כמה עצוב ומצער, יהדות ארה"ב מתבוללת בתהליך מואץ

יהדות אמריקה נמצאת בשיאו של תהליך התבוללות מואץ. הסקרים השונים שנערכים בנושא, מצביעים על תהליך מואץ של התבוללות בקרבם. אחוז נישואי התערובת, כלומר נישואים בין יהודים לגויים נמצא בעלייה מתמדת ובשיעור גבוהה. כמובן שאנו יכולים להעמיד פנים כי אנחנו ליברלים נאורים ומתקדמים, ולטעון כי אין לדברים אלו משמעות מכרעת. כלומר, יהדות ארה"ב היא משגשגת, מתקדמת, נאורה, ליברלית ברובה, עשירה, בעלת השפעה כלכלית, חברתית ופוליטית, ולכן ניתן לטעון שאין בעיה. אך כולנו חייבים להודות כי השפע והחופש שאמריקה מציעה לאזרחיהה, משפיעה לרעה על הקהילה היהודית מבחינת זהותה הדתית לאומית. כואב הלב להיות עד לתהליך היסטורי של מחיקת היהדות האמריקאית, והתפרקותה מזהותה הדתית היהודית המסורתית.

 

קשה כרגע לראות מפנה היסטורי בתהליך ההתבוללות המואץ. כמובן שיש גם התעוררות בקרב חלקם של צעירי יהודי אמריקה, לגבי זהותם הדתית לאומית, ויש גם תהליך של הזדהות לאומית עם ישראל, המחזקת את התודעה היהודית בקרבם. אך יש להודות כי למרות מאמצים ברוכים רבים המנסים לעורר את הזהות היהודית דתית לאומית בקרב יהודי אמריקה, הרי בגדול מרבית יהדות אמריקה הולכת לאיבוד. תנועות הזרם היהודי הדתי הרפורמי והקונסרבטיבי באמריקה, למעשה משלימות עם התופעה, ומתאימות את עצמם למציאות של התבוללות הקהילה היהודית. לא רק זאת תנועות אלו שואפות לחדור בהשפעתן אל תוך ישראל מדינתנו, ולנסות להרחיב את השפעתן. השפעתן השלילית על הזהות העצמית, הדתית לאומית יהודית, לעניות דעתי.

 

האנטישמיות כלפי יהודי אמריקה, שמתעוררת לאחרונה ביתר שאת, מעידה כי ניסיונות ההיטמעות של יהדות אמריקה בקרב האומה האמריקאית, מעוררים רגשות עזים של התנגדות, שנאה ובוז. וכמו כן, מעוררים את הייצרים האפלים שאנו היהודים סבלנו מהם לאורך כל ההיסטוריה בגלות. גם בגרמניה הנאורה לפני השואה והתקופה הנאצית, יהדות גרמניה נהנתה מסובלנות, והייתה מעורה בעולם התרבותי, הכלכלי, החברתי והמדעי בגרמניה. יהדות גרמניה בזמנו גם החלה בתהליך מואץ של התבוללות והטמעות בקרב האוכלוסיה הגרמנית, דבר שבסופו של דבר עורר שנאה ואנטישמיות חריפה, שהובילו למעשה של השמדת היהודים במלחמת העולם השנייה, על ידי גרמניה הנאצית. האם ההיסטוריה חלילה תחזור על עצמה בקרב יהודי אמריקה? נקווה כי אין הדבר כך.

 

  קשה למצוא נימה של אופטימיות בנושא. הווה ונקווה כי הטרנד הנוכחי של התבוללות יתהפך.

   ובעזרת השם, יהדות אמריקה תמצא את דרכה חזרה אל חיק הזהות הלאומית דתית שלה.

היות ויהודי ארה"ב ברובם שמאל ,אין להם אמונה בדת ארכאים,

ושופטים אדם לפי אופיו ויופיו

הדת שמרה על עם ישראל בגולה בקושי רב,אז כעת עוזבים אותה בכמויות

יהדות אמריקה נמצאת בשיאו של תהליך התבוללות מואץ. הסקרים השונים שנערכים בנושא, מצביעים על תהליך מואץ של התבוללות בקרבם. אחוז נישואי התערובת, כלומר נישואים בין יהודים לגויים נמצא בעלייה מתמדת ובשיעור גבוהה. כמובן שאנו יכולים להעמיד פנים כי אנחנו ליברלים נאורים ומתקדמים, ולטעון כי אין לדברים אלו משמעות מכרעת. כלומר, יהדות ארה"ב היא משגשגת, מתקדמת, נאורה, ליברלית ברובה, עשירה, בעלת השפעה כלכלית, חברתית ופוליטית, ולכן ניתן לטעון שאין בעיה. אך כולנו חייבים להודות כי השפע והחופש שאמריקה מציעה לאזרחיהה, משפיעה לרעה על הקהילה היהודית מבחינת זהותה הדתית לאומית. כואב הלב להיות עד לתהליך היסטורי של מחיקת היהדות האמריקאית, והתפרקותה מזהותה הדתית היהודית המסורתית.

 

קשה כרגע לראות מפנה היסטורי בתהליך ההתבוללות המואץ. כמובן שיש גם התעוררות בקרב חלקם של צעירי יהודי אמריקה, לגבי זהותם הדתית לאומית, ויש גם תהליך של הזדהות לאומית עם ישראל, המחזקת את התודעה היהודית בקרבם. אך יש להודות כי למרות מאמצים ברוכים רבים המנסים לעורר את הזהות היהודית דתית לאומית בקרב יהודי אמריקה, הרי בגדול מרבית יהדות אמריקה הולכת לאיבוד. תנועות הזרם היהודי הדתי הרפורמי והקונסרבטיבי באמריקה, למעשה משלימות עם התופעה, ומתאימות את עצמם למציאות של התבוללות הקהילה היהודית. לא רק זאת תנועות אלו שואפות לחדור בהשפעתן אל תוך ישראל מדינתנו, ולנסות להרחיב את השפעתן. השפעתן השלילית על הזהות העצמית, הדתית לאומית יהודית, לעניות דעתי.

 

האנטישמיות כלפי יהודי אמריקה, שמתעוררת לאחרונה ביתר שאת, מעידה כי ניסיונות ההיטמעות של יהדות אמריקה בקרב האומה האמריקאית, מעוררים רגשות עזים של התנגדות, שנאה ובוז. וכמו כן, מעוררים את הייצרים האפלים שאנו היהודים סבלנו מהם לאורך כל ההיסטוריה בגלות. גם בגרמניה הנאורה לפני השואה והתקופה הנאצית, יהדות גרמניה נהנתה מסובלנות, והייתה מעורה בעולם התרבותי, הכלכלי, החברתי והמדעי בגרמניה. יהדות גרמניה בזמנו גם החלה בתהליך מואץ של התבוללות והטמעות בקרב האוכלוסיה הגרמנית, דבר שבסופו של דבר עורר שנאה ואנטישמיות חריפה, שהובילו למעשה של השמדת היהודים במלחמת העולם השנייה, על ידי גרמניה הנאצית. האם ההיסטוריה חלילה תחזור על עצמה בקרב יהודי אמריקה? נקווה כי אין הדבר כך.

 

  קשה למצוא נימה של אופטימיות בנושא. הווה ונקווה כי הטרנד הנוכחי של התבוללות יתהפך.

   ובעזרת השם, יהדות אמריקה תמצא את דרכה חזרה אל חיק הזהות הלאומית דתית שלה.

למה אתה לא מציין מי הכותב ומאיפה הרשימה לקוחה? את הערתך , בסוף, הבלטת. 

 


לתופף על פח - תענוג.

יהדות אמריקה נמצאת בשיאו של תהליך התבוללות מואץ. הסקרים השונים שנערכים בנושא, מצביעים על תהליך מואץ של התבוללות בקרבם. אחוז נישואי התערובת, כלומר נישואים בין יהודים לגויים נמצא בעלייה מתמדת ובשיעור גבוהה. כמובן שאנו יכולים להעמיד פנים כי אנחנו ליברלים נאורים ומתקדמים, ולטעון כי אין לדברים אלו משמעות מכרעת. כלומר, יהדות ארה"ב היא משגשגת, מתקדמת, נאורה, ליברלית ברובה, עשירה, בעלת השפעה כלכלית, חברתית ופוליטית, ולכן ניתן לטעון שאין בעיה. אך כולנו חייבים להודות כי השפע והחופש שאמריקה מציעה לאזרחיהה, משפיעה לרעה על הקהילה היהודית מבחינת זהותה הדתית לאומית. כואב הלב להיות עד לתהליך היסטורי של מחיקת היהדות האמריקאית, והתפרקותה מזהותה הדתית היהודית המסורתית.

 

קשה כרגע לראות מפנה היסטורי בתהליך ההתבוללות המואץ. כמובן שיש גם התעוררות בקרב חלקם של צעירי יהודי אמריקה, לגבי זהותם הדתית לאומית, ויש גם תהליך של הזדהות לאומית עם ישראל, המחזקת את התודעה היהודית בקרבם. אך יש להודות כי למרות מאמצים ברוכים רבים המנסים לעורר את הזהות היהודית דתית לאומית בקרב יהודי אמריקה, הרי בגדול מרבית יהדות אמריקה הולכת לאיבוד. תנועות הזרם היהודי הדתי הרפורמי והקונסרבטיבי באמריקה, למעשה משלימות עם התופעה, ומתאימות את עצמם למציאות של התבוללות הקהילה היהודית. לא רק זאת תנועות אלו שואפות לחדור בהשפעתן אל תוך ישראל מדינתנו, ולנסות להרחיב את השפעתן. השפעתן השלילית על הזהות העצמית, הדתית לאומית יהודית, לעניות דעתי.

 

האנטישמיות כלפי יהודי אמריקה, שמתעוררת לאחרונה ביתר שאת, מעידה כי ניסיונות ההיטמעות של יהדות אמריקה בקרב האומה האמריקאית, מעוררים רגשות עזים של התנגדות, שנאה ובוז. וכמו כן, מעוררים את הייצרים האפלים שאנו היהודים סבלנו מהם לאורך כל ההיסטוריה בגלות. גם בגרמניה הנאורה לפני השואה והתקופה הנאצית, יהדות גרמניה נהנתה מסובלנות, והייתה מעורה בעולם התרבותי, הכלכלי, החברתי והמדעי בגרמניה. יהדות גרמניה בזמנו גם החלה בתהליך מואץ של התבוללות והטמעות בקרב האוכלוסיה הגרמנית, דבר שבסופו של דבר עורר שנאה ואנטישמיות חריפה, שהובילו למעשה של השמדת היהודים במלחמת העולם השנייה, על ידי גרמניה הנאצית. האם ההיסטוריה חלילה תחזור על עצמה בקרב יהודי אמריקה? נקווה כי אין הדבר כך.

 

  קשה למצוא נימה של אופטימיות בנושא. הווה ונקווה כי הטרנד הנוכחי של התבוללות יתהפך.

   ובעזרת השם, יהדות אמריקה תמצא את דרכה חזרה אל חיק הזהות הלאומית דתית שלה.

למה אתה לא מציין מי הכותב ומאיפה הרשימה לקוחה? את הערתך , בסוף, הבלטת. 

מה זאת אומרת? הרשימה לא לקוחה משום מקור

אני עצמי כתבתי אותה, מתוך מחשבה עצמאית פנימית

אינני יודע אם להיעלב מהערתך, שכביכול את חושבת שאיני מסוגל לכתוב זאת

או לקחת זאת כמחמאה, שהרשימה מספיק טובה, שכביכול "גנבתי" אותה, ללא ציון המקור.  

יהדות אמריקה נמצאת בשיאו של תהליך התבוללות מואץ. הסקרים השונים שנערכים בנושא, מצביעים על תהליך מואץ של התבוללות בקרבם. אחוז נישואי התערובת, כלומר נישואים בין יהודים לגויים נמצא בעלייה מתמדת ובשיעור גבוהה. כמובן שאנו יכולים להעמיד פנים כי אנחנו ליברלים נאורים ומתקדמים, ולטעון כי אין לדברים אלו משמעות מכרעת. כלומר, יהדות ארה"ב היא משגשגת, מתקדמת, נאורה, ליברלית ברובה, עשירה, בעלת השפעה כלכלית, חברתית ופוליטית, ולכן ניתן לטעון שאין בעיה. אך כולנו חייבים להודות כי השפע והחופש שאמריקה מציעה לאזרחיהה, משפיעה לרעה על הקהילה היהודית מבחינת זהותה הדתית לאומית. כואב הלב להיות עד לתהליך היסטורי של מחיקת היהדות האמריקאית, והתפרקותה מזהותה הדתית היהודית המסורתית.

 

קשה כרגע לראות מפנה היסטורי בתהליך ההתבוללות המואץ. כמובן שיש גם התעוררות בקרב חלקם של צעירי יהודי אמריקה, לגבי זהותם הדתית לאומית, ויש גם תהליך של הזדהות לאומית עם ישראל, המחזקת את התודעה היהודית בקרבם. אך יש להודות כי למרות מאמצים ברוכים רבים המנסים לעורר את הזהות היהודית דתית לאומית בקרב יהודי אמריקה, הרי בגדול מרבית יהדות אמריקה הולכת לאיבוד. תנועות הזרם היהודי הדתי הרפורמי והקונסרבטיבי באמריקה, למעשה משלימות עם התופעה, ומתאימות את עצמם למציאות של התבוללות הקהילה היהודית. לא רק זאת תנועות אלו שואפות לחדור בהשפעתן אל תוך ישראל מדינתנו, ולנסות להרחיב את השפעתן. השפעתן השלילית על הזהות העצמית, הדתית לאומית יהודית, לעניות דעתי.

 

האנטישמיות כלפי יהודי אמריקה, שמתעוררת לאחרונה ביתר שאת, מעידה כי ניסיונות ההיטמעות של יהדות אמריקה בקרב האומה האמריקאית, מעוררים רגשות עזים של התנגדות, שנאה ובוז. וכמו כן, מעוררים את הייצרים האפלים שאנו היהודים סבלנו מהם לאורך כל ההיסטוריה בגלות. גם בגרמניה הנאורה לפני השואה והתקופה הנאצית, יהדות גרמניה נהנתה מסובלנות, והייתה מעורה בעולם התרבותי, הכלכלי, החברתי והמדעי בגרמניה. יהדות גרמניה בזמנו גם החלה בתהליך מואץ של התבוללות והטמעות בקרב האוכלוסיה הגרמנית, דבר שבסופו של דבר עורר שנאה ואנטישמיות חריפה, שהובילו למעשה של השמדת היהודים במלחמת העולם השנייה, על ידי גרמניה הנאצית. האם ההיסטוריה חלילה תחזור על עצמה בקרב יהודי אמריקה? נקווה כי אין הדבר כך.

 

  קשה למצוא נימה של אופטימיות בנושא. הווה ונקווה כי הטרנד הנוכחי של התבוללות יתהפך.

   ובעזרת השם, יהדות אמריקה תמצא את דרכה חזרה אל חיק הזהות הלאומית דתית שלה.

למה אתה לא מציין מי הכותב ומאיפה הרשימה לקוחה? את הערתך , בסוף, הבלטת. 

מה זאת אומרת? הרשימה לא לקוחה משום מקור

אני עצמי כתבתי אותה, מתוך מחשבה עצמאית פנימית

אינני יודע אם להיעלב מהערתך, שכביכול את חושבת שאיני מסוגל לכתוב זאת

או לקחת זאת כמחמאה, שהרשימה מספיק טובה, שכביכול "גנבתי" אותה, ללא ציון המקור.  

האנטישמיות קשורה לאירגונים שהביאו לבחירתו של טראמפ ומרגישים חופש לצאת לפעולה.

מדינת ישראל לא מכירה ביהדות של רוב היהודים בארה"ב.

התבוללות זוהי תופעה מבורכת וגורמת לצמצום האנטישמיות ולא להגברתה. ליהודים קיים פחד קמאי להתערב עם הלא יהודים שמכונים גויים והוא ניזון מההלכה היהודית האורתודוקסית שממשילה כל לא יהודי לתת אדם או אף לבהמה. דווקא עמדה גזענית זאת גורמת לאנטישמיות ולא להיפך, כמו שטוען אליהו פ שלנו. אני התעמקתי בנושא ואף כתבתי את החיבור הבא:

http://www.israelshamir.net/Hebrew/Heb1.htm

מנגד יש את הציבור הדתי שמתרחב בגלל הילודה וחזרה בתשובה. לאט לאט הם יתגברו על החילונים ורפורמים.

כן, זו גם צרה - תמיד מתרבים אלה שלא צריכים אותם ושמהווים נטל על המדינה.

ההתבוללת זה נטל יותר כבד על המדינה. 

אם כולם יתבולל למה הקרבנו כל כך הרבה לעוד מדינה של ערב רב גוים?

ההתבוללת זה נטל יותר כבד על המדינה. 

?????מה זה ???

ההתבוללת זה נטל יותר כבד על המדינה. 

?????מה זה ???

כשאתה ליברל [שמאלן] איך לך שום התיחסות לדת ולכן אין לך בעיה להתבולל  התבללות מובילה לאסון עמים שלמים נעלמו כתוצאה מהתבללות מה שהחזיק את עם ישראל לאורך ההיסטוריה זו הדת היהודית אשר הובילה אותנו בחזרה לארץ ישראל  ברגע שנתבולל עם ישראל או העם היהודי יעלם מניעת התבוללות קימת גם בדתות אחרות למשל אצל הדרוזים אסזר להתחתן עם מי שלא  קח למשלד את אנטוליו הוא טוען שאבא שלו היה יהודי אימו נוצריה ותראה מה יצא אנטישמי שונא יהודים טוב לא יוצא מנישואי תערובת הילדים יוצאים מבולבלים ........

כשאתה ליברל [שמאלן] איך לך שום התיחסות לדת ולכן אין לך בעיה להתבולל  התבללות מובילה לאסון עמים שלמים נעלמו כתוצאה מהתבללות מה שהחזיק את עם ישראל לאורך ההיסטוריה זו הדת היהודית אשר הובילה אותנו בחזרה לארץ ישראל  ברגע שנתבולל עם ישראל או העם היהודי יעלם מניעת התבוללות קימת גם בדתות אחרות למשל אצל הדרוזים אסזר להתחתן עם מי שלא  קח למשלד את אנטוליו הוא טוען שאבא שלו היה יהודי אימו נוצריה ותראה מה יצא אנטישמי שונא יהודים טוב לא יוצא מנישואי תערובת הילדים יוצאים מבולבלים ........

האם התבוללות של עמים זה טוב או רע? האבולוציה משמרת את מי שמתאים. אם העם היהודי לא יתאים את עצמו למאה ה21+

הוא יעלם.

עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר