החרדים פרזיטים? או אולי הקיבוצים פרזיטים? מי "גנב" יותר?

מתוך שנאה דמגוגית, לאורך השנים הלעיטו אותנו בעיקר השמאלנים, הסתה פרועה ומעוותת כנגד החרדים. קל היה לשמאלנים חסרי ושונאי הדת היהודית ליצור שנאה כנגד קבוצת החרדים המתבדלים. כדי ליצור פיצול ופירוד בעם היהודי, בעיקר בחלק הימני לאומי בעם היהודי, נוח היה לשמאלנים להטיף לשנאה חשוכה הגובלת באנטישמיות כנגד החרדים. מה לא אמרו כנגד החרדים? הדביקו להם את כל הדימויים האנטישמיים הפופולריים. האשימו אותם כי הם רודפי בצע, אוהבי ממון, גנבים, אוכלי חינם, פרזיטים, גונבי דעת, צבועים, משתמטים ועוד.... האם יש אמת בדברים אלו? ובכן, ברצוני לטעון כי הדברים בשקר יסודם.

 

החרדים מהווים כעשרה אחוז מהאוכלוסיה בארץ, כלומר כ-850,000 מאמינים חרדים. אין ספק מיעוט גדול יחסית. האם החרדים מקבלים את חלקם היחסי הצודק בתקציבי המדיני? התשובה היא שלילית. הם מקבלים הרבה פחות. לדוגמא ניתן להביא את תקציבי החינוך. בישראל התקציב למערכת החינוך והאוניברסיטאות הוא בסדר גודל של כמאה מיליארד שקל בשנה. החרדים אמורים לקבל כעשרים אחוז לפחות מתקציב זה, שכן מספר הילדים שלהם כמדומני, הוא גדול יותר מעשרים אחוז מילדי ישראל. אולם בפועל במקום להקצות לחרדים כעשרים מיליארד שקל בשנה מתקציבי החינוך, מקצים להם מיליארדים בודדים. מערכת החינוך החרדית מתוקצבת בכחמישים אחוז בלבד מהעלות שלה. חלקם היחסי הראוי בתקציבים הוא קטן מידיי, בהשוואה למערכת החינוך הממלכתית החילונית.

 

יש לזכור כי האוכלוסיה החרדית ברובה הגדול היא אוכלוסיה ענייה מאוד. היא סובלת מאפליה לרעה בתעסוקה. לדוגמא, אין מספיק חרדים בקרב עובדי המדינה. החרדים הם כעשר אחוז באוכלוסיית המדינה, אך כמעט ואין להם ייצוג בקרב עובדי המדינה. האפליה השלילית כנגדם מבוססת על העובדה כי לא מכירים בתוארי בוגרי הישיבות הגבוהות שלהם, כהשכלה גבוהה לצורך קבלה ועמידה בקריטריונים לתעסוקה. וכמו כן, הפטור משרות צבאי שקיבלו, מונע מהם לעבוד באופן גלוי, למרות שרבים מהם לא לומדים בישיבות, ורק הצהירו על לימודי ישיבה לצורך הפטור מהצבא.

 

לעומת החרדים, הקיבוצים הם ברובם הגדול אוכלוסיה אמידה בעלת אמצעים, ובחלקה אף עשירה. הקיבוצים היו תמיד אוכלוסיה משפיעה, והיוו קבוצת לחץ אינטרסנטית הפועלת לחליבת תקציבים מהמדינה. ההיסטוריה הקיבוצית מלמדת אותנו כי כולם היו קומוניסטים בהשקפתם. כלומר היו שמאל מהזן הקיצוני הסוציאליסטי, הקומוניסטי והמרכסיסטי. הקיבוצים מבחינה כלכלית לאורך ההיסטוריה שלהם היו כושלים ומפסידים סכומי כסף עצומים. אולם הם היו יקירי השילטון של מפלגות העבודה לדורותיהן. ועל כן, ממשלות השמאל הסוציאליסטיות קומוניסטיות בישראל, תמכו בקיבוצים בעשרות מיליארדי שקלים רבים לאורך השנים. הקיבוצים היו כמאתיים חמישים במספר. אוכלוסיית הקיבוצים מנתה כמדומני כחמישים אלף בלבד. אך כקבוצה מיוחסת, מפונקת, ומסובסדת על ידי השילטון הוזרמו להם סכומי כסף עצומים, וזאת על חשבון החלשים. בזמן שהיה מחסור, עוני, רעב ומצוקה בעיירות הפיתוח ובשכונות העוני בערים הגדולות בישראל. לא רק זאת, אם אינני טועה חלק עצום מכספי השילומים ממשלת גרמניה בשנות החמישים,שהיו סכומי עתק בסדר גודל של עשרות מיליארדים רבים בכסף של היום, כספים אלו הופנו לטובת צורכיהם של הקיבוצים בזמנו.

 

        לאור מה שכתבתי אני שואל, אז מי "גנב" יותר מהמדינה? מי היה הפרזיט האמיתי?          

מתוך שנאה דמגוגית, לאורך השנים הלעיטו אותנו בעיקר השמאלנים, הסתה פרועה ומעוותת כנגד החרדים. קל היה לשמאלנים חסרי ושונאי הדת היהודית ליצור שנאה כנגד קבוצת החרדים המתבדלים. כדי ליצור פיצול ופירוד בעם היהודי, בעיקר בחלק הימני לאומי בעם היהודי, נוח היה לשמאלנים להטיף לשנאה חשוכה הגובלת באנטישמיות כנגד החרדים. מה לא אמרו כנגד החרדים? הדביקו להם את כל הדימויים האנטישמיים הפופולריים. האשימו אותם כי הם רודפי בצע, אוהבי ממון, גנבים, אוכלי חינם, פרזיטים, גונבי דעת, צבועים, משתמטים ועוד.... האם יש אמת בדברים אלו? ובכן, ברצוני לטעון כי הדברים בשקר יסודם.

 

החרדים מהווים כעשרה אחוז מהאוכלוסיה בארץ, כלומר כ-850,000 מאמינים חרדים. אין ספק מיעוט גדול יחסית. האם החרדים מקבלים את חלקם היחסי הצודק בתקציבי המדיני? התשובה היא שלילית. הם מקבלים הרבה פחות. לדוגמא ניתן להביא את תקציבי החינוך. בישראל התקציב למערכת החינוך והאוניברסיטאות הוא בסדר גודל של כמאה מיליארד שקל בשנה. החרדים אמורים לקבל כעשרים אחוז לפחות מתקציב זה, שכן מספר הילדים שלהם כמדומני, הוא גדול יותר מעשרים אחוז מילדי ישראל. אולם בפועל במקום להקצות לחרדים כעשרים מיליארד שקל בשנה מתקציבי החינוך, מקצים להם מיליארדים בודדים. מערכת החינוך החרדית מתוקצבת בכחמישים אחוז בלבד מהעלות שלה. חלקם היחסי הראוי בתקציבים הוא קטן מידיי, בהשוואה למערכת החינוך הממלכתית החילונית.

 

יש לזכור כי האוכלוסיה החרדית ברובה הגדול היא אוכלוסיה ענייה מאוד. היא סובלת מאפליה לרעה בתעסוקה. לדוגמא, אין מספיק חרדים בקרב עובדי המדינה. החרדים הם כעשר אחוז באוכלוסיית המדינה, אך כמעט ואין להם ייצוג בקרב עובדי המדינה. האפליה השלילית כנגדם מבוססת על העובדה כי לא מכירים בתוארי בוגרי הישיבות הגבוהות שלהם, כהשכלה גבוהה לצורך קבלה ועמידה בקריטריונים לתעסוקה. וכמו כן, הפטור משרות צבאי שקיבלו, מונע מהם לעבוד באופן גלוי, למרות שרבים מהם לא לומדים בישיבות, ורק הצהירו על לימודי ישיבה לצורך הפטור מהצבא.

 

לעומת החרדים, הקיבוצים הם ברובם הגדול אוכלוסיה אמידה בעלת אמצעים, ובחלקה אף עשירה. הקיבוצים היו תמיד אוכלוסיה משפיעה, והיוו קבוצת לחץ אינטרסנטית הפועלת לחליבת תקציבים מהמדינה. ההיסטוריה הקיבוצית מלמדת אותנו כי כולם היו קומוניסטים בהשקפתם. כלומר היו שמאל מהזן הקיצוני הסוציאליסטי, הקומוניסטי והמרכסיסטי. הקיבוצים מבחינה כלכלית לאורך ההיסטוריה שלהם היו כושלים ומפסידים סכומי כסף עצומים. אולם הם היו יקירי השילטון של מפלגות העבודה לדורותיהן. ועל כן, ממשלות השמאל הסוציאליסטיות קומוניסטיות בישראל, תמכו בקיבוצים בעשרות מיליארדי שקלים רבים לאורך השנים. הקיבוצים היו כמאתיים חמישים במספר. אוכלוסיית הקיבוצים מנתה כמדומני כחמישים אלף בלבד. אך כקבוצה מיוחסת, מפונקת, ומסובסדת על ידי השילטון הוזרמו להם סכומי כסף עצומים, וזאת על חשבון החלשים. בזמן שהיה מחסור, עוני, רעב ומצוקה בעיירות הפיתוח ובשכונות העוני בערים הגדולות בישראל. לא רק זאת, אם אינני טועה חלק עצום מכספי השילומים ממשלת גרמניה בשנות החמישים,שהיו סכומי עתק בסדר גודל של עשרות מיליארדים רבים בכסף של היום, כספים אלו הופנו לטובת צורכיהם של הקיבוצים בזמנו.

 

        לאור מה שכתבתי אני שואל, אז מי "גנב" יותר מהמדינה? מי היה הפרזיט האמיתי?          

שקר דמגוגי.

החרדים לא עובדים כאידאולוגיה ומוכנים להקריב את רווחתם לטובת לימוד תורה .

הקיבוצים עבדו,ויצרו למעשה את גבולותיה של המדינה.

ערימות של שקרים כתבת כאן.בושה.

עוד על השקר.

חלקם של הקיבוצים בתל"ג גבוה בהרבה מחלקם באוכלוסיה וביצוא אפילו יותר.

ועוד על השקר.

אף אחד לא שונא את החרדים ואת הדת אלא את הנסיון המתמשך לכפות עלינו את ההלכות.

אם נפריד את הדת המהמדינה וניתן לחרדים לא יותר ממה שמקבלות הקבוצות האחרות,כלומר,לא נממן את בחירתם ללמוד תורה כל חייהם,תראה שנחיה בהרמוניה.

תקשיב יוסף...... לא תוכל לשכתב את ההיסטוריה

מרבית החרדים עובדים למחייתם, מעל 50% בקרב הגברים, וכ-70% מקרב הנשים

למרות זאת הם חיים בעוני מחפיר. כן נכון, רבים מהם בוחרים בחיים חומריים צנועים

כאשר הבעל במשפחה בוחר ללמוד תורה, ולשמר בכך את הגחלת האמונה היהודית והלימוד והשקידה בתורה

 

הקיבוצים תרמו רבות לעיצוב וביצור גבולות המדינה, ולא מעט בבניית המדינה שבדרך

כן נכון בקיבוצים עבדו, אך בהרבה מהמקרים מה שנקרא הם טחנו מים, כלומר עבדו בחוסר יעילות

זאת כתוצאה מהתפישה והשיטה הכלכלית הסוציאליסטית הקומוניסטית הרקובה שהנהיגו

וכמו שהגוש הקומוניסטי הסובייטי במזרח אירופה קרס עקב ובעיקר סיבות כלכליות

כך גם, ובאותה התקופה, קרסה המערכת הכלכלית הקיבוצית השיתופית בשנות השמונים

לאורך ההיסטוריה הקיבוצית עד אז ממשלות השמאל של מפלגת העבודה לדורותיהן סבסדו ותמכו בקיבוצים

ובסכומים של עשרות מיליארדים של שקלים בכסף של היום. די לציין כי עשרים שנה לאחר קריסת הקיבוצים

מחקו להם, ווויתרו להם על חובות של כעשרים מיליארד שקל, שנעשו בהסדר חובות הקיבוצים

מי שספג את המכה וההפסדים של הקיבוצים לאחר קריסתם היו הבנקים(כלומר הציבור), הממשלה(שוב הציבור)  והמגזר הפרטי

 

איך זה אתה מכיר בתרומתם אז של הקיבוצים בעיצוב גבולות המדינה, וגאה בכך ומציין זאת

ולעומת זאת אתה נגד המתיישבים החלוצים ביהודה ושומרון המעצבים כיום וקובעים את גבולות המדינה כיום?

האם יש נימה מסוימת של צביעות מרושעת בגישתך ובדבריך כנגד המתנחלים? האם בגלל שהם ברובם דתיים אתה נגדם?

כל מה שכתבתי על הקיבוצים שהיו במידה רבה "פרזיטים" מתייחס לעברם ההיסטורי

המצב כיום בקיבוצים שונה. הם כיום מקבלים מעט מאוד עזרה כלכלית מהמדינה, ברובם עברו הפרטה ומסתדרים כלכלית

אם יש מה להלין כנגדם כיום, הרי זה הענקת נחלות אדמה לילדיהם בתוך הקיבוץ בחצי חינם

וכמו כן המתנה האדירה שקיבלו מהמדינה בדמות אדמות מדינה שהם יושבים עליהם בשווי של מאות מיליארדי שקלים

אדמות אלו אמורות לשמש לעיבוד חקלאי, אך במציאות בשטח הם משכירים אדמות אלו לחקלאים מהמגזר הפרטי במקרה הטוב

ובמקרה הנצלני הפחות טוב, הם הקימו עליהם מרכזים מסחריים ומבנים. זוהי אדמה של המדינה, של כולנו, לא שלהם

הם למעשה לקחו לעצמם בעלות על אדמות המדינה השוות מאות מילירדי שקלים, אז מי חי על חשבון מי? הקיבוצים או החרדים?

 

 

החרדים המתנגדים למדינה המסרבים לשרת בצבא אסור לממן משיחיות זו

בחו"ל החרדים עובדים כאן לא,אסור לממן אוכלוסיות אלה

החרדים המתנגדים למדינה המסרבים לשרת בצבא אסור לממן משיחיות זו

בחו"ל החרדים עובדים כאן לא,אסור לממן אוכלוסיות אלה

אני מסכים איתך כי רצוי שהחרדים ישרתו בצה"ל

אך לידיעתך הצבא לא רוצה אותם, ולא צריך אותם

אני מבין ומסכים כי עצם הלימוד התורני שלהם משרת את העם היהודי

צבאות השם הללו, בעצם לימודם את התורה, שומרים עלינו מבחינה רוחנית

שומרים על הגחלת של הדת והאמונה היהודית

ומביאים ברכה גדולה לעם היהודי בארץ ישראל.

כמו ששמרו על עם ישראל בפוגרומים ובשואה

שבת שלום!

להיכנס לויכוח בו כולם סוחטים

זה כמו להחליט אם להיתאבד או לא!

העובדה הקשה בכל השערוריה הזו הנימשכת מקום המדינה היא

שקשישי רוב הקיבוצים ניזרקים בזיקנתם נעשקים והרי ההון בא בזכותם!

ואצל הדתיים רבנים מיליונרים גנבים רמאים בלי בושה

מאשרים  לבעלים מתעללים אישה שניה כשהילדים מורעבים והראשונה

וכשבתורה אין כל איסור שאשה תגרש בעל כזה

מעגנים נשים מונעים מהן פרי בטן ועבור כסף מאשרים לבני בליעל עוד אישה

וכול זה בשם התורה!

מלמדים מכים ילדים אונסים מפלים בין עדות בשם התורה

וטוענים שבזכותם אנו חיים

בגללם יש מלחמות ויש נאסונות !!!!!!!!!!!

כי מי שמשתמש בשם השם להרע, לרמות, לאנוס ,לגנוב ,להתעלל ומה לא

והדוגמא הרב הראשי שאנשים גוססים ברעב והוא כל שמקבל לא די לו-

ועובר על עשרת הדיברות בלא בושה !!חרפה לכל העם היהודי סבל בגללו ושכמותו!!!!1

אחד אישר הכאת בחור והושתק והשני פשוט רמאי וגנב ואיך הוא עוד רב?????

אז תפסיקו לזבל

איך אומרים זה נבלה וזה טרפה..

חס וחלילה לא כל האנשים הטובים  באמצע 

אז יש תיקו בניבזות!!עובדות מדברות!

הלוואי ודברים ישתנו

הקיבוצניקים יתיחסו לקשישיהם ולא ירדפו מתנחלים

ודתיים באמת יתחילו לקיים תורה ועשרת הדיברות!

והמדינה תיתן באותו דבר לחקלאים לנכים לקשי יום 

ובמיוחד גדולי הרשעים

אלו שיוצאים נגד המדינה

אבל חשמל מים זורמים נקיון  ביטחון הם מוכנים וכסף לקחת מהמדינה שלא עושים דבר למענה ועוד משתלחים בה ומביאים אסונות בכך!!!!

שבת שלום!

מתנגן אצלי השיר שם הרי גולן הושט היד וגע בם

כך תפילתי שהדברים ישתנו במגע יד.אמן!

פניני מסכימה איתך 10000%

זה עוזר לנשמה

עוזר למי שזקוק לביחד

זה מאגד

אבל מציל??????

מספיק רב אחד רמאי גזלן חלאה

ניבחר ציבור שמקבל כול טוב כשניצולי שואה מתים ברעב

ורב שלא זעק שיתנו להם כל טוב שלא תהיה על גב כולנו חרפת אסונם

והוא מוכיח ששום תפילה של גזלן רמאי לא יכולה להציל את העם מכול האסונות הפוקדים אותנו!!

ההצלה עקב אנשים טובים ישרים שמתפללים מברכים מסייעים תורמים  גם קשי יום נותנים למרות מצבם- כשמי שטוען תורתו זכותנו =מביא חרפה ואסונות ראו

הרב -  מצר   גר   פה.........

תקשיב יוסף...... לא תוכל לשכתב את ההיסטוריה

מרבית החרדים עובדים למחייתם, מעל 50% בקרב הגברים, וכ-70% מקרב הנשים

למרות זאת הם חיים בעוני מחפיר. כן נכון, רבים מהם בוחרים בחיים חומריים צנועים

כאשר הבעל במשפחה בוחר ללמוד תורה, ולשמר בכך את הגחלת האמונה היהודית והלימוד והשקידה בתורה

 

הקיבוצים תרמו רבות לעיצוב וביצור גבולות המדינה, ולא מעט בבניית המדינה שבדרך

כן נכון בקיבוצים עבדו, אך בהרבה מהמקרים מה שנקרא הם טחנו מים, כלומר עבדו בחוסר יעילות

זאת כתוצאה מהתפישה והשיטה הכלכלית הסוציאליסטית הקומוניסטית הרקובה שהנהיגו

וכמו שהגוש הקומוניסטי הסובייטי במזרח אירופה קרס עקב ובעיקר סיבות כלכליות

כך גם, ובאותה התקופה, קרסה המערכת הכלכלית הקיבוצית השיתופית בשנות השמונים

לאורך ההיסטוריה הקיבוצית עד אז ממשלות השמאל של מפלגת העבודה לדורותיהן סבסדו ותמכו בקיבוצים

ובסכומים של עשרות מיליארדים של שקלים בכסף של היום. די לציין כי עשרים שנה לאחר קריסת הקיבוצים

מחקו להם, ווויתרו להם על חובות של כעשרים מיליארד שקל, שנעשו בהסדר חובות הקיבוצים

מי שספג את המכה וההפסדים של הקיבוצים לאחר קריסתם היו הבנקים(כלומר הציבור), הממשלה(שוב הציבור)  והמגזר הפרטי

 

איך זה אתה מכיר בתרומתם אז של הקיבוצים בעיצוב גבולות המדינה, וגאה בכך ומציין זאת

ולעומת זאת אתה נגד המתיישבים החלוצים ביהודה ושומרון המעצבים כיום וקובעים את גבולות המדינה כיום?

האם יש נימה מסוימת של צביעות מרושעת בגישתך ובדבריך כנגד המתנחלים? האם בגלל שהם ברובם דתיים אתה נגדם?

כל מה שכתבתי על הקיבוצים שהיו במידה רבה "פרזיטים" מתייחס לעברם ההיסטורי

המצב כיום בקיבוצים שונה. הם כיום מקבלים מעט מאוד עזרה כלכלית מהמדינה, ברובם עברו הפרטה ומסתדרים כלכלית

אם יש מה להלין כנגדם כיום, הרי זה הענקת נחלות אדמה לילדיהם בתוך הקיבוץ בחצי חינם

וכמו כן המתנה האדירה שקיבלו מהמדינה בדמות אדמות מדינה שהם יושבים עליהם בשווי של מאות מיליארדי שקלים

אדמות אלו אמורות לשמש לעיבוד חקלאי, אך במציאות בשטח הם משכירים אדמות אלו לחקלאים מהמגזר הפרטי במקרה הטוב

ובמקרה הנצלני הפחות טוב, הם הקימו עליהם מרכזים מסחריים ומבנים. זוהי אדמה של המדינה, של כולנו, לא שלהם

הם למעשה לקחו לעצמם בעלות על אדמות המדינה השוות מאות מילירדי שקלים, אז מי חי על חשבון מי? הקיבוצים או החרדים?

 

 

ניתוח שיקרי.

המגזר הקיבוצי כמו,אגב,המגזר המושבי ועוד אירגונים תעשייתים קרסו כלכלית בעקבות התוכנית היצוב של פרס ומודעי שעצרה את האינפלציה הדוהרת מבית מדרשו של הליכוד. אין שום קשר לקומוניזם או לקריסה של ברית המועצות.

 

ההתישבות הקיבוצית שקבעה את גבולות המדינה נעשתה לפני קום המדינה כשהקיבוצים שמרו על הגבול במלחמות נגד צבאות אויב.

ה"חלוצים" היום פועלים כנגד המדינה בחסות הצבא של המדינה ובוכים על כל עניין ביטחוני שהם נתקלים בו.אין לי בעיה עם היותם דתייים אלא עם החתירה שלהם כנגד הציונות שהקימה את המדינה לטובת הקמת מדינת הלכה דאעשית על קברה של המדינה הציונית.

 

הקיבוצים ,בניגוד לחרדים של היום,מעולם לא היו פרזטים אלא היו הכוח שפעל על פי דרישות המדינה לטובת המדינה. כך גם בצבא.

הקיבוצים יצרו את החקלאות במודרנית והיו שותפים בתעשית היצוא הרבה מעבר לחלקם באוכלוסיה.

 

אדמות מדינה...נו באמת.

הקיבוצים התישבו במקומות הכי נידחים ומסוכנים שהמדינה רצתה לשמור ושילמו תמיד תמורת האדמה.נכון שבזכות הקיבוצים עלה ערך האדמה בחלק מהמקומות וזה מוציא את העיניים לעלובי הנפש.

אתה רוצה לדבר על מתנות אז תלך לגלילות,למשל שהמדינה הפקיעה בזמנו את האדמות לטובת אינטרס של המדינה ונותנת היום את האדמה בזול לטייקונים.

או בגבעת עמל שהמדינה הושיבה שם עולים ומעבירה את השטח לטייקונים תמורת פיצוי מגוחך.

או בשטחים שמקבלים אדמות מדינה שנגזלה מערבים ומעבירם אותה בזול למי שרוצה לחיות בשטח כבוש.

 

בקצור,הקיבוצים לא "לקחו לעצמם" אדמות מדינה והם ממשיכים ומשרתים את המדינה .החרדים ממשיכים לחיות על חשבון משלמי המיסים כולל הקיבוצים.

אליהו, המגילה שכתבת, היא מגילה שמייצגת את שכתבת בשינאה ועיוות המציאות. 

מגילת משנתך, שעיקרה שינאת חינם ולשון הרע. 

החרדים אינם מופלים לרעה, הם מקבלים יחס מצוין,כפפות של צמר גפן(שלא בצדק). 

הם אלו שמדירים עצמם מכל חדשנות ומודרניזם....יוצאים כנגד המחקר, האינטרנט שטן עבורם....ומה לא????

ואז מייללים שאין להם תעסוקה בעולם החדש.....צביעות ורעות רוח. 

משתמשים בכל טכנולוגיה ומה שקידמה ודמוקרטיה מציעים,אבל יורקים על כולם כשלא נזקקים. 

יש מיעוט חרדי, משכיל,שותף,מכבד,שראוי לכל השבחים. אבל הללו מיעוט קטן, תראה אותם באוניברסיטאות,במקצועות המדע, בעולם המיחשוב....

אם יש מישהו שמדיר ומפלה באופן בזוי וגזעני, אלו החרדים !!! תראה לי שכונה אחת שמדירה חרדים? 

אני אראה לך עשרות רבות של שכונות וערים שידירו חילוניים ו/או מי שאינו כמותם,משכונותיהם,באלימות וגסות רוח. 

אין לי סיכוי קלוש לשכור/לקנות דירה בשכונה חרדית. לא ימכרו לי. שלא להזכיר אפשרות לחיות שם לפי מנהגים שלי. 

היכן הוקמו ערים על בסיס דתי/חרדי? ביתר,מודיעין עילית,עמנואל,רמת בית שמש.... ועוד ועוד.....

בסבסודים עצומים,מחירי דירות ברצפה? רק לחרדים. 

להשמיץ את החלוצים,הקיבוצים והמושבים? מקימי המדינה,ספקי האוכל לחברים שלך החרדים שלא גידלו צמח בחייהם? 

מגיני מדינת ישראל....מייבשי ביצות....מטובי האנשים בישראל. 

ואל תעז לנסות לשרבב דמיון בין החרדים לציונות הדתית שמיישבת חלקים בישראל,כולל כמה קיבוצים נהדרים (לביא,שדה אליהו ועוד)

אין כל דימיון בין ליטאים/סאטמר ודומיהם... לציונות הדתית. 

מנהל הפורום
10,000+

החרדים שונאים המדינה ולכן חייבים להפסיק לשלם להם עשרות מיליונים בשנה

עשרות מיליארדים....לא מיליונים.

emo_45.png

מנהל הפורום
10,000+

תקשיב יוסף...... לא תוכל לשכתב את ההיסטוריה

מרבית החרדים עובדים למחייתם, מעל 50% בקרב הגברים, וכ-70% מקרב הנשים

למרות זאת הם חיים בעוני מחפיר. כן נכון, רבים מהם בוחרים בחיים חומריים צנועים

כאשר הבעל במשפחה בוחר ללמוד תורה, ולשמר בכך את הגחלת האמונה היהודית והלימוד והשקידה בתורה

 

הקיבוצים תרמו רבות לעיצוב וביצור גבולות המדינה, ולא מעט בבניית המדינה שבדרך

כן נכון בקיבוצים עבדו, אך בהרבה מהמקרים מה שנקרא הם טחנו מים, כלומר עבדו בחוסר יעילות

זאת כתוצאה מהתפישה והשיטה הכלכלית הסוציאליסטית הקומוניסטית הרקובה שהנהיגו

וכמו שהגוש הקומוניסטי הסובייטי במזרח אירופה קרס עקב ובעיקר סיבות כלכליות

כך גם, ובאותה התקופה, קרסה המערכת הכלכלית הקיבוצית השיתופית בשנות השמונים

לאורך ההיסטוריה הקיבוצית עד אז ממשלות השמאל של מפלגת העבודה לדורותיהן סבסדו ותמכו בקיבוצים

ובסכומים של עשרות מיליארדים של שקלים בכסף של היום. די לציין כי עשרים שנה לאחר קריסת הקיבוצים

מחקו להם, ווויתרו להם על חובות של כעשרים מיליארד שקל, שנעשו בהסדר חובות הקיבוצים

מי שספג את המכה וההפסדים של הקיבוצים לאחר קריסתם היו הבנקים(כלומר הציבור), הממשלה(שוב הציבור)  והמגזר הפרטי

 

איך זה אתה מכיר בתרומתם אז של הקיבוצים בעיצוב גבולות המדינה, וגאה בכך ומציין זאת

ולעומת זאת אתה נגד המתיישבים החלוצים ביהודה ושומרון המעצבים כיום וקובעים את גבולות המדינה כיום?

האם יש נימה מסוימת של צביעות מרושעת בגישתך ובדבריך כנגד המתנחלים? האם בגלל שהם ברובם דתיים אתה נגדם?

כל מה שכתבתי על הקיבוצים שהיו במידה רבה "פרזיטים" מתייחס לעברם ההיסטורי

המצב כיום בקיבוצים שונה. הם כיום מקבלים מעט מאוד עזרה כלכלית מהמדינה, ברובם עברו הפרטה ומסתדרים כלכלית

אם יש מה להלין כנגדם כיום, הרי זה הענקת נחלות אדמה לילדיהם בתוך הקיבוץ בחצי חינם

וכמו כן המתנה האדירה שקיבלו מהמדינה בדמות אדמות מדינה שהם יושבים עליהם בשווי של מאות מיליארדי שקלים

אדמות אלו אמורות לשמש לעיבוד חקלאי, אך במציאות בשטח הם משכירים אדמות אלו לחקלאים מהמגזר הפרטי במקרה הטוב

ובמקרה הנצלני הפחות טוב, הם הקימו עליהם מרכזים מסחריים ומבנים. זוהי אדמה של המדינה, של כולנו, לא שלהם

הם למעשה לקחו לעצמם בעלות על אדמות המדינה השוות מאות מילירדי שקלים, אז מי חי על חשבון מי? הקיבוצים או החרדים?

 

 

ניתוח שיקרי.

המגזר הקיבוצי כמו,אגב,המגזר המושבי ועוד אירגונים תעשייתים קרסו כלכלית בעקבות התוכנית היצוב של פרס ומודעי שעצרה את האינפלציה הדוהרת מבית מדרשו של הליכוד. אין שום קשר לקומוניזם או לקריסה של ברית המועצות.

 

ההתישבות הקיבוצית שקבעה את גבולות המדינה נעשתה לפני קום המדינה כשהקיבוצים שמרו על הגבול במלחמות נגד צבאות אויב.

ה"חלוצים" היום פועלים כנגד המדינה בחסות הצבא של המדינה ובוכים על כל עניין ביטחוני שהם נתקלים בו.אין לי בעיה עם היותם דתייים אלא עם החתירה שלהם כנגד הציונות שהקימה את המדינה לטובת הקמת מדינת הלכה דאעשית על קברה של המדינה הציונית.

 

הקיבוצים ,בניגוד לחרדים של היום,מעולם לא היו פרזטים אלא היו הכוח שפעל על פי דרישות המדינה לטובת המדינה. כך גם בצבא.

הקיבוצים יצרו את החקלאות במודרנית והיו שותפים בתעשית היצוא הרבה מעבר לחלקם באוכלוסיה.

 

אדמות מדינה...נו באמת.

הקיבוצים התישבו במקומות הכי נידחים ומסוכנים שהמדינה רצתה לשמור ושילמו תמיד תמורת האדמה.נכון שבזכות הקיבוצים עלה ערך האדמה בחלק מהמקומות וזה מוציא את העיניים לעלובי הנפש.

אתה רוצה לדבר על מתנות אז תלך לגלילות,למשל שהמדינה הפקיעה בזמנו את האדמות לטובת אינטרס של המדינה ונותנת היום את האדמה בזול לטייקונים.

או בגבעת עמל שהמדינה הושיבה שם עולים ומעבירה את השטח לטייקונים תמורת פיצוי מגוחך.

או בשטחים שמקבלים אדמות מדינה שנגזלה מערבים ומעבירם אותה בזול למי שרוצה לחיות בשטח כבוש.

 

בקצור,הקיבוצים לא "לקחו לעצמם" אדמות מדינה והם ממשיכים ומשרתים את המדינה .החרדים ממשיכים לחיות על חשבון משלמי המיסים כולל הקיבוצים.

הקיבוצים נפלו וקרסו כלכלית בשנות השמונים כי הליכוד שעלה סוף סוף לשילטון סגר להם את ברזי הסיבסוד

סיבה נוספת לקריסתם הכלכלית הייתה, שהם השקיעו בבורסה, במקום לעסוק בעבודה על פי משנתם, סכומי עתק

והבורסה התמוטטה. כמדומני, אם אני זוכר נכון, הם לקחו הלוואות גדולות בריבית גבוהה, והשקיעו בבורסה שהתמוטטה 

ובנוסף הם קרסו כי מבחינה היסטורית כל הקומוניזם הסובייטי בברית המועצות כולל מזרח אירופה קרס

 

השינאה שלך למתנחלים אינה במקום. אז הקיבוצים היו חלוצים ועיצבו וקבעו את גבולות המדינה

וכיום המתיישבים ביהודה ושומרון עושים אותו דבר. נלחמים באויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם

וקובעים עובדות בשטח על ידי התיישבות חלוצית במדינה שבדרך

אינני מבין אותך. למה צריך להפריע לך שאנו מתיישבים באדמות מולדתינו ההיסטורית ביהודה ושומרון?

האם אתה מהאו"ם? נחתת מהחלל החיצון? מה אתה מנסה לסנגר על האויב הפלסטיני? טובת עמך קודמת!

אתה יהודי שחי בארץ כי זאת היא מדינת היהודים ההיסטורית

ואם ישנה הזדמנות מעשית כיום להרחיב את שטח המולדת היהודית ביהודה ושומרון, אז מדוע אתה מתנגד?

ואל תספר לי מעשיות כי אתה מודאג ממדינה דו לאומית, והזהות היהודית של ישראל

הרי אתה אתאיסט חילוני, ובעד מדינת כל אזרחיהה. אתה בעד קליטתם של המסתננים והפיכתם לאזרחים

ונגיד כי אתה משקר לעצמך, ואתה מודאג מסיפוח ושינוי המאזן הדמוגרפי לרעת ישראל

הרי סיפוח אזור C שהוא כ-60% משטח יהודה ושומרון, לא ישנה את המאזן הדמוגרפי שלנו לרעה

שכן באזור C זה ישנם רק כ-60 אלף פלסטינים, שאם ירצו ניתן להעניק להם תושבות או אזרחות

זאת אומרת שההיגיון מחייב כי אתה ושכמותך תהיו בעד סיפוח אזור C. אם כך למה אתם נגד?

 

שלא תעז ותשקר שוב. אם אינך יודע, תברר

הקיבוצים יושבים על אדמות מדינה

מרבית השטחים שלהם, גם השטחים החקלאים וגם הבנויים הם אדמות מדינה

חלק זעיר מאדמות הקיבוצים שייך להם, ונירכש על ידם. 

תקשיב יוסף...... לא תוכל לשכתב את ההיסטוריה

מרבית החרדים עובדים למחייתם, מעל 50% בקרב הגברים, וכ-70% מקרב הנשים

למרות זאת הם חיים בעוני מחפיר. כן נכון, רבים מהם בוחרים בחיים חומריים צנועים

כאשר הבעל במשפחה בוחר ללמוד תורה, ולשמר בכך את הגחלת האמונה היהודית והלימוד והשקידה בתורה

 

הקיבוצים תרמו רבות לעיצוב וביצור גבולות המדינה, ולא מעט בבניית המדינה שבדרך

כן נכון בקיבוצים עבדו, אך בהרבה מהמקרים מה שנקרא הם טחנו מים, כלומר עבדו בחוסר יעילות

זאת כתוצאה מהתפישה והשיטה הכלכלית הסוציאליסטית הקומוניסטית הרקובה שהנהיגו

וכמו שהגוש הקומוניסטי הסובייטי במזרח אירופה קרס עקב ובעיקר סיבות כלכליות

כך גם, ובאותה התקופה, קרסה המערכת הכלכלית הקיבוצית השיתופית בשנות השמונים

לאורך ההיסטוריה הקיבוצית עד אז ממשלות השמאל של מפלגת העבודה לדורותיהן סבסדו ותמכו בקיבוצים

ובסכומים של עשרות מיליארדים של שקלים בכסף של היום. די לציין כי עשרים שנה לאחר קריסת הקיבוצים

מחקו להם, ווויתרו להם על חובות של כעשרים מיליארד שקל, שנעשו בהסדר חובות הקיבוצים

מי שספג את המכה וההפסדים של הקיבוצים לאחר קריסתם היו הבנקים(כלומר הציבור), הממשלה(שוב הציבור)  והמגזר הפרטי

 

איך זה אתה מכיר בתרומתם אז של הקיבוצים בעיצוב גבולות המדינה, וגאה בכך ומציין זאת

ולעומת זאת אתה נגד המתיישבים החלוצים ביהודה ושומרון המעצבים כיום וקובעים את גבולות המדינה כיום?

האם יש נימה מסוימת של צביעות מרושעת בגישתך ובדבריך כנגד המתנחלים? האם בגלל שהם ברובם דתיים אתה נגדם?

כל מה שכתבתי על הקיבוצים שהיו במידה רבה "פרזיטים" מתייחס לעברם ההיסטורי

המצב כיום בקיבוצים שונה. הם כיום מקבלים מעט מאוד עזרה כלכלית מהמדינה, ברובם עברו הפרטה ומסתדרים כלכלית

אם יש מה להלין כנגדם כיום, הרי זה הענקת נחלות אדמה לילדיהם בתוך הקיבוץ בחצי חינם

וכמו כן המתנה האדירה שקיבלו מהמדינה בדמות אדמות מדינה שהם יושבים עליהם בשווי של מאות מיליארדי שקלים

אדמות אלו אמורות לשמש לעיבוד חקלאי, אך במציאות בשטח הם משכירים אדמות אלו לחקלאים מהמגזר הפרטי במקרה הטוב

ובמקרה הנצלני הפחות טוב, הם הקימו עליהם מרכזים מסחריים ומבנים. זוהי אדמה של המדינה, של כולנו, לא שלהם

הם למעשה לקחו לעצמם בעלות על אדמות המדינה השוות מאות מילירדי שקלים, אז מי חי על חשבון מי? הקיבוצים או החרדים?

 

 

ניתוח שיקרי.

המגזר הקיבוצי כמו,אגב,המגזר המושבי ועוד אירגונים תעשייתים קרסו כלכלית בעקבות התוכנית היצוב של פרס ומודעי שעצרה את האינפלציה הדוהרת מבית מדרשו של הליכוד. אין שום קשר לקומוניזם או לקריסה של ברית המועצות.

 

ההתישבות הקיבוצית שקבעה את גבולות המדינה נעשתה לפני קום המדינה כשהקיבוצים שמרו על הגבול במלחמות נגד צבאות אויב.

ה"חלוצים" היום פועלים כנגד המדינה בחסות הצבא של המדינה ובוכים על כל עניין ביטחוני שהם נתקלים בו.אין לי בעיה עם היותם דתייים אלא עם החתירה שלהם כנגד הציונות שהקימה את המדינה לטובת הקמת מדינת הלכה דאעשית על קברה של המדינה הציונית.

 

הקיבוצים ,בניגוד לחרדים של היום,מעולם לא היו פרזטים אלא היו הכוח שפעל על פי דרישות המדינה לטובת המדינה. כך גם בצבא.

הקיבוצים יצרו את החקלאות במודרנית והיו שותפים בתעשית היצוא הרבה מעבר לחלקם באוכלוסיה.

 

אדמות מדינה...נו באמת.

הקיבוצים התישבו במקומות הכי נידחים ומסוכנים שהמדינה רצתה לשמור ושילמו תמיד תמורת האדמה.נכון שבזכות הקיבוצים עלה ערך האדמה בחלק מהמקומות וזה מוציא את העיניים לעלובי הנפש.

אתה רוצה לדבר על מתנות אז תלך לגלילות,למשל שהמדינה הפקיעה בזמנו את האדמות לטובת אינטרס של המדינה ונותנת היום את האדמה בזול לטייקונים.

או בגבעת עמל שהמדינה הושיבה שם עולים ומעבירה את השטח לטייקונים תמורת פיצוי מגוחך.

או בשטחים שמקבלים אדמות מדינה שנגזלה מערבים ומעבירם אותה בזול למי שרוצה לחיות בשטח כבוש.

 

בקצור,הקיבוצים לא "לקחו לעצמם" אדמות מדינה והם ממשיכים ומשרתים את המדינה .החרדים ממשיכים לחיות על חשבון משלמי המיסים כולל הקיבוצים.

הקיבוצים נפלו וקרסו כלכלית בשנות השמונים כי הליכוד שעלה סוף סוף לשילטון סגר להם את ברזי הסיבסוד

סיבה נוספת לקריסתם הכלכלית הייתה, שהם השקיעו בבורסה, במקום לעסוק בעבודה על פי משנתם, סכומי עתק

והבורסה התמוטטה. כמדומני, אם אני זוכר נכון, הם לקחו הלוואות גדולות בריבית גבוהה, והשקיעו בבורסה שהתמוטטה 

ובנוסף הם קרסו כי מבחינה היסטורית כל הקומוניזם הסובייטי בברית המועצות כולל מזרח אירופה קרס

 

השינאה שלך למתנחלים אינה במקום. אז הקיבוצים היו חלוצים ועיצבו וקבעו את גבולות המדינה

וכיום המתיישבים ביהודה ושומרון עושים אותו דבר. נלחמים באויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם

וקובעים עובדות בשטח על ידי התיישבות חלוצית במדינה שבדרך

אינני מבין אותך. למה צריך להפריע לך שאנו מתיישבים באדמות מולדתינו ההיסטורית ביהודה ושומרון?

האם אתה מהאו"ם? נחתת מהחלל החיצון? מה אתה מנסה לסנגר על האויב הפלסטיני? טובת עמך קודמת!

אתה יהודי שחי בארץ כי זאת היא מדינת היהודים ההיסטורית

ואם ישנה הזדמנות מעשית כיום להרחיב את שטח המולדת היהודית ביהודה ושומרון, אז מדוע אתה מתנגד?

ואל תספר לי מעשיות כי אתה מודאג ממדינה דו לאומית, והזהות היהודית של ישראל

הרי אתה אתאיסט חילוני, ובעד מדינת כל אזרחיהה. אתה בעד קליטתם של המסתננים והפיכתם לאזרחים

ונגיד כי אתה משקר לעצמך, ואתה מודאג מסיפוח ושינוי המאזן הדמוגרפי לרעת ישראל

הרי סיפוח אזור C שהוא כ-60% משטח יהודה ושומרון, לא ישנה את המאזן הדמוגרפי שלנו לרעה

שכן באזור C זה ישנם רק כ-60 אלף פלסטינים, שאם ירצו ניתן להעניק להם תושבות או אזרחות

זאת אומרת שההיגיון מחייב כי אתה ושכמותך תהיו בעד סיפוח אזור C. אם כך למה אתם נגד?

 

שלא תעז ותשקר שוב. אם אינך יודע, תברר

הקיבוצים יושבים על אדמות מדינה

מרבית השטחים שלהם, גם השטחים החקלאים וגם הבנויים הם אדמות מדינה

חלק זעיר מאדמות הקיבוצים שייך להם, ונירכש על ידם. 

איך להגיד בעדינות???? לא נכון כשההנחה שאתה מקבל היא שאתה לא יודע את העובדות.

הקיבוצים לא נפלו בגלל סובסידיה אלא בגלל שינויים בריבית במעבר בין האינפלציה הדוהרת (הליכוד,כמובן) לתוכנית היצוב שהעמיסה ריבית גבוהה על הלוואות.

חלק גדול מהמשק התעשייתי נכנס למשבר באותה תקופה. מסבותיך שלך (שנאה לקיבוצים) אתה כמובן לא מזכיר את המושבים שגם הגיעו לחדלות פירעון וכמובן לא את הבנקים שהמדינה הצילה אותם.

 

שנאה למתנחלים קימת רק בראשך.אתה מתעלם מהעובדה שמדינת ישראל קיימת ויש לה גבול וכשהמתנחלים מרמים את הממשלה זאת הממשלה שלהם ולא שיטון המנדט או האימפריה הטורקית.

השטחים שמעבר לגבולה של ישראל כבושים על פי כל חוק שקיים בעולם זאת עובדה.

אני יהודי שחי במדינת ישראל ורוצה שמדינת ישראל תשמור על אופיה הדמוקרטי יהודי.המתנחלים פועלים על מנת לספח את השטחים ולהפוך את ישראל למדינה שאו שלא תהיה דמוקרטית או לא יהודית.

נסה להתיחס למה שאני אומר ואל תמציא לי דעות ורצונות למרות שהרבה יותר קל עבורך לקיים את הדיון מול הדעות שאתה מלביש לי.

 

הקיבוצים יושבים על אדמות מדינה כמו שהעירונים יושבים על אדמות מדינה. רוב האדמות במדינה שייכות למדינה.איפה השקר?

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר