שיהיה סוף סוף עונש מוות פה.

המפלץ אשר פרג' שרצח בשריפה את האחות הנפלאה טובה קררו צריך להיתלות בצווארו עד מוות. את גופתו יש לשרוף, ולשים את האפר בגומה בחצר בית סוהר, ובטון עליה.

צריכה סוף סוף להתנסח עצומה למען עונש מוות בישראל: לאנסים ורוצחים.

 


לתופף על פח - תענוג.

תרגיעי. הדבר האחרון שאנחנו זקוקים לו זה הוצאות להורג .

זה מועיל רק לרגש הנקמה שלהאספסוף.

תרגיעי. הדבר האחרון שאנחנו זקוקים לו זה הוצאות להורג .

זה מועיל רק לרגש הנקמה שלהאספסוף.

ראשית, נקמה זה רגש טבעי. שנית, התת אדם פראג' צריך להיתלות. עם פשע זוועתי כזה היצור הנאצי יישאר בחיים?

ואנסים ורוצחים שניהם סוגי פושעים שאסור שימשיכו בחייהם בחברה אנושית. איני רואה למה אתה מתנגד לנכש אותם מתוך החברה, לדלל את האוכלוסיה הזו.

 


לתופף על פח - תענוג.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

 


לתופף על פח - תענוג.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

מי שחי לפי חוקי הג'ונגל אלה דווקא מפלצות כמו פרג', והאנסים והרוצחים (וגם הגנבים הגדולים). חברה אנושית צריכה להתגונן מפניהם, ולנכש אותם מתוכה. תדולל אוכלוסית הנבלות!

 


לתופף על פח - תענוג.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

מי שחי לפי חוקי הג'ונגל אלה דווקא מפלצות כמו פרג', והאנסים והרוצחים (וגם הגנבים הגדולים). חברה אנושית צריכה להתגונן מפניהם, ולנכש אותם מתוכה. תדולל אוכלוסית הנבלות!

אני תוהה אם תסכימי להיות התלינית או שזאת לא עבודה שמתאימה לנשים.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

מי שחי לפי חוקי הג'ונגל אלה דווקא מפלצות כמו פרג', והאנסים והרוצחים (וגם הגנבים הגדולים). חברה אנושית צריכה להתגונן מפניהם, ולנכש אותם מתוכה. תדולל אוכלוסית הנבלות!

אני תוהה אם תסכימי להיות התלינית או שזאת לא עבודה שמתאימה לנשים.

לדעתי בנות משפחתה של טובה קררו, המלאך בלבן, צריכות להיות בעלות הזכות ללחוץ על המנוף שישמוט מתחתיו את הכן ויעיף אותו לתליה.

 


לתופף על פח - תענוג.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

מי שחי לפי חוקי הג'ונגל אלה דווקא מפלצות כמו פרג', והאנסים והרוצחים (וגם הגנבים הגדולים). חברה אנושית צריכה להתגונן מפניהם, ולנכש אותם מתוכה. תדולל אוכלוסית הנבלות!

אני תוהה אם תסכימי להיות התלינית או שזאת לא עבודה שמתאימה לנשים.

לדעתי בנות משפחתה של טובה קררו, המלאך בלבן, צריכות להיות בעלות הזכות ללחוץ על המנוף שישמוט מתחתיו את הכן ויעיף אותו לתליה.

שאלתי על הרצון שלך לשמש כתלינית. תוכלי לקבל את הסיפוק בעשיית הצדק.

אירוע כואב ונורא אבל האשמה היא של החברה הישראלית. מדובר בבן אדם חולה שחיי 78 שנה בלי לפגוע באף אחד. החברה צריכה לזהות ולעזור לאנשים כאלה.  הוא אפילו הלך לרופא ובקש עזרה ולא אשפזו אותו. חברה/מדינה שלא דואגת לקשישים, שולחת משהו אליהם הביתה לביקור אשמה באירוע האומלל. 

אירוע כואב ונורא אבל האשמה היא של החברה הישראלית. מדובר בבן אדם חולה שחיי 78 שנה בלי לפגוע באף אחד. החברה צריכה לזהות ולעזור לאנשים כאלה.  הוא אפילו הלך לרופא ובקש עזרה ולא אשפזו אותו. חברה/מדינה שלא דואגת לקשישים, שולחת משהו אליהם הביתה לביקור אשמה באירוע האומלל. 

האיש חונך על כך שעל נשים אפשר לשפוך נפט ולהצית אותן. השיטה של זכרים ערביים ידועה. הדברים נעשו בעבר. הנסיון שלך להפוך את הנאצי לקורבן (קורבן של החברה) הוא חוצפה ואטימות שאין כמוה.

 


לתופף על פח - תענוג.

את רוצה דיון על טבע האדם ?

חברה אנושית לא צריכה להיכנע לחוקי הג'ונגל.

תורת משה אלה חוקי הג'ונגל? כל החוקים שקדמו למשה בארצות השונות , ואלה שבאו אחריו, הם חוקי הג'ונגל? חוקי המדינות בארה"ב הם חוקי ג'ונגל? מה ענין חיי הג'ונגל לחוקים בכלל? צדק צדק תרדוף.

מי שחי לפי חוקי הג'ונגל אלה דווקא מפלצות כמו פרג', והאנסים והרוצחים (וגם הגנבים הגדולים). חברה אנושית צריכה להתגונן מפניהם, ולנכש אותם מתוכה. תדולל אוכלוסית הנבלות!

אני תוהה אם תסכימי להיות התלינית או שזאת לא עבודה שמתאימה לנשים.

לדעתי בנות משפחתה של טובה קררו, המלאך בלבן, צריכות להיות בעלות הזכות ללחוץ על המנוף שישמוט מתחתיו את הכן ויעיף אותו לתליה.

שאלתי על הרצון שלך לשמש כתלינית. תוכלי לקבל את הסיפוק בעשיית הצדק.

הזכות צריכה להנתן לבנות משפחתה של המלאך בלבן שנרצחה ע"י נאצי.

 


לתופף על פח - תענוג.

 עונש מוות הוא הפתרון  לרוצחים ולמי שהוכח שהוא בגד במדינה ריגול

 עונש מוות הוא הפתרון  לרוצחים ולמי שהוכח שהוא בגד במדינה ריגול

מה יש לפשיסטים עם עונש מוות? 

עונש מוות הוא לא פתרון לכלום אלא דרך לספק את יצר הנקמה של האספסוף.

 עונש מוות הוא הפתרון  לרוצחים ולמי שהוכח שהוא בגד במדינה ריגול

מה יש לפשיסטים עם עונש מוות? 

עונש מוות הוא לא פתרון לכלום אלא דרך לספק את יצר הנקמה של האספסוף.

מה יש לשטן המצוי עם רצח? למה השטנים חיים עפ"י חוק הג'ונגל?

מדינת חוק המגנה על אזרחיה צריכה: א. לכונן מודיעין אזרחי משוכלל מאד שימנע פשעים. ב. אם איזה שטן חמק מרשת המודיעין ואנס או רצח, לנכש אותו מתוך החברה. החברה זכאית, ולדעתי חייבת, לדלל את אוכלוסיית הנבלות שבה.

 


לתופף על פח - תענוג.

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר