בהחלט יש מקום לאחדות בדרך שלנו כאן בישראל לגאולה, למנוחה ולנחלה כפי שהבטיחו לנו נביאנו

וכפי שהובטח לאבותינו על ידי השם אלוקינו. יש לזכור כי זה תלוי גם בכל אחד מאיתנו, במעשינו ובהתנהגותינו.

אחדות מחייבת הסכמות על מכנה משותף. חיזר שאומר לך מה לעשות הוא לא כזה.

הגאולה שלך היא לא הגאולה שלי ולא זאת שתהפוך את מדינת ישראל למקום ראוי.

האחדות הראויה היא הסכמה על דמוקרטיה כמשטר ומכאן,זכויות אדם בלי הבדל דת,גזע ומין כפי שנכתב במגילת העצמאות.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

 


לתופף על פח - תענוג.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

 


לתופף על פח - תענוג.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

אולי כדאי שתתייחסי יותר למהות, לתוכן, ולא לטעויות באיות, שאכן ישנם וקורות כמדומני לכולם

לעניין האמרה "ובכל זאת נוע תנוע" אכן אמרתו של גלילאו המפורסם, שרתמתי לצורך הבהרת הרעיון

אינני רואה כל סיבה להימנע מלמנף את התחום המדעי, לצרכים של הסברת רעיונות לאומיים, דתיים, פילוסופיים ואינטלקטואלים

דרך אגב, אציין שוב כי אני עצמי אינני אדם דתי שומר מצוות. אני אדם המאמין באלוקים בכל מאודי

ואני אדם המזוהה באופן מוחלט עם מורשת דתי היהודית, וההיסטוריה של היהדות והיהודים. 

 

 

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

אולי כדאי שתתייחסי יותר למהות, לתוכן, ולא לטעויות באיות, שאכן ישנם וקורות כמדומני לכולם

לעניין האמרה "ובכל זאת נוע תנוע" אכן אמרתו של גלילאו המפורסם, שרתמתי לצורך הבהרת הרעיון

אינני רואה כל סיבה להימנע מלמנף את התחום המדעי, לצרכים של הסברת רעיונות לאומיים, דתיים, פילוסופיים ואינטלקטואלים

דרך אגב, אציין שוב כי אני עצמי אינני אדם דתי שומר מצוות. אני אדם המאמין באלוקים בכל מאודי

ואני אדם המזוהה באופן מוחלט עם מורשת דתי היהודית, וההיסטוריה של היהדות והיהודים. 

 

 

איך אתה רוצה למנף את המדע שיסביר רעיונות של אלוהים?

אולהים קיים רק עבור מאמיניו ואם אתה לא מקיים מצוות,מה לך  ולהבטחתו לאברם.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

אולי כדאי שתתייחסי יותר למהות, לתוכן, ולא לטעויות באיות, שאכן ישנם וקורות כמדומני לכולם

לעניין האמרה "ובכל זאת נוע תנוע" אכן אמרתו של גלילאו המפורסם, שרתמתי לצורך הבהרת הרעיון

אינני רואה כל סיבה להימנע מלמנף את התחום המדעי, לצרכים של הסברת רעיונות לאומיים, דתיים, פילוסופיים ואינטלקטואלים

דרך אגב, אציין שוב כי אני עצמי אינני אדם דתי שומר מצוות. אני אדם המאמין באלוקים בכל מאודי

ואני אדם המזוהה באופן מוחלט עם מורשת דתי היהודית, וההיסטוריה של היהדות והיהודים. 

 

 

איך אתה רוצה למנף את המדע שיסביר רעיונות של אלוהים?

אולהים קיים רק עבור מאמיניו ואם אתה לא מקיים מצוות,מה לך  ולהבטחתו לאברם.

ניתן ורצוי לרתום את הקדמה המדעית הטכנולוגית, לשרות האמונה הדתית

כדוגמא תחשוב על הקולנוע, המוסיקה, האינטרנט, התקשורת בטלפונים ועוד.....

כל העולם הטכנולוגי מדעי יכול לשמש את הפצת השפעת הדת, והסברתה לאנשים

העובדה כי אינני מצליח לקיים את כל המצוות, אין פירושה כי אינני יהודי מאמין בכל מאודי. 

כוחנו תלוי הרבה בגניוס של בנינו

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

אולי כדאי שתתייחסי יותר למהות, לתוכן, ולא לטעויות באיות, שאכן ישנם וקורות כמדומני לכולם

לעניין האמרה "ובכל זאת נוע תנוע" אכן אמרתו של גלילאו המפורסם, שרתמתי לצורך הבהרת הרעיון

אינני רואה כל סיבה להימנע מלמנף את התחום המדעי, לצרכים של הסברת רעיונות לאומיים, דתיים, פילוסופיים ואינטלקטואלים

דרך אגב, אציין שוב כי אני עצמי אינני אדם דתי שומר מצוות. אני אדם המאמין באלוקים בכל מאודי

ואני אדם המזוהה באופן מוחלט עם מורשת דתי היהודית, וההיסטוריה של היהדות והיהודים. 

 

 

איך אתה רוצה למנף את המדע שיסביר רעיונות של אלוהים?

אולהים קיים רק עבור מאמיניו ואם אתה לא מקיים מצוות,מה לך  ולהבטחתו לאברם.

ניתן ורצוי לרתום את הקדמה המדעית הטכנולוגית, לשרות האמונה הדתית

כדוגמא תחשוב על הקולנוע, המוסיקה, האינטרנט, התקשורת בטלפונים ועוד.....

כל העולם הטכנולוגי מדעי יכול לשמש את הפצת השפעת הדת, והסברתה לאנשים

העובדה כי אינני מצליח לקיים את כל המצוות, אין פירושה כי אינני יהודי מאמין בכל מאודי. 

למה צריך לגייס את המדע והתרבות לטובת אמונה דתית.

ואם כן,למה דוקא לאמונה היהודית ולא לעשרות אמנות אחרות?

העובדה היא שאתה יהודי מאמין לא אומרת דבר עליך כאדם.

הרי השמאל המעוות ,אילו עשה שלום עם חמאס

היתה המדינה הפליסטינית קיימת ,אבל הצביעות אוכלת את השמאל

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לא כותבים באחדותינו אלא באחדותנו. כמה מצער שהעברית מושחתת בפי כל מיני חסרי כשרון ומעוטי השכלה.

 


לתופף על פח - תענוג.

ידיעת שפה או אי ידיעה לא מצביעה על בורות,זה בסה"כ ליקוי בר תיקון

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

לפני שאתה מביא שירים (למעשה, פזמון), וגם מתלהם על אויבים "מבית ומבחוץ", תלמד לאיית.

חוץ מזה, מה לך ולאימרה מובהקת של מדען ? (שנרדף ע"י מימסד דתי).

אולי כדאי שתתייחסי יותר למהות, לתוכן, ולא לטעויות באיות, שאכן ישנם וקורות כמדומני לכולם

לעניין האמרה "ובכל זאת נוע תנוע" אכן אמרתו של גלילאו המפורסם, שרתמתי לצורך הבהרת הרעיון

אינני רואה כל סיבה להימנע מלמנף את התחום המדעי, לצרכים של הסברת רעיונות לאומיים, דתיים, פילוסופיים ואינטלקטואלים

דרך אגב, אציין שוב כי אני עצמי אינני אדם דתי שומר מצוות. אני אדם המאמין באלוקים בכל מאודי

ואני אדם המזוהה באופן מוחלט עם מורשת דתי היהודית, וההיסטוריה של היהדות והיהודים. 

 

 

איך אתה רוצה למנף את המדע שיסביר רעיונות של אלוהים?

אולהים קיים רק עבור מאמיניו ואם אתה לא מקיים מצוות,מה לך  ולהבטחתו לאברם.

ניתן ורצוי לרתום את הקדמה המדעית הטכנולוגית, לשרות האמונה הדתית

כדוגמא תחשוב על הקולנוע, המוסיקה, האינטרנט, התקשורת בטלפונים ועוד.....

כל העולם הטכנולוגי מדעי יכול לשמש את הפצת השפעת הדת, והסברתה לאנשים

העובדה כי אינני מצליח לקיים את כל המצוות, אין פירושה כי אינני יהודי מאמין בכל מאודי. 

חס וחלילה שהקידמה המדעית והטכנולוגית תשרת את חשכת הדת. הלא הדתיים, לו יכלו, היו עוקרים כל השכלה דתית מבתי הספר.

ומושג האלהים נתון בספק גדול. המדע ודאי מטיל בו ספק. מבחינה זאת, הדתיים רואים את המדענים כאויביהם הגדולים.

בכלל, "אמונה" זו גישה המנוגדת למדע. המדע מסתמך על בדיקה, השערות ובדיקת ההשערות, ותיאוריות שניתנות להפרכה ולהחלפה בתיאוריות מדויקות ומקיפות מהן. כל זה מנוגד למנטליות של הדת. הטלת ספק היא אויב גדול בעיני המאמינים.

 


לתופף על פח - תענוג.

*היו עוקרים כל השכלה מדעית מבתי הספר.  אוף פליטות המקלדת.....

 


לתופף על פח - תענוג.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

אכן כן שגיאה. פה ושם קורה לכולם, אם נפגעת אני מניח שמגיעה לך התנצלות

יש לי מתקן שגיאות בעברית אוטומטי, כשאני מנסח כותרת של הודעה

ואם אני זוכר נכון, בכל זאת מתקן השגיאות האוטומטי לא סימן לי כי יש במילה "באחדותינו" שגיאה. 

התעסקות עם השגיאות זאת דרך להתנשא בלי להתיחס לתוכן.

התעסקות עם שגיאות כתיב היא דרך לטהר את הכתיבה העברית : דבר שצריך להיעשות בכל מקום, כי מגיפת השגיאות בעברית רק מרקיבה גם את התקשורת, גם את דיבור הנבחרים הפוליטיים, וכמובן את השיח של האדם הישראלי הרגיל. התופעה מעצבנת ברמות, והיא גם חרפה לחברה ולתרבות הישראלית.

 


לתופף על פח - תענוג.

ידיעת שפה או אי ידיעה לא מצביעה על בורות,זה בסה"כ ליקוי בר תיקון

שגיאות קבועות בשפה מצביעות קודם כל על חוסר כשרון לשוני, אך גם על בערות.

 


לתופף על פח - תענוג.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר