהו מזכות לבקר את בני משפחתו.

ב. להתיר לכל מי שמחזיק אישור רשמי ומגיע לשער הכלא לבקר.

ג. הרחבת זמן הביקור עד שעה וחצי, במקום שלושת רבעי שעה כפי שנהוג כיום.

ד. הפסקת החזקת בני משפחות האסירים במחסומים על-ידי הצבא.

ה. צילום האסיר עם בני משפחתו פעם בשישה חודשים.

ו. הכנסת בגדים בכל ביקור וללא הגבלות.

ז. הכנסת שמיכות חורפיות וקיציות ונעלי ספורט דרך ביקורי המשפחות.

ח. שיפור חדרי הביקורים בהתקנת השירותים הדרושים.

 אני  לא זוכר שגלעד שליט זכה לביקור הוריו

 

3. טיפול רפואי – בדיקה רפואית שנתית לכל אסיר, בדיקות רפואיות תכופות לאסירים בני 50 ומעלה, העברת אסירים חולים ברכב מיוחד, השתלת שיניים, הכנסת רופאים פרטיים ללא דיחוי.

 אולי תעשו ביטוח רפואי בקופת חולים  המחבלים זוכים לטיפולים מלאים ראש החמאס החדש בעזה הודות לטיפול רפואי שקיבל ניצל מסרטן לאחר שעבר ניתוח

 

4. הסרת העונשים שהוטלו על אסירים הידועים ב"הגבלות שליט" מלפני 10 שנים.

 אותם  מחבלים חתמו לאחר שיחרור עסקת שליט שלא יעסקו בטרור

 

5. מתן 20 ערוצי טלוויזיה לאסירים.

 אולי גם ערוצי פורנו?

 

6. השוואת התנאים של אסירים מעזה לאסירים משאר המקומות מבחינת ביקורי משפחות כך שיזכו לביקור כל שבועיים.

 מתי הורי הישראלים הנמצאים בעזה זכו לביקורים

7. הכנסת ספרים, שבועונים ועיתונים ללא כל הגבלה.

 כוול פלי בווי והסלר

 

8. שינוי והרחבת מוצרי הקנטינה והגדלת סכום ההפקדה לכל אסיר – לכדי 2,000 שקלים נוכח עליית המחירים במהלך 10 שנים.

 תעשו  תוכנית חיסכון

 

9. שיפור תנאי המעברים הארציים (יחידת המעברים בשב"ס). אי הלנת אסירים במעברים, שיפוץ המעברים, שיפור האוכל במעברים, אי החזקת אסירים בפוסטה (רכב הסעות של שב"ס) במשך יותר משלוש שעות, שינוי היחס מצד סוהרי יחידת נחשון לאסירים.

 

10. הובלת האסירות בהסעה מיוחדת ומתן ביקורים פתוחים להן והיענות לכל צרכיהן.  

 

11. התקנת מזגנים בבתי הסוהר - בייחוד בכלא גלבוע.

 

12. פתרון הצפיפות בתאים, שלא יעלו על ארבעה בכל תא בהתאם לקריטריונים שקבע בית המשפט העליון.

 

13. החזרת הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה וכן לימודי בגרות.

 

14. שיפור ושינוי בכל הקשור לתנאי המחייה היומיומיים תוך ניהול דיאלוג עם האסירים.

 

15. לפצות כל אסיר שלא זוכה לביקור בשיחת טלפון מקבילה לזמן הביקור עם בני משפחתו.

 

16. הפסקת מדיניות ההפרדה.

 

17. שחרור אסירים חולים כרוניים ובעלי צרכים מיוחדים.

 

18. החזרת הכנת המזון וניהול המטבח לידי האסירים.

 

19. הארכת זמן פתיחת האגפים בקיץ עד 22:00 בלילה

 בקיצור נחילף את הכלא למלון קינגדיווד

ברגותי במכתב דרישות לשב"ס: טלפון, 20 ערוצי טלוויזיה, מגזינים ומזגנים

1. התקנת טלפון ציבורי, כדי להבטיח קשר עם משפחותינו, תוך נקיטת כל הצעדים והכללים וההגבלות אשר יבטיחו וימנעו כל נזק או טעות. זאת נוכח העובדה שכל האסירים הביטחוניים היהודים זוכים לקשר זה, ובראשם יגאל עמיר, רוצח ראש הממשלה רבין, וגם אלו אשר שרפו את משפחת דוואבשה ואחרים. 

טלפון כדאי שנוכל באופן חופשי ליצור קשר עם המחבלים בשטח 24 שעות בימיה

 

 

2. פתרון בעיית ביקורי המשפחה. מזה שנה ויותר נבצר ובעצם נגזל מאתנו הביקור השני בגין החלטת הצלב האדום, כאי מתן שירות לביקור השני במהלך כל חודש. על כן, אנו סבורים שניתן לפתור את הסוגיה באמצעות:

א. מתן אישורים לכל משפחות האסירים, ללא יוצא מן הכלל, לכל קרוב משפחה מדרגה ראשונה ושנייה ואי מניעת אסיר כלשהו מזכות לבקר את בני משפחתו.

ב. להתיר לכל מי שמחזיק אישור רשמי ומגיע לשער הכלא לבקר.

ג. הרחבת זמן הביקור עד שעה וחצי, במקום שלושת רבעי שעה כפי שנהוג כיום.

ד. הפסקת החזקת בני משפחות האסירים במחסומים על-ידי הצבא.

ה. צילום האסיר עם בני משפחתו פעם בשישה חודשים.

ו. הכנסת בגדים בכל ביקור וללא הגבלות.

ז. הכנסת שמיכות חורפיות וקיציות ונעלי ספורט דרך ביקורי המשפחות.

ח. שיפור חדרי הביקורים בהתקנת השירותים הדרושים.

 אני  לא זוכר שגלעד שליט זכה לביקור הוריו

 

3. טיפול רפואי – בדיקה רפואית שנתית לכל אסיר, בדיקות רפואיות תכופות לאסירים בני 50 ומעלה, העברת אסירים חולים ברכב מיוחד, השתלת שיניים, הכנסת רופאים פרטיים ללא דיחוי.

 אולי תעשו ביטוח רפואי בקופת חולים  המחבלים זוכים לטיפולים מלאים ראש החמאס החדש בעזה הודות לטיפול רפואי שקיבל ניצל מסרטן לאחר שעבר ניתוח

 

4. הסרת העונשים שהוטלו על אסירים הידועים ב"הגבלות שליט" מלפני 10 שנים.

 אותם  מחבלים חתמו לאחר שיחרור עסקת שליט שלא יעסקו בטרור

 

5. מתן 20 ערוצי טלוויזיה לאסירים.

 אולי גם ערוצי פורנו?

 

6. השוואת התנאים של אסירים מעזה לאסירים משאר המקומות מבחינת ביקורי משפחות כך שיזכו לביקור כל שבועיים.

 מתי הורי הישראלים הנמצאים בעזה זכו לביקורים

7. הכנסת ספרים, שבועונים ועיתונים ללא כל הגבלה.

 כוול פלי בווי והסלר

 

8. שינוי והרחבת מוצרי הקנטינה והגדלת סכום ההפקדה לכל אסיר – לכדי 2,000 שקלים נוכח עליית המחירים במהלך 10 שנים.

 תעשו  תוכנית חיסכון

 

9. שיפור תנאי המעברים הארציים (יחידת המעברים בשב"ס). אי הלנת אסירים במעברים, שיפוץ המעברים, שיפור האוכל במעברים, אי החזקת אסירים בפוסטה (רכב הסעות של שב"ס) במשך יותר משלוש שעות, שינוי היחס מצד סוהרי יחידת נחשון לאסירים.

 

10. הובלת האסירות בהסעה מיוחדת ומתן ביקורים פתוחים להן והיענות לכל צרכיהן.  

 

11. התקנת מזגנים בבתי הסוהר - בייחוד בכלא גלבוע.

 

12. פתרון הצפיפות בתאים, שלא יעלו על ארבעה בכל תא בהתאם לקריטריונים שקבע בית המשפט העליון.

 

13. החזרת הלימודים האקדמיים באוניברסיטה הפתוחה וכן לימודי בגרות.

 

14. שיפור ושינוי בכל הקשור לתנאי המחייה היומיומיים תוך ניהול דיאלוג עם האסירים.

 

15. לפצות כל אסיר שלא זוכה לביקור בשיחת טלפון מקבילה לזמן הביקור עם בני משפחתו.

 

16. הפסקת מדיניות ההפרדה.

 

17. שחרור אסירים חולים כרוניים ובעלי צרכים מיוחדים.

 

18. החזרת הכנת המזון וניהול המטבח לידי האסירים.

 

19. הארכת זמן פתיחת האגפים בקיץ עד 22:00 בלילה

 בקיצור נחילף את הכלא למלון קינגדיווד

חחחחחחחחחחחחחחחחחח.

המפלצות המוסלמיים וחוצפתם התהומית.

 


לתופף על פח - תענוג.

חחחחחחחחחחחחחחחחחח.

המפלצות המוסלמיים וחוצפתם התהומית.

מה יקרה אם נגיב בהרעת התנאים שלהם?

 


לתופף על פח - תענוג.

חחחחחחחחחחחחחחחחחח.

המפלצות המוסלמיים וחוצפתם התהומית.

מה יקרה אם נגיב בהרעת התנאים שלהם?

יש כאלה אצלנו שחושבים שאנחנו מדינת חוק.

חחחחחחחחחחחחחחחחחח.

המפלצות המוסלמיים וחוצפתם התהומית.

מה יקרה אם נגיב בהרעת התנאים שלהם?

יש כאלה אצלנו שחושבים שאנחנו מדינת חוק.

מדינת חוקן..... (ליהודים. כך חושבים המוסלמים. לערבים, כך חושב רוב העם).

 


לתופף על פח - תענוג.

כשהחמאס יחזיר את גופות הנעדרים, ואת הכלואים שם , אז יהיה מקום לדו שיח. בינתיים הם מקבלים תנאים ללא השוואה לשום מדינה בעולם. 

יחד עם זאת, לדעתי, אפשר בהחלט להעמיד טלפון ציבורי לשיחות שממילא מוקלטות....שישוחחו עם משפחותיהם. 

ושיודו לאל שהם אסירים בישראל ולא בסוריה או ארץ מוסלמית אחרת. רק לאחרונה פורסם שאסד בנה קרמטוריום לשרוף גופות אסירים שמוצאים להורג/מתים מהתעללות.....עשרות אם לא יותר בכל שבוע !!

הקיצוניים הללו אינם מצליחים להפנים שכאן גן עדן יחסית למקומות רבים,ושמוטב לחיות יחד בשלום ושגשוג ! 

הם מנסים להביא גיהנום לכאן, ולכן יושבים בכלא. וטוב שכך !! 

יחד עם זאת, היה נכון וצודק,לחזק את כל השפויים שם, ולהיות איתם בקשר בונה ומעצים. שאחרת באין אלטרנטיבה, מתחזקים המטורפים.

כך שם, ולצערי גם אצלנו בבית. 

מנהל הפורום
10,000+

איך אתה יודע?

אין חוק שמאפשר התניה כזאת למי שנשפט בישראל.

איך אתה יודע?

אין חוק שמאפשר התניה כזאת למי שנשפט בישראל.

יוסף אני מקבל את הרושם מיום ליום שאתה מיצג כאן את ארגוני הטרור  אתה כל כך דואג לבריאות שלהם ממש חסיד אומות העולם אתה  אולי החמאס יקרא שם של רחוב על שימך

איך אתה יודע?

אין חוק שמאפשר התניה כזאת למי שנשפט בישראל.

יוסף אני מקבל את הרושם מיום ליום שאתה מיצג כאן את ארגוני הטרור  אתה כל כך דואג לבריאות שלהם ממש חסיד אומות העולם אתה  אולי החמאס יקרא שם של רחוב על שימך

מה שנקרא צדיק יותר מהאפיפיור (או נאמר מהרב הראשי...). הכל לזולתו - גם אם מדובר באויב - ומעט מאד לאנשי עירו.

 


לתופף על פח - תענוג.

איך אתה יודע?

אין חוק שמאפשר התניה כזאת למי שנשפט בישראל.

יוסף אני מקבל את הרושם מיום ליום שאתה מיצג כאן את ארגוני הטרור  אתה כל כך דואג לבריאות שלהם ממש חסיד אומות העולם אתה  אולי החמאס יקרא שם של רחוב על שימך

מה שנקרא צדיק יותר מהאפיפיור (או נאמר מהרב הראשי...). הכל לזולתו - גם אם מדובר באויב - ומעט מאד לאנשי עירו.

ללביאה  על אלה בזמנו [ כבר חזה את העתיד] ברל כצנלסון והוא לא היה לאומן אלה איש תנועת העבודה יתכן ויוסף הוא ''יוסוף''

איך אתה יודע?

אין חוק שמאפשר התניה כזאת למי שנשפט בישראל.

יוסף אני מקבל את הרושם מיום ליום שאתה מיצג כאן את ארגוני הטרור  אתה כל כך דואג לבריאות שלהם ממש חסיד אומות העולם אתה  אולי החמאס יקרא שם של רחוב על שימך

מה שנקרא צדיק יותר מהאפיפיור (או נאמר מהרב הראשי...). הכל לזולתו - גם אם מדובר באויב - ומעט מאד לאנשי עירו.

ללביאה  על אלה בזמנו [ כבר חזה את העתיד] ברל כצנלסון והוא לא היה לאומן אלה איש תנועת העבודה יתכן ויוסף הוא ''יוסוף''

צדוק,בחייאת.

אתה מביא הנה השקפת עולם פשיסטית .ישראל פשיסטית היא לא תתקים.

אתה פועל נגד קיומה של מדינת ישראל.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר