למרבית האנשים הצעירים היום בארץ, הדברים בוויכוח שלנו לא נוגעים. הם אינם מבינים את הטענות כנגד הקיבוצים. אנחנו היותר מבוגרים עדיין זוכרים. אי אפשר לערבב אותנו. הקישור לכתבה שהבאתי מ"גלובס" מתאר מציאות עגומה עליהה כתבתי. הכתבה  מאלפת בתוכנה האמיתי והכנה. היא מאששת את כל מה שכתבתי ואמרתי על הקיבוצים בפוסט זה, כולל העובדה כי הסדר חובות הקיבוצים היה בסדר גודל של 20 מיליארד שקל. אם אתה עדיין מתכחש לסכום העצום הזה, ואם תתעקש, אביא קישור נוסף הפעם מאתר כלכלי מרכזי אחר "דה מרקר", שמציין ואומר אותו דבר, שהמדינה, אנחנו העם, חילצנו את הקיבוצים מחובות בסדר גודל של 20 מיליארד שקל.

 

אתה כותב "אם המגזר החקלאי לא היה מקבל את ההסדר אז הבנקים היו פושטים רגל. הבנקים היו בבעלות המדינה. זה בעצם הסיפור." ובכן, יתכן מאוד שזה נכון. אך אתה חייב להבין, לא משנה כמה מוצדק היה מעשה מחיקת החובות לקיבוצים בסכום של 20 מיליארד שקל, העובדה , והשורה התחתונה, שאנו העם, האזרחים, הממשלה, המדינה סיבסדה את הקיבוצים ושילמה את חובותיהם בסכום אדיר ודמיוני, כדי לכסות על מחדליהם. על זה אני מדבר. 

 

לאחר קריאת הכתבה בקישור שהבאתי, ניתן להבין באופן אמיתי ומובהק כי דיברתי אמת. כל מה שכתבתי על הקיבוצים, נבע מיידע אישי ומזיכרוני, והנה באה הכתבה ומאששת את הדברים. לכן כשכינית אותי "בור" "פשיסט חולני" "עלוב נפש" שמונע מיתוך שנאה, הרי עשית מעשה של הכפשה, וירדת נמוך.

האמת, שזה מאוד אופיני לשמאלנים כשהם מתווכחים. הם, השמאלנים אינם רגילים להתמודד עם טיעונים רציונליים, מעשיים, מציאותיים ואמיתיים. הם, השמאלנים בוויכוחים תמיד גולשים ומתקיפים ומכפישים באופן אישי את האדם המתווכח איתם. הם תמיד, אבל תמיד, מתייחסים לגופו של אדם, לגופו של איש, ולא לגופו של עיניין. ואמנם אתה לא שונה. במקום להתמודד עם הטענות, גלשת פעם אחר פעם להכפשות. 

אתה ממשיך לחזור על שקר וראה זה פלא.זה ממשיך להיות שקר.

המחיקה היתה רק 2 מליארד והיתר פריסה והעברת אדמות ונכסים למדינה בתמורה לחוב.

מה עוד,שבגלל ערבויות הסדין נאלצו קיבוצים במרכז לותר על אדמות בגלל חובות של קיבוצים בפריפריה.

אתה ממשיך להתעלם מהמושבים כי זה לא מתאים לשנאה שלך .

למרבית האנשים הצעירים היום בארץ, הדברים בוויכוח שלנו לא נוגעים. הם אינם מבינים את הטענות כנגד הקיבוצים. אנחנו היותר מבוגרים עדיין זוכרים. אי אפשר לערבב אותנו. הקישור לכתבה שהבאתי מ"גלובס" מתאר מציאות עגומה עליהה כתבתי. הכתבה  מאלפת בתוכנה האמיתי והכנה. היא מאששת את כל מה שכתבתי ואמרתי על הקיבוצים בפוסט זה, כולל העובדה כי הסדר חובות הקיבוצים היה בסדר גודל של 20 מיליארד שקל. אם אתה עדיין מתכחש לסכום העצום הזה, ואם תתעקש, אביא קישור נוסף הפעם מאתר כלכלי מרכזי אחר "דה מרקר", שמציין ואומר אותו דבר, שהמדינה, אנחנו העם, חילצנו את הקיבוצים מחובות בסדר גודל של 20 מיליארד שקל.

 

אתה כותב "אם המגזר החקלאי לא היה מקבל את ההסדר אז הבנקים היו פושטים רגל. הבנקים היו בבעלות המדינה. זה בעצם הסיפור." ובכן, יתכן מאוד שזה נכון. אך אתה חייב להבין, לא משנה כמה מוצדק היה מעשה מחיקת החובות לקיבוצים בסכום של 20 מיליארד שקל, העובדה , והשורה התחתונה, שאנו העם, האזרחים, הממשלה, המדינה סיבסדה את הקיבוצים ושילמה את חובותיהם בסכום אדיר ודמיוני, כדי לכסות על מחדליהם. על זה אני מדבר. 

 

לאחר קריאת הכתבה בקישור שהבאתי, ניתן להבין באופן אמיתי ומובהק כי דיברתי אמת. כל מה שכתבתי על הקיבוצים, נבע מיידע אישי ומזיכרוני, והנה באה הכתבה ומאששת את הדברים. לכן כשכינית אותי "בור" "פשיסט חולני" "עלוב נפש" שמונע מיתוך שנאה, הרי עשית מעשה של הכפשה, וירדת נמוך.

האמת, שזה מאוד אופיני לשמאלנים כשהם מתווכחים. הם, השמאלנים אינם רגילים להתמודד עם טיעונים רציונליים, מעשיים, מציאותיים ואמיתיים. הם, השמאלנים בוויכוחים תמיד גולשים ומתקיפים ומכפישים באופן אישי את האדם המתווכח איתם. הם תמיד, אבל תמיד, מתייחסים לגופו של אדם, לגופו של איש, ולא לגופו של עיניין. ואמנם אתה לא שונה. במקום להתמודד עם הטענות, גלשת פעם אחר פעם להכפשות. 

אתה ממשיך לחזור על שקר וראה זה פלא.זה ממשיך להיות שקר.

המחיקה היתה רק 2 מליארד והיתר פריסה והעברת אדמות ונכסים למדינה בתמורה לחוב.

מה עוד,שבגלל ערבויות הסדין נאלצו קיבוצים במרכז לותר על אדמות בגלל חובות של קיבוצים בפריפריה.

אתה ממשיך להתעלם מהמושבים כי זה לא מתאים לשנאה שלך .

הבאתי לך קישור מאתר כלכלי חשוב ומרכזי "גלובס" שכותב שחור על גבי לבן שהסדר חובות הקיבוצים נעשה ב-3 שלבים, והסתכם בסכום אדיר של 20 מיליארד שקל. אני מצרף קישור נוסף מאתר כלכלי חשוב ומרכזי אחר "דה מרקר" שכותב בכותרת שלו "הסתיים השלב האחרון בהסדר חובות הקיבוצים: סך המחיקות 19.5 מיליארד שקל" להלן הקישור :

www.themarker.com/misc/1.590193

מה? גם "גלובס" וגם "דה מרקר" משקרים? גם להם יש שנאה לקיבוצים? גם הם "פשיסטים חולנים"?

אני מתעלם מהמושבים כי הם לא שייכים לוויכוח. אנו מדברים על הקיבוצים. זה שאחרים גם ניזקקו לסיוע לא פוטר את הקיבוצים מההסתבכות הכלכלית שלהם, ולא משנה את העובדה כי עזרו להם בסכום אדיר. אני לא יכול לבוא לבנק, לטעון כי אינני יכול לשלם את חוב המשכנתא לדוגמא, בגלל שהסתבכתי כלכלית בגלל האינפלציה. אם לא אשלם את המשכנתא, הבנק יקח לי את הדירה. המדינה לא תשלם בעבורי את המשכנתא.

למרבית האנשים הצעירים היום בארץ, הדברים בוויכוח שלנו לא נוגעים. הם אינם מבינים את הטענות כנגד הקיבוצים. אנחנו היותר מבוגרים עדיין זוכרים. אי אפשר לערבב אותנו. הקישור לכתבה שהבאתי מ"גלובס" מתאר מציאות עגומה עליהה כתבתי. הכתבה  מאלפת בתוכנה האמיתי והכנה. היא מאששת את כל מה שכתבתי ואמרתי על הקיבוצים בפוסט זה, כולל העובדה כי הסדר חובות הקיבוצים היה בסדר גודל של 20 מיליארד שקל. אם אתה עדיין מתכחש לסכום העצום הזה, ואם תתעקש, אביא קישור נוסף הפעם מאתר כלכלי מרכזי אחר "דה מרקר", שמציין ואומר אותו דבר, שהמדינה, אנחנו העם, חילצנו את הקיבוצים מחובות בסדר גודל של 20 מיליארד שקל.

 

אתה כותב "אם המגזר החקלאי לא היה מקבל את ההסדר אז הבנקים היו פושטים רגל. הבנקים היו בבעלות המדינה. זה בעצם הסיפור." ובכן, יתכן מאוד שזה נכון. אך אתה חייב להבין, לא משנה כמה מוצדק היה מעשה מחיקת החובות לקיבוצים בסכום של 20 מיליארד שקל, העובדה , והשורה התחתונה, שאנו העם, האזרחים, הממשלה, המדינה סיבסדה את הקיבוצים ושילמה את חובותיהם בסכום אדיר ודמיוני, כדי לכסות על מחדליהם. על זה אני מדבר. 

 

לאחר קריאת הכתבה בקישור שהבאתי, ניתן להבין באופן אמיתי ומובהק כי דיברתי אמת. כל מה שכתבתי על הקיבוצים, נבע מיידע אישי ומזיכרוני, והנה באה הכתבה ומאששת את הדברים. לכן כשכינית אותי "בור" "פשיסט חולני" "עלוב נפש" שמונע מיתוך שנאה, הרי עשית מעשה של הכפשה, וירדת נמוך.

האמת, שזה מאוד אופיני לשמאלנים כשהם מתווכחים. הם, השמאלנים אינם רגילים להתמודד עם טיעונים רציונליים, מעשיים, מציאותיים ואמיתיים. הם, השמאלנים בוויכוחים תמיד גולשים ומתקיפים ומכפישים באופן אישי את האדם המתווכח איתם. הם תמיד, אבל תמיד, מתייחסים לגופו של אדם, לגופו של איש, ולא לגופו של עיניין. ואמנם אתה לא שונה. במקום להתמודד עם הטענות, גלשת פעם אחר פעם להכפשות. 

אתה ממשיך לחזור על שקר וראה זה פלא.זה ממשיך להיות שקר.

המחיקה היתה רק 2 מליארד והיתר פריסה והעברת אדמות ונכסים למדינה בתמורה לחוב.

מה עוד,שבגלל ערבויות הסדין נאלצו קיבוצים במרכז לותר על אדמות בגלל חובות של קיבוצים בפריפריה.

אתה ממשיך להתעלם מהמושבים כי זה לא מתאים לשנאה שלך .

הבאתי לך קישור מאתר כלכלי חשוב ומרכזי "גלובס" שכותב שחור על גבי לבן שהסדר חובות הקיבוצים נעשה ב-3 שלבים, והסתכם בסכום אדיר של 20 מיליארד שקל. אני מצרף קישור נוסף מאתר כלכלי חשוב ומרכזי אחר "דה מרקר" שכותב בכותרת שלו "הסתיים השלב האחרון בהסדר חובות הקיבוצים: סך המחיקות 19.5 מיליארד שקל" להלן הקישור :

www.themarker.com/misc/1.590193

מה? גם "גלובס" וגם "דה מרקר" משקרים? גם להם יש שנאה לקיבוצים? גם הם "פשיסטים חולנים"?

אני מתעלם מהמושבים כי הם לא שייכים לוויכוח. אנו מדברים על הקיבוצים. זה שאחרים גם ניזקקו לסיוע לא פוטר את הקיבוצים מההסתבכות הכלכלית שלהם, ולא משנה את העובדה כי עזרו להם בסכום אדיר. אני לא יכול לבוא לבנק, לטעון כי אינני יכול לשלם את חוב המשכנתא לדוגמא, בגלל שהסתבכתי כלכלית בגלל האינפלציה. אם לא אשלם את המשכנתא, הבנק יקח לי את הדירה. המדינה לא תשלם בעבורי את המשכנתא.

משקרים או לא,העובדה היא שנמחקו 2 מליארד והיתר נפרס או ניתנו נכסים בתמורה.

למה המושבים לא שייכים? כי הם לא קיבוצים? ההסתבכות נבעה מאותן מצב כלכלי יחודי.

ראה מקרה פישמן או דנקנר. אם אתה חייב מליון,אתה בבעיה.אם אתה חייב 100 מליון,הבנק בבעיה.

המדינה גם עזרה לבנקים שהתמוטטו.

למרבית האנשים הצעירים היום בארץ, הדברים בוויכוח שלנו לא נוגעים. הם אינם מבינים את הטענות כנגד הקיבוצים. אנחנו היותר מבוגרים עדיין זוכרים. אי אפשר לערבב אותנו. הקישור לכתבה שהבאתי מ"גלובס" מתאר מציאות עגומה עליהה כתבתי. הכתבה  מאלפת בתוכנה האמיתי והכנה. היא מאששת את כל מה שכתבתי ואמרתי על הקיבוצים בפוסט זה, כולל העובדה כי הסדר חובות הקיבוצים היה בסדר גודל של 20 מיליארד שקל. אם אתה עדיין מתכחש לסכום העצום הזה, ואם תתעקש, אביא קישור נוסף הפעם מאתר כלכלי מרכזי אחר "דה מרקר", שמציין ואומר אותו דבר, שהמדינה, אנחנו העם, חילצנו את הקיבוצים מחובות בסדר גודל של 20 מיליארד שקל.

 

אתה כותב "אם המגזר החקלאי לא היה מקבל את ההסדר אז הבנקים היו פושטים רגל. הבנקים היו בבעלות המדינה. זה בעצם הסיפור." ובכן, יתכן מאוד שזה נכון. אך אתה חייב להבין, לא משנה כמה מוצדק היה מעשה מחיקת החובות לקיבוצים בסכום של 20 מיליארד שקל, העובדה , והשורה התחתונה, שאנו העם, האזרחים, הממשלה, המדינה סיבסדה את הקיבוצים ושילמה את חובותיהם בסכום אדיר ודמיוני, כדי לכסות על מחדליהם. על זה אני מדבר. 

 

לאחר קריאת הכתבה בקישור שהבאתי, ניתן להבין באופן אמיתי ומובהק כי דיברתי אמת. כל מה שכתבתי על הקיבוצים, נבע מיידע אישי ומזיכרוני, והנה באה הכתבה ומאששת את הדברים. לכן כשכינית אותי "בור" "פשיסט חולני" "עלוב נפש" שמונע מיתוך שנאה, הרי עשית מעשה של הכפשה, וירדת נמוך.

האמת, שזה מאוד אופיני לשמאלנים כשהם מתווכחים. הם, השמאלנים אינם רגילים להתמודד עם טיעונים רציונליים, מעשיים, מציאותיים ואמיתיים. הם, השמאלנים בוויכוחים תמיד גולשים ומתקיפים ומכפישים באופן אישי את האדם המתווכח איתם. הם תמיד, אבל תמיד, מתייחסים לגופו של אדם, לגופו של איש, ולא לגופו של עיניין. ואמנם אתה לא שונה. במקום להתמודד עם הטענות, גלשת פעם אחר פעם להכפשות. 

אתה ממשיך לחזור על שקר וראה זה פלא.זה ממשיך להיות שקר.

המחיקה היתה רק 2 מליארד והיתר פריסה והעברת אדמות ונכסים למדינה בתמורה לחוב.

מה עוד,שבגלל ערבויות הסדין נאלצו קיבוצים במרכז לותר על אדמות בגלל חובות של קיבוצים בפריפריה.

אתה ממשיך להתעלם מהמושבים כי זה לא מתאים לשנאה שלך .

הבאתי לך קישור מאתר כלכלי חשוב ומרכזי "גלובס" שכותב שחור על גבי לבן שהסדר חובות הקיבוצים נעשה ב-3 שלבים, והסתכם בסכום אדיר של 20 מיליארד שקל. אני מצרף קישור נוסף מאתר כלכלי חשוב ומרכזי אחר "דה מרקר" שכותב בכותרת שלו "הסתיים השלב האחרון בהסדר חובות הקיבוצים: סך המחיקות 19.5 מיליארד שקל" להלן הקישור :

www.themarker.com/misc/1.590193

מה? גם "גלובס" וגם "דה מרקר" משקרים? גם להם יש שנאה לקיבוצים? גם הם "פשיסטים חולנים"?

אני מתעלם מהמושבים כי הם לא שייכים לוויכוח. אנו מדברים על הקיבוצים. זה שאחרים גם ניזקקו לסיוע לא פוטר את הקיבוצים מההסתבכות הכלכלית שלהם, ולא משנה את העובדה כי עזרו להם בסכום אדיר. אני לא יכול לבוא לבנק, לטעון כי אינני יכול לשלם את חוב המשכנתא לדוגמא, בגלל שהסתבכתי כלכלית בגלל האינפלציה. אם לא אשלם את המשכנתא, הבנק יקח לי את הדירה. המדינה לא תשלם בעבורי את המשכנתא.

משקרים או לא,העובדה היא שנמחקו 2 מליארד והיתר נפרס או ניתנו נכסים בתמורה.

למה המושבים לא שייכים? כי הם לא קיבוצים? ההסתבכות נבעה מאותן מצב כלכלי יחודי.

ראה מקרה פישמן או דנקנר. אם אתה חייב מליון,אתה בבעיה.אם אתה חייב 100 מליון,הבנק בבעיה.

המדינה גם עזרה לבנקים שהתמוטטו.

אני חושב שהטעות שלך נובעת מיכך שאתה אולי מתכוון מחיקת 2 מיליארד שקל רק בשלב הראשוני, והיתר בפריסה. אך הקיבוצים לא עמדו בהחזרים של פריסת החובות ונאלצו שוב לחלץ אותם. לא התעמקתי בכל פרטי הסדר חובות הקיבוצים, אך מימה שניתן להבין נעשו הדברים ב-3 שלבים. כאשר השלב הסופי היה כמדומני ב-2006. סך כל המחיקות שנעשו לקיבוצים עומד על כ-19 עד 20 מיליארד שקל. 

למרבית האנשים הצעירים היום בארץ, הדברים בוויכוח שלנו לא נוגעים. הם אינם מבינים את הטענות כנגד הקיבוצים. אנחנו היותר מבוגרים עדיין זוכרים. אי אפשר לערבב אותנו. הקישור לכתבה שהבאתי מ"גלובס" מתאר מציאות עגומה עליהה כתבתי. הכתבה  מאלפת בתוכנה האמיתי והכנה. היא מאששת את כל מה שכתבתי ואמרתי על הקיבוצים בפוסט זה, כולל העובדה כי הסדר חובות הקיבוצים היה בסדר גודל של 20 מיליארד שקל. אם אתה עדיין מתכחש לסכום העצום הזה, ואם תתעקש, אביא קישור נוסף הפעם מאתר כלכלי מרכזי אחר "דה מרקר", שמציין ואומר אותו דבר, שהמדינה, אנחנו העם, חילצנו את הקיבוצים מחובות בסדר גודל של 20 מיליארד שקל.

 

אתה כותב "אם המגזר החקלאי לא היה מקבל את ההסדר אז הבנקים היו פושטים רגל. הבנקים היו בבעלות המדינה. זה בעצם הסיפור." ובכן, יתכן מאוד שזה נכון. אך אתה חייב להבין, לא משנה כמה מוצדק היה מעשה מחיקת החובות לקיבוצים בסכום של 20 מיליארד שקל, העובדה , והשורה התחתונה, שאנו העם, האזרחים, הממשלה, המדינה סיבסדה את הקיבוצים ושילמה את חובותיהם בסכום אדיר ודמיוני, כדי לכסות על מחדליהם. על זה אני מדבר. 

 

לאחר קריאת הכתבה בקישור שהבאתי, ניתן להבין באופן אמיתי ומובהק כי דיברתי אמת. כל מה שכתבתי על הקיבוצים, נבע מיידע אישי ומזיכרוני, והנה באה הכתבה ומאששת את הדברים. לכן כשכינית אותי "בור" "פשיסט חולני" "עלוב נפש" שמונע מיתוך שנאה, הרי עשית מעשה של הכפשה, וירדת נמוך.

האמת, שזה מאוד אופיני לשמאלנים כשהם מתווכחים. הם, השמאלנים אינם רגילים להתמודד עם טיעונים רציונליים, מעשיים, מציאותיים ואמיתיים. הם, השמאלנים בוויכוחים תמיד גולשים ומתקיפים ומכפישים באופן אישי את האדם המתווכח איתם. הם תמיד, אבל תמיד, מתייחסים לגופו של אדם, לגופו של איש, ולא לגופו של עיניין. ואמנם אתה לא שונה. במקום להתמודד עם הטענות, גלשת פעם אחר פעם להכפשות. 

אתה ממשיך לחזור על שקר וראה זה פלא.זה ממשיך להיות שקר.

המחיקה היתה רק 2 מליארד והיתר פריסה והעברת אדמות ונכסים למדינה בתמורה לחוב.

מה עוד,שבגלל ערבויות הסדין נאלצו קיבוצים במרכז לותר על אדמות בגלל חובות של קיבוצים בפריפריה.

אתה ממשיך להתעלם מהמושבים כי זה לא מתאים לשנאה שלך .

הבאתי לך קישור מאתר כלכלי חשוב ומרכזי "גלובס" שכותב שחור על גבי לבן שהסדר חובות הקיבוצים נעשה ב-3 שלבים, והסתכם בסכום אדיר של 20 מיליארד שקל. אני מצרף קישור נוסף מאתר כלכלי חשוב ומרכזי אחר "דה מרקר" שכותב בכותרת שלו "הסתיים השלב האחרון בהסדר חובות הקיבוצים: סך המחיקות 19.5 מיליארד שקל" להלן הקישור :

www.themarker.com/misc/1.590193

מה? גם "גלובס" וגם "דה מרקר" משקרים? גם להם יש שנאה לקיבוצים? גם הם "פשיסטים חולנים"?

אני מתעלם מהמושבים כי הם לא שייכים לוויכוח. אנו מדברים על הקיבוצים. זה שאחרים גם ניזקקו לסיוע לא פוטר את הקיבוצים מההסתבכות הכלכלית שלהם, ולא משנה את העובדה כי עזרו להם בסכום אדיר. אני לא יכול לבוא לבנק, לטעון כי אינני יכול לשלם את חוב המשכנתא לדוגמא, בגלל שהסתבכתי כלכלית בגלל האינפלציה. אם לא אשלם את המשכנתא, הבנק יקח לי את הדירה. המדינה לא תשלם בעבורי את המשכנתא.

משקרים או לא,העובדה היא שנמחקו 2 מליארד והיתר נפרס או ניתנו נכסים בתמורה.

למה המושבים לא שייכים? כי הם לא קיבוצים? ההסתבכות נבעה מאותן מצב כלכלי יחודי.

ראה מקרה פישמן או דנקנר. אם אתה חייב מליון,אתה בבעיה.אם אתה חייב 100 מליון,הבנק בבעיה.

המדינה גם עזרה לבנקים שהתמוטטו.

אני חושב שהטעות שלך נובעת מיכך שאתה אולי מתכוון מחיקת 2 מיליארד שקל רק בשלב הראשוני, והיתר בפריסה. אך הקיבוצים לא עמדו בהחזרים של פריסת החובות ונאלצו שוב לחלץ אותם. לא התעמקתי בכל פרטי הסדר חובות הקיבוצים, אך מימה שניתן להבין נעשו הדברים ב-3 שלבים. כאשר השלב הסופי היה כמדומני ב-2006. סך כל המחיקות שנעשו לקיבוצים עומד על כ-19 עד 20 מיליארד שקל. 

זהו שלא.

שמעון פרס העביר לאור היום 14.5 מיליארד לקיבוצים.. לאחר מפולת הבורסה והבנקים בשנות ה-80.

ואנחנו האזרחים לא קיבלנו שום תמיכה ושום החזרת כספים שהפסדנו...

שמעון פרס העביר לאור היום 14.5 מיליארד לקיבוצים.. לאחר מפולת הבורסה והבנקים בשנות ה-80.

ואנחנו האזרחים לא קיבלנו שום תמיכה ושום החזרת כספים שהפסדנו...

איני יודעת בנושא דבר, אבל אתה בטוח שעסקים גדולים לא קיבלו תמיכה והחזרת כספים לאחר מפולת הבורסה?

 


לתופף על פח - תענוג.

הקיבוצים קיבלו כי מפאי היתה צריכה קולות

שמעון פרס העביר לאור היום 14.5 מיליארד לקיבוצים.. לאחר מפולת הבורסה והבנקים בשנות ה-80.

ואנחנו האזרחים לא קיבלנו שום תמיכה ושום החזרת כספים שהפסדנו...

איני יודעת בנושא דבר, אבל אתה בטוח שעסקים גדולים לא קיבלו תמיכה והחזרת כספים לאחר מפולת הבורסה?

לא צריך להתיחס.שקר כהילכתו.

הממשלה הלאימה את הבנקים שהתמוטטו

והבנקים החזיר לה לממשלה כל אגורה ומנהליהם ועובדיהם משלמי המס מהגבוהים במדינה

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר