אפרטהייד בישראל

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל (למרות הלחץ החברתי שמופעל עליו לשקר).

תודה רבה לצוות בומרנג על התרגhttp://d02.798.myftpupload.com/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8/

ום

 

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל (למרות הלחץ החברתי שמופעל עליו לשקר).

תודה רבה לצוות בומרנג על התרגhttp://d02.798.myftpupload.com/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8/

ום

 

איפה היה לחץ לשקר?

למה לדעתך דעה של אחד נכונה יותר מדעה של אחר?

האם ההשוואה הנכונה של אזרח ישראלי ערבי היא עם עירק או עם האזרח הישראלי היהודי כשאנחנו יודעים שהיהודים מקבלים מהמדינה יותר מהערבים.

האם ,לדעתך, תושבי הגדה הפלסטינים והיהודים נהנים מאותה מערכת חוקים?

אם אני משווה מה אמר חבר הכנסת לשעבר גטס

אחרי שנתפס ,שהוא צדיק וסתם נטפלו וכו ,אבל קבל שנתיים

אז אני מסיק ממנו ומאלף ערבים איתם עבדתי שהשקר נשמע מפיהם כאמת משכנעת

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל (למרות הלחץ החברתי שמופעל עליו לשקר).

תודה רבה לצוות בומרנג על התרגhttp://d02.798.myftpupload.com/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8/

ום

 

איפה היה לחץ לשקר?

למה לדעתך דעה של אחד נכונה יותר מדעה של אחר?

האם ההשוואה הנכונה של אזרח ישראלי ערבי היא עם עירק או עם האזרח הישראלי היהודי כשאנחנו יודעים שהיהודים מקבלים מהמדינה יותר מהערבים.

האם ,לדעתך, תושבי הגדה הפלסטינים והיהודים נהנים מאותה מערכת חוקים?

 המקום הכי בטוח  פיזית וכלכלית והכי דמוקרטי לערבים הוא מדינת ישראל על אף וחמתך לא יעזור לך מה הערבים לא מקבלים שהיהודים מקבלים ערבים נהנים מכל טוב שמעניקה המדינה חופש  דמוקרטיה  מוסדות השכלה  הכי טובים במזרח התיכון  בתי חולים רפואה  הכי מתקדמת לא ראית שלטים הכניסה  אסורה לערבים בבתי החולים או במוסדות להשכלה גבוה  תמשיך לבכות  ..............

https://www.youtube.com/watch?v=JvooH1a9PGA

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל

איזה אומץ נדיר: ערבי ישראלי מוסלמי צעיר עומד מול תקשורת זרה ואומר את כל האמת על ישראל (למרות הלחץ החברתי שמופעל עליו לשקר).

תודה רבה לצוות בומרנג על התרגhttp://d02.798.myftpupload.com/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A5-%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8/

ום

 

איפה היה לחץ לשקר?

למה לדעתך דעה של אחד נכונה יותר מדעה של אחר?

האם ההשוואה הנכונה של אזרח ישראלי ערבי היא עם עירק או עם האזרח הישראלי היהודי כשאנחנו יודעים שהיהודים מקבלים מהמדינה יותר מהערבים.

האם ,לדעתך, תושבי הגדה הפלסטינים והיהודים נהנים מאותה מערכת חוקים?

 המקום הכי בטוח  פיזית וכלכלית והכי דמוקרטי לערבים הוא מדינת ישראל על אף וחמתך לא יעזור לך מה הערבים לא מקבלים שהיהודים מקבלים ערבים נהנים מכל טוב שמעניקה המדינה חופש  דמוקרטיה  מוסדות השכלה  הכי טובים במזרח התיכון  בתי חולים רפואה  הכי מתקדמת לא ראית שלטים הכניסה  אסורה לערבים בבתי החולים או במוסדות להשכלה גבוה  תמשיך לבכות  ..............

https://www.youtube.com/watch?v=JvooH1a9PGA

עוד פעם. ערבים אזרחי ישראל צריכים לקבל כל מה שמקבלים אזרחי ישראל. המציאות מוכיחה שהם מקבלים פחות. כל השוואה עם מדינות אחרות היא חסרת ערך .

תמשיך לשקר לעצמך.

אין קשר אפרטהייד. אפרטהייד זה הפרדה במקומות ציבוריים כמו נוחיות מסעדות אוטובוסים על בסיס גזע.

אין כזה דבר בישראל ולא היה אף פעם.

אין קשר אפרטהייד. אפרטהייד זה הפרדה במקומות ציבוריים כמו נוחיות מסעדות אוטובוסים על בסיס גזע.

אין כזה דבר בישראל ולא היה אף פעם.

לא נכון.

אפרטהייד היא חוקים שונים לסוגי אוכלוסיה שונים

אין קשר אפרטהייד. אפרטהייד זה הפרדה במקומות ציבוריים כמו נוחיות מסעדות אוטובוסים על בסיס גזע.

אין כזה דבר בישראל ולא היה אף פעם.

לא נכון.

אפרטהייד היא חוקים שונים לסוגי אוכלוסיה שונים

 הבנתי ממך שיש בישראל שלטים הכניסה לערבים אסורה בבתי החולים יש מחלקות לערבים ומחלקות ליהודים כנ''ל במוסדות להשכלה גבוה  תגיד יש לך אובססיה לשינאה נגד המדינה שבה את חי  אם באמת קשה לך כאן אתה יכול להצטרף למליוני ה'' פליטים'' השוטפים את אירופה ........................

אין קשר אפרטהייד. אפרטהייד זה הפרדה במקומות ציבוריים כמו נוחיות מסעדות אוטובוסים על בסיס גזע.

אין כזה דבר בישראל ולא היה אף פעם.

לא נכון.

אפרטהייד היא חוקים שונים לסוגי אוכלוסיה שונים

 הבנתי ממך שיש בישראל שלטים הכניסה לערבים אסורה בבתי החולים יש מחלקות לערבים ומחלקות ליהודים כנ''ל במוסדות להשכלה גבוה  תגיד יש לך אובססיה לשינאה נגד המדינה שבה את חי  אם באמת קשה לך כאן אתה יכול להצטרף למליוני ה'' פליטים'' השוטפים את אירופה ........................

פשיסט,איפה אתה רואה אובססיה?

יש עובדות. תלמיד במגזר הערבי מקבל פחות מתלמיד יהודי.

מקום המדינה לא קיבלו המועצות הערביות אדמות מדינה לפיתוח.

בשטחים הכבושים מנהלים שתי מערכות חוקים אחת למתישבים אזרחי ישראל ואחת לתושבים תחת כיבוש.

אם אתה רוצה מדינת הכלה פשיסטית יש כמה בסביבה. אירן הכי מתאימה לך.

איראן היא זו שתשלוט במזרח התיכון אם ישראל לא תגיב ומהר

איראן היא זו שתשלוט במזרח התיכון אם ישראל לא תגיב ומהר

איזה פחד!!!!!!!!

כבר מזמן לא היתה לנו מלחמה לעניין.

האפרטהייד קיים לא רק ביחס לערבים, אלא גם ביחס ליוצאי רוסיה - הם אינם יכולים להינשא במדינתם ונאלצים לנסוע על חשבונם לחו"ל על מנת להתחתן. הם גם חייבים לעבור חקירות לעומק על מוצאם האתני ולהוכיח שלא זורם בהם דם של הגויים הנחותים לבל יזהמו בו את דמו של העם הנבחר. בנוסף - קיימת הפרדה בבתי קברות ואפילו צבאיים, כי הרי איזה יודי שמכבד את עצמו יסכים להיות קבור יחד עם הגוי, תת אדם לפי הדת היהודית?

האפרטהייד קיים לא רק ביחס לערבים, אלא גם ביחס ליוצאי רוסיה - הם אינם יכולים להינשא במדינתם ונאלצים לנסוע על חשבונם לחו"ל על מנת להתחתן. הם גם חייבים לעבור חקירות לעומק על מוצאם האתני ולהוכיח שלא זורם בהם דם של הגויים הנחותים לבל יזהמו בו את דמו של העם הנבחר. בנוסף - קיימת הפרדה בבתי קברות ואפילו צבאיים, כי הרי איזה יודי שמכבד את עצמו יסכים להיות קבור יחד עם הגוי, תת אדם לפי הדת היהודית?

לא נכון. רק אנשי דת רשאים לערוך חתונה תקפה בישראל. מי שלא מוכר כיהודי לא יכול להתחתן בישראל בלי קשר למוצאו.

נו, זה לא מזכיר לך מה היה בגרמניה אחרי קבלת חוקי גזע של נירנברג? גם שם היה צורך להביא מסמכים שמוכיחים מוצא ארי טהור 3 דורות אחורנית וכך הרבנים נוהגים כאן ביחס ליוצאי ברה"מ לשעבר, שם היו מקובלות רק חתונות חילוניות ולא דתיות. מה לא נכון בדבריי?

נו, זה לא מזכיר לך מה היה בגרמניה אחרי קבלת חוקי גזע של נירנברג? גם שם היה צורך להביא מסמכים שמוכיחים מוצא ארי טהור 3 דורות אחורנית וכך הרבנים נוהגים כאן ביחס ליוצאי ברה"מ לשעבר, שם היו מקובלות רק חתונות חילוניות ולא דתיות. מה לא נכון בדבריי?

קשקוש

הדרישה להוכחת יהדות פוגעת בכולם.כל מי שנרשם לנשואין צריך להביא הוכחות ליהדותו.

הזכרת חוקי נירנברג בהקשר הזה מעידה על בורות .

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר