העבר מראה שילדים שלא הסתדרו בבית הספר,נהפכו לגאונים בכל קנה מידה

ידיעת שפה או אי ידיעה לא מצביעה על בורות,זה בסה"כ ליקוי בר תיקון

שגיאות קבועות בשפה מצביעות קודם כל על חוסר כשרון לשוני, אך גם על בערות.

כמובן שאת טועה בהחלט. המצב כיום במציאות בשטח הוא, כי לרבים יש שגיאות כתיב

ולמרות העובדה, כפי שציינת, ששגיאות הכתיב נפוצות אצל רבים, הרי אין הבערות נפוצה אצלם. 

בגדול,שגיאות כתיב צורמות וראוי להמנע מהן,זה לעצמי אני כותב

ידיעת שפה או אי ידיעה לא מצביעה על בורות,זה בסה"כ ליקוי בר תיקון

שגיאות קבועות בשפה מצביעות קודם כל על חוסר כשרון לשוני, אך גם על בערות.

כמובן שאת טועה בהחלט. המצב כיום במציאות בשטח הוא, כי לרבים יש שגיאות כתיב

ולמרות העובדה, כפי שציינת, ששגיאות הכתיב נפוצות אצל רבים, הרי אין הבערות נפוצה אצלם. 

הבערות היא באי ידיעת השפה כהלכה.שמעתי תלונות שהדבר נובע מרמת ההוראה הנמוכה. מתלוננים שמורות בעצמן אינן יודעות עברית כהלכה. ייתכן. מכל מקום, השגיאות בעברית הן מגיפה ממש בישראל, והן חרפה לעם היושב בציון.

 


לתופף על פח - תענוג.

העבר מראה שילדים שלא הסתדרו בבית הספר,נהפכו לגאונים בכל קנה מידה

ממש. כולם. ואין כמובן גאונים שכבר בביה"ס היו מבריקים....

 


לתופף על פח - תענוג.

העבר מראה שילדים שלא הסתדרו בבית הספר,נהפכו לגאונים בכל קנה מידה

ממש. כולם. ואין כמובן גאונים שכבר בביה"ס היו מבריקים....

ובכלל מה הקשר בין חוסר כשרון לשפות ובערות באשר לעברית לבין "לא להסתדר בביה"ס" ואיזו גאונות שמתגלה בהמשך?

 


לתופף על פח - תענוג.

בעולם שלנו הצלחה נמדדת לפי הכסף שעשה האיש,

הרבה ממתעשרי התקופה לא גמרו עממי וקצת עילגים

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

ישנה סתירה בין דבריך לבין מעשיך

אתה מדבר רבות על אחדות, אך מקפיד להשתלח ולהסית כנגד החרדים

מה, הם החרדים לא חלק מעם ישראל?, הרי הם מהווים כ-10% עד 12% מאוכלוסית ישראל

למרות שהם שומרים על יהדותם מבחינה דתית, הם משפיעים על החיים הלאומיים בארץ

לכן, כאשר אתה מעביר ביקורת עליהם (ואין בכך פסול), רצוי כי תדבר מתוך אהבת ישראל

תעביר ביקורת כאחד האוהב וחרד מעתיד אחיו היהודים, ולא כשונא, מסית ומשתלח.  

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

ישנה סתירה בין דבריך לבין מעשיך

אתה מדבר רבות על אחדות, אך מקפיד להשתלח ולהסית כנגד החרדים

מה, הם החרדים לא חלק מעם ישראל?, הרי הם מהווים כ-10% עד 12% מאוכלוסית ישראל

למרות שהם שומרים על יהדותם מבחינה דתית, הם משפיעים על החיים הלאומיים בארץ

לכן, כאשר אתה מעביר ביקורת עליהם (ואין בכך פסול), רצוי כי תדבר מתוך אהבת ישראל

תעביר ביקורת כאחד האוהב וחרד מעתיד אחיו היהודים, ולא כשונא, מסית ומשתלח.  

אתה מדבר על אחדות ומשתלח בקיבוצים ובכלל בססססססמולנים.

הביקורת על החרדים מגיעה בגלל העובדה שהם חיים על חשבון הכלל.

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

ישנה סתירה בין דבריך לבין מעשיך

אתה מדבר רבות על אחדות, אך מקפיד להשתלח ולהסית כנגד החרדים

מה, הם החרדים לא חלק מעם ישראל?, הרי הם מהווים כ-10% עד 12% מאוכלוסית ישראל

למרות שהם שומרים על יהדותם מבחינה דתית, הם משפיעים על החיים הלאומיים בארץ

לכן, כאשר אתה מעביר ביקורת עליהם (ואין בכך פסול), רצוי כי תדבר מתוך אהבת ישראל

תעביר ביקורת כאחד האוהב וחרד מעתיד אחיו היהודים, ולא כשונא, מסית ומשתלח.  

אתה מדבר על אחדות ומשתלח בקיבוצים ובכלל בססססססמולנים.

הביקורת על החרדים מגיעה בגלל העובדה שהם חיים על חשבון הכלל.

אני מעביר ביקורת על הקיבוצים והשמאלנים, לא מיתוך שנאה, אלא מיתוך דאגה רבה, שהשפעתם הרעה והמזיקה לא תתרחב. מהעבר של השמאלנים והקיבוצים ניתן ללמוד לקח מר, מה לא לעשות. וכאשר השמאל שלא השתנה מנסה לחזור לעמדות הנהגה אני חושף את מיגרעותיו ומסוכנותו. הקיבוצים לעומת זאת השתנו רבות, ורובם כיום מופרטים, כך שאין הרבה טענות כלפיהם כיום. הטענות הם בעיקר כלפי עברם ההיסטורי הפגום. 

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

ישנה סתירה בין דבריך לבין מעשיך

אתה מדבר רבות על אחדות, אך מקפיד להשתלח ולהסית כנגד החרדים

מה, הם החרדים לא חלק מעם ישראל?, הרי הם מהווים כ-10% עד 12% מאוכלוסית ישראל

למרות שהם שומרים על יהדותם מבחינה דתית, הם משפיעים על החיים הלאומיים בארץ

לכן, כאשר אתה מעביר ביקורת עליהם (ואין בכך פסול), רצוי כי תדבר מתוך אהבת ישראל

תעביר ביקורת כאחד האוהב וחרד מעתיד אחיו היהודים, ולא כשונא, מסית ומשתלח.  

אתה מדבר על אחדות ומשתלח בקיבוצים ובכלל בססססססמולנים.

הביקורת על החרדים מגיעה בגלל העובדה שהם חיים על חשבון הכלל.

אני מעביר ביקורת על הקיבוצים והשמאלנים, לא מיתוך שנאה, אלא מיתוך דאגה רבה, שהשפעתם הרעה והמזיקה לא תתרחב. מהעבר של השמאלנים והקיבוצים ניתן ללמוד לקח מר, מה לא לעשות. וכאשר השמאל שלא השתנה מנסה לחזור לעמדות הנהגה אני חושף את מיגרעותיו ומסוכנותו. הקיבוצים לעומת זאת השתנו רבות, ורובם כיום מופרטים, כך שאין הרבה טענות כלפיהם כיום. הטענות הם בעיקר כלפי עברם ההיסטורי הפגום. 

ההשפעה המזיקה שלהם היתה שהם הקימו את המדינה ודאגו לביטחונה . שהם יצרו כאן חברה חזקה .

הטעות הגדולה של מקימי המדינה היתה שלא הפרידו הפרדה מוחלטת בין הדת לחוקי המדינה ואיפשרו לדתיים לחיות על חשבוננו.

בן גוריון עשה מחווה לשרידי השואה כשאישר 400 אברכים ובגין שיחרר את הרסן.

הטעות הגדולה זה שהשלטון היום משמר את כל הטומטום מהעבר

ומחלק מליארים לשכבות הבינים,כל אחד יקבל אלף שקל, וכך מקצר חייהם בתור במיון בבתי החולים

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר