דמוקרטיה מערבית היא הרבה יותר מאשר "רצון רוב העם" גם אם זה לא מוצא חן בעינייך.

דמוקרטיה היא קודם כל זכויות שוות לדעה ולביטוי לכל.

אין דמוקרטיה בה הרוב מחליט להקטין זכויות של מישהו על בסיס דעה או מוצא.

האם מישהו מפריע במדינת ישראל למישהו להתבטא באופן חופשי?

נכון דמוקרטיה חייבת לשמור על זכויות המיעוט, אך אם לפלסטינים כוונתך, זכות המיעוט להתבטא ולהתקיים, כל זמן שאותו מיעוט לא שואף ולא עושה פעולות כדי להשמיד אותך, שאם לא כן אז אולי נאמר שבמסגרת דמוקרטית צריך לשמוך על זכויות מיעוט עבריינים ולאפשר להם להמשיך בפעילותם העבריינית.  

ג'קו, אתה חי בישראל? 

בטח שמפריעים להתבטא ! מי שמעז לבטא דברים שהשלטון לא אוהב, מוקע ! ממש כך. מאמנים, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, 

עיתונאים, סתימת הפיות בכל מקום. אנשים מפחדים לאבד מקומות עבודה. (ממש כפי שקרה בתעשיה האוירית)

נתניהו שמח עם עיתון חינמי משלו....מה שנוגד את חופש הביטוי, היות ועיתונים אחרים מתרסקים,אי אפשר להתחרות ב"חינם".

בשוק חופשי,אין דברים כאלו, יש תחרות הוגנת. רשות השידור מתפרקת, ולא בגלל התיעלות. בגלל שיש מי שרוצה ב"פרבדה" 

ממש כמו בתקופה השחורה של הקומוניזם. שרת התרבות עצמה ,אמרה ,שמפלגת השלטון צריכה לשלוט בתקשורת.....

מה יותר מזה? זו אינה דמוקרטיה. זה נסיון לשליטה באמצעות סתימת פיות !

מי יחשוף שחיתות?מי יעביר ביקורת? מי יפרוש שלל דעות שאינן בדיוק דעת השליט? מי יגלה לכולם את שהשלטון אינו מעונין?

זה מסוכן לכולנו. ימין שמאל ומרכז. 

מנהל הפורום
10,000+

אני אולי לא הדמוקרט לדוגמה אבל ,לדעתי צריך לסתום הפה של השמאל

השמאל שמזדהה עם יאיר גרבוז קוטלר ודומיהם,

אנשים עם אף למעלה צריך לסתום להם הפה

ג'קו, אתה חי בישראל? 

בטח שמפריעים להתבטא ! מי שמעז לבטא דברים שהשלטון לא אוהב, מוקע ! ממש כך. מאמנים, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, 

עיתונאים, סתימת הפיות בכל מקום. אנשים מפחדים לאבד מקומות עבודה. (ממש כפי שקרה בתעשיה האוירית)

נתניהו שמח עם עיתון חינמי משלו....מה שנוגד את חופש הביטוי, היות ועיתונים אחרים מתרסקים,אי אפשר להתחרות ב"חינם".

בשוק חופשי,אין דברים כאלו, יש תחרות הוגנת. רשות השידור מתפרקת, ולא בגלל התיעלות. בגלל שיש מי שרוצה ב"פרבדה" 

ממש כמו בתקופה השחורה של הקומוניזם. שרת התרבות עצמה ,אמרה ,שמפלגת השלטון צריכה לשלוט בתקשורת.....

מה יותר מזה? זו אינה דמוקרטיה. זה נסיון לשליטה באמצעות סתימת פיות !

מי יחשוף שחיתות?מי יעביר ביקורת? מי יפרוש שלל דעות שאינן בדיוק דעת השליט? מי יגלה לכולם את שהשלטון אינו מעונין?

זה מסוכן לכולנו. ימין שמאל ומרכז. 

  עודד מ.
מנהל הפורום
 
באמת?? ומי סותם פה פיות ומוחק גם מילה אחת במקום להשיב..??
 לצחוק או לבכות..??אני צוחבקת!
זה שטוען שסותמים פיות עושה פה אותו דבר בדיוק !ולא מדובר בהישתלחות וכדומה אלא בהבעת שאלה או דעה 
כי הוא יכול!! אז מה שווים הדברים כשעושים בדיוק מה שטוענים נגדו???
JHHUL

ג'קו, אתה חי בישראל? 

בטח שמפריעים להתבטא ! מי שמעז לבטא דברים שהשלטון לא אוהב, מוקע ! ממש כך. מאמנים, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, 

עיתונאים, סתימת הפיות בכל מקום. אנשים מפחדים לאבד מקומות עבודה. (ממש כפי שקרה בתעשיה האוירית)

נתניהו שמח עם עיתון חינמי משלו....מה שנוגד את חופש הביטוי, היות ועיתונים אחרים מתרסקים,אי אפשר להתחרות ב"חינם".

בשוק חופשי,אין דברים כאלו, יש תחרות הוגנת. רשות השידור מתפרקת, ולא בגלל התיעלות. בגלל שיש מי שרוצה ב"פרבדה" 

ממש כמו בתקופה השחורה של הקומוניזם. שרת התרבות עצמה ,אמרה ,שמפלגת השלטון צריכה לשלוט בתקשורת.....

מה יותר מזה? זו אינה דמוקרטיה. זה נסיון לשליטה באמצעות סתימת פיות !

מי יחשוף שחיתות?מי יעביר ביקורת? מי יפרוש שלל דעות שאינן בדיוק דעת השליט? מי יגלה לכולם את שהשלטון אינו מעונין?

זה מסוכן לכולנו. ימין שמאל ומרכז. 

  עודד מ.
מנהל הפורום
 
באמת?? ומי סותם פה פיות ומוחק גם מילה אחת במקום להשיב..??
 לצחוק או לבכות..??אני צוחבקת!
זה שטוען שסותמים פיות עושה פה אותו דבר בדיוק !ולא מדובר בהישתלחות וכדומה אלא בהבעת שאלה או דעה 
כי הוא יכול!! אז מה שווים הדברים כשעושים בדיוק מה שטוענים נגדו???
JHHUL

ג'קו, אתה חי בישראל? 

בטח שמפריעים להתבטא ! מי שמעז לבטא דברים שהשלטון לא אוהב, מוקע ! ממש כך. מאמנים, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, 

עיתונאים, סתימת הפיות בכל מקום. אנשים מפחדים לאבד מקומות עבודה. (ממש כפי שקרה בתעשיה האוירית)

נתניהו שמח עם עיתון חינמי משלו....מה שנוגד את חופש הביטוי, היות ועיתונים אחרים מתרסקים,אי אפשר להתחרות ב"חינם".

בשוק חופשי,אין דברים כאלו, יש תחרות הוגנת. רשות השידור מתפרקת, ולא בגלל התיעלות. בגלל שיש מי שרוצה ב"פרבדה" 

ממש כמו בתקופה השחורה של הקומוניזם. שרת התרבות עצמה ,אמרה ,שמפלגת השלטון צריכה לשלוט בתקשורת.....

מה יותר מזה? זו אינה דמוקרטיה. זה נסיון לשליטה באמצעות סתימת פיות !

מי יחשוף שחיתות?מי יעביר ביקורת? מי יפרוש שלל דעות שאינן בדיוק דעת השליט? מי יגלה לכולם את שהשלטון אינו מעונין?

זה מסוכן לכולנו. ימין שמאל ומרכז. 

  עודד מ.
מנהל הפורום
 
באמת?? ומי סותם פה פיות ומוחק גם מילה אחת במקום להשיב..??
 לצחוק או לבכות..??אני צוחבקת!
זה שטוען שסותמים פיות עושה פה אותו דבר בדיוק !ולא מדובר בהישתלחות וכדומה אלא בהבעת שאלה או דעה 
כי הוא יכול!! אז מה שווים הדברים כשעושים בדיוק מה שטוענים נגדו???
JHHUL

תראו מה נעשה לתגובותי ומנהל הפורום טוען לצדק שוויון וכו

ג'קו, אתה חי בישראל? 

בטח שמפריעים להתבטא ! מי שמעז לבטא דברים שהשלטון לא אוהב, מוקע ! ממש כך. מאמנים, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, 

עיתונאים, סתימת הפיות בכל מקום. אנשים מפחדים לאבד מקומות עבודה. (ממש כפי שקרה בתעשיה האוירית)

נתניהו שמח עם עיתון חינמי משלו....מה שנוגד את חופש הביטוי, היות ועיתונים אחרים מתרסקים,אי אפשר להתחרות ב"חינם".

בשוק חופשי,אין דברים כאלו, יש תחרות הוגנת. רשות השידור מתפרקת, ולא בגלל התיעלות. בגלל שיש מי שרוצה ב"פרבדה" 

ממש כמו בתקופה השחורה של הקומוניזם. שרת התרבות עצמה ,אמרה ,שמפלגת השלטון צריכה לשלוט בתקשורת.....

מה יותר מזה? זו אינה דמוקרטיה. זה נסיון לשליטה באמצעות סתימת פיות !

מי יחשוף שחיתות?מי יעביר ביקורת? מי יפרוש שלל דעות שאינן בדיוק דעת השליט? מי יגלה לכולם את שהשלטון אינו מעונין?

זה מסוכן לכולנו. ימין שמאל ומרכז. 

  עודד מ.
מנהל הפורום
 
באמת?? ומי סותם פה פיות ומוחק גם מילה אחת במקום להשיב..??
 לצחוק או לבכות..??אני צוחבקת!
זה שטוען שסותמים פיות עושה פה אותו דבר בדיוק !ולא מדובר בהישתלחות וכדומה אלא בהבעת שאלה או דעה 
כי הוא יכול!! אז מה שווים הדברים כשעושים בדיוק מה שטוענים נגדו???
JHHUL

 

 
באמת?? ומי סותם פה פיות ומוחק גם מילה אחת במקום להשיב..??
 לצחוק או לבכות..??אני צוחבקת!
זה שטוען שסותמים פיות עושה פה אותו דבר בדיוק !ולא מדובר בהישתלחות וכדומה אלא בהבעת שאלה או דעה 
כי הוא יכול!! אז מה שווים הדברים כשעושים בדיוק מה שטוענים נגדו???
JHHUL

תראו מה נעשה לתגובותי

תודה הנהלת וואלה!

אנא אל תתרגזי מכל מחיקה ,קבלי בברכה כל מחיקה ,בסה"כ תוכלי

להעביר המסר בצורה מובנת יותר

כך אני עושה וחי כאן עם כל דעותי המעוותות

למה אתה חושב שכל אחד שלא דומה לך בדעות הוא לא דמוקרט.,אפילו שהוא המון שנים במדינות דיקטטוריות?יש לו נסיון ביגלל זה יותר ממך.יותר טוב ביבי במקום ''אפסים'' שעומדים בתור לתפקידים,בלי ידע ,בלי נסיון,בלי השכלה.בימים האלה אנחנו צריכים דווקה ביבי.

נתניהו לא מלך,אבל רק ביבי,כי מולו אין שום אישיאות,רק אפסים מאופסים..

למה אתה חושב שכל אחד שלא דומה לך בדעות הוא לא דמוקרט.,אפילו שהוא המון שנים במדינות דיקטטוריות?יש לו נסיון ביגלל זה יותר ממך.יותר טוב ביבי במקום ''אפסים'' שעומדים בתור לתפקידים,בלי ידע ,בלי נסיון,בלי השכלה.בימים האלה אנחנו צריכים דווקה ביבי.

עם נסיון והשכלה גורם נתניהו נזק בילתי הפיך למדינה.

אני לא מבין למה הגוש המרכזי חילוני לא מתאחד. לפיד, מפלגת העבודה, כחלון, והליכוד.

יודעים אנשי האופוזיציה למרר בבכי שהדתיים מקבלים המון כסף,והמתנחלים מקבלים המון כסף, ואין שלום, והחוץ בעייתי, והתיקשורת בעייתית,והתרבות בעייתי.....

לידיעתכם: מי שנמצא בממשלה הוא הקובע(מה לעשות, מדינה דמוקרטית) ומי שנמצא באופוזיציה נחשב לאוויר(מה לעשות, מדינה דמוקרטית)תפנימו את זה.

נתניהו בונה ממשלה לפי המפלגות שרוצות להיות בקואליציה, מה לעשות, מפלגות הדתיות והמפלגות הקיצוניות מוכנות להקים ממשלה.

לעומתם, לפיד רוצה להיות בחוץ(כניראה שמפחד) וחושב שיהייה ראש ממשלה.מפלגת העבודה מפולגת, ומפוצלת, ולא מצייתים לראש המפלגה שלהם(שחושב נכון) שרוצה להכנס לממשלה.(דרך אגב מפלגת העבודה היתה בממשלה ביחד עם הליכוד בתקופת פרס,פרץ,וברק.היום לא נעים להם להיות ביחד עם ביבי).

לא פלא שהדתיים והמתנחלים דבקים בממשלה ולא רוצים אפילו להגיע לבחירות בקרוב(כי הממשלה בנויה עבורם)

תחשבו על המדינה :בעתיד הלא רחוק יהיה לנו בעיה קשה עם החרדים, המתנחלים....

אז תחשבו למי אתם מצביעים

(אפשרות טובה כחלון: הוא נכנס לממשלה, חילוני, הוא פעיל, ומנסה לשפר את המצב)

הסיכו הגדול ביותר להשיג רוב אחרי הבחירות יש ליאיר לפיד

אם לפיד ירכיב ממשלה אז יש סיכו  תאורטי שירכיב בלי כל הדתיים,

הוא אגב השלים עם חלק מהם

עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר