ובכל זאת נוע תנוע - כוחנו באחדותינו בצעדה לחירותנו וגאולתנו

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

מנהל הפורום
10,000+

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g

יפה אליהו, כוחנו באחדותנו ! 

שינאת חינם ולשון הרע הם מהשטן. 

לא שמאל ולא ימין ....כולם יחד ,ישראלים,אחים, משרתים את המדינה, ועושים ככל יכולתם לשגשוש מולדת היהודים היחידה !

כל אחד בדרכו,מתוך כבוד הדדי ומחוייבות עמוקה לשמור על ארצנו. השכלה,הגנה,שרותים סוציאליים,בריאות, עבודה קשה.....

שמביאה אותנו לחזית הקידמה.

אין לנו את הפריבילגיה לשינאת חינם ועלילות דם, אנו עם קטנטן שכוחו באחדותו !

כוח האחדות הוא מסוכן. היהדות במשך השנים הובילה אג'נדה של נאורות ופתיחות וזכויות אדם.

תודה לך עודד על הקישור

ברוך השם, תמיד היתה לנגד עיניי השאיפה שמבוטאת באימרה "כל ישראל ערבים זה לזה"

לעיתים ישנם וויכוחים על הדרך למימוש השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לפעמים יש ביקורת קשה

אך בעזרת השם על כולנו לזכור כי גורלנו המשותף תלוי באחדות כנגד אויבנו מבפנים ומבחוץ

לעתים בנושאים שונים ישנו מרחק רב בין המצוי לרצוי

אך ברוך השם כולנו בסירה אחת חותרים לחיזוק העם היהודי, לשגשוגו ועושרו, כל אחד בדרכו הוא. 

תודה לך עודד על הקישור

ברוך השם, תמיד היתה לנגד עיניי השאיפה שמבוטאת באימרה "כל ישראל ערבים זה לזה"

לעיתים ישנם וויכוחים על הדרך למימוש השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לפעמים יש ביקורת קשה

אך בעזרת השם על כולנו לזכור כי גורלנו המשותף תלוי באחדות כנגד אויבנו מבפנים ומבחוץ

לעתים בנושאים שונים ישנו מרחק רב בין המצוי לרצוי

אך ברוך השם כולנו בסירה אחת חותרים לחיזוק העם היהודי, לשגשוגו ועושרו, כל אחד בדרכו הוא. 

אויבים מבית???? אין ספק שהסברת מצוין מהי אחדות עבורך.

תודה לך עודד על הקישור

ברוך השם, תמיד היתה לנגד עיניי השאיפה שמבוטאת באימרה "כל ישראל ערבים זה לזה"

לעיתים ישנם וויכוחים על הדרך למימוש השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לפעמים יש ביקורת קשה

אך בעזרת השם על כולנו לזכור כי גורלנו המשותף תלוי באחדות כנגד אויבנו מבפנים ומבחוץ

לעתים בנושאים שונים ישנו מרחק רב בין המצוי לרצוי

אך ברוך השם כולנו בסירה אחת חותרים לחיזוק העם היהודי, לשגשוגו ועושרו, כל אחד בדרכו הוא. 

אויבים מבית???? אין ספק שהסברת מצוין מהי אחדות עבורך.

ערביי ישראל מבחינתי הם גייס חמישי

שביום פקודה לא יהססו וינסו לשחוט את כולנו ללא הבדל שמאל או ימין

ערביי ישראל קשרו את גורלם עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, ואיתו הם מזדהים

ואלו הם האויבים מבית

בנוסף מנהיגות השמאל הקיצוני גם הם אויבים לחזון הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל

שים לב שאני מדבר על מנהיגות השמאל הקיצוני הפעיל המחבל בנוכחות ובאופי היהודי של העם היהודי בארץ ישראל

אינני מתכוון לרבים בעם ששוכנעו בטעות לתמוך ברעיונות השמאל. מנהיגות השמאל הקיצוני היא גם האויב המר מבית. 

תודה לך עודד על הקישור

ברוך השם, תמיד היתה לנגד עיניי השאיפה שמבוטאת באימרה "כל ישראל ערבים זה לזה"

לעיתים ישנם וויכוחים על הדרך למימוש השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לפעמים יש ביקורת קשה

אך בעזרת השם על כולנו לזכור כי גורלנו המשותף תלוי באחדות כנגד אויבנו מבפנים ומבחוץ

לעתים בנושאים שונים ישנו מרחק רב בין המצוי לרצוי

אך ברוך השם כולנו בסירה אחת חותרים לחיזוק העם היהודי, לשגשוגו ועושרו, כל אחד בדרכו הוא. 

אויבים מבית???? אין ספק שהסברת מצוין מהי אחדות עבורך.

ערביי ישראל מבחינתי הם גייס חמישי

שביום פקודה לא יהססו וינסו לשחוט את כולנו ללא הבדל שמאל או ימין

ערביי ישראל קשרו את גורלם עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, ואיתו הם מזדהים

ואלו הם האויבים מבית

בנוסף מנהיגות השמאל הקיצוני גם הם אויבים לחזון הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל

שים לב שאני מדבר על מנהיגות השמאל הקיצוני הפעיל המחבל בנוכחות ובאופי היהודי של העם היהודי בארץ ישראל

אינני מתכוון לרבים בעם ששוכנעו בטעות לתמוך ברעיונות השמאל. מנהיגות השמאל הקיצוני היא גם האויב המר מבית. 

מבחינתך. בשביל אי אפשר לבסס אחדות על גזענות של חלק מהקבוצה.

לידיעתך,חזון הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל כבר הוגשם.השטחים הכבושים הם אקסטרה שאין עליה הסכמה .

אחדות יכולה להיות רק סביב מדינת ישראל.

מנהיגות הבית הלאומי היא אויב מר למדינת ישראל.אין אחדות עם אויב.

תודה לך עודד על הקישור

ברוך השם, תמיד היתה לנגד עיניי השאיפה שמבוטאת באימרה "כל ישראל ערבים זה לזה"

לעיתים ישנם וויכוחים על הדרך למימוש השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לפעמים יש ביקורת קשה

אך בעזרת השם על כולנו לזכור כי גורלנו המשותף תלוי באחדות כנגד אויבנו מבפנים ומבחוץ

לעתים בנושאים שונים ישנו מרחק רב בין המצוי לרצוי

אך ברוך השם כולנו בסירה אחת חותרים לחיזוק העם היהודי, לשגשוגו ועושרו, כל אחד בדרכו הוא. 

אויבים מבית???? אין ספק שהסברת מצוין מהי אחדות עבורך.

ערביי ישראל מבחינתי הם גייס חמישי

שביום פקודה לא יהססו וינסו לשחוט את כולנו ללא הבדל שמאל או ימין

ערביי ישראל קשרו את גורלם עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, ואיתו הם מזדהים

ואלו הם האויבים מבית

בנוסף מנהיגות השמאל הקיצוני גם הם אויבים לחזון הבית הלאומי לעם היהודי בארץ ישראל

שים לב שאני מדבר על מנהיגות השמאל הקיצוני הפעיל המחבל בנוכחות ובאופי היהודי של העם היהודי בארץ ישראל

אינני מתכוון לרבים בעם ששוכנעו בטעות לתמוך ברעיונות השמאל. מנהיגות השמאל הקיצוני היא גם האויב המר מבית. 

מבחינתך. בשביל אי אפשר לבסס אחדות על גזענות של חלק מהקבוצה.

לידיעתך,חזון הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל כבר הוגשם.השטחים הכבושים הם אקסטרה שאין עליה הסכמה .

אחדות יכולה להיות רק סביב מדינת ישראל.

מנהיגות הבית הלאומי היא אויב מר למדינת ישראל.אין אחדות עם אויב.

מנהיגות הבית היהודי ,כמובן.

תמיד צריך להזהר מקיצוניות. שמאל/ימין, דתי/חילוני/מסורתי....ציוני/אנטי ציוני, מזרחי/אשכנזי, יהודי/ערבי/נוצרי.....

הסוד הוא בפלורליזם, סובלנות, כבוד הדדי. ולא הקצנה או הפחדה שמביאה אנשים לקיצוניות שאינה מחוייבת מציאות בשום תנאי. 

ככל שאנשים יכירו את זולתם, כן ייטב ! 

רק כך בהכרות,כבוד, ועזרה הדדית לכל אדם באשר הוא אדם,לפני כל מחלוקת, מוצאים את שביל הזהב ודרך חיים מכובדת. 

אחרת,תמיד נהיה לפתח גיהנום.

מנהל הפורום
10,000+

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

 


לתופף על פח - תענוג.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

אכן כן שגיאה. פה ושם קורה לכולם, אם נפגעת אני מניח שמגיעה לך התנצלות

יש לי מתקן שגיאות בעברית אוטומטי, כשאני מנסח כותרת של הודעה

ואם אני זוכר נכון, בכל זאת מתקן השגיאות האוטומטי לא סימן לי כי יש במילה "באחדותינו" שגיאה. 

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

אכן כן שגיאה. פה ושם קורה לכולם, אם נפגעת אני מניח שמגיעה לך התנצלות

יש לי מתקן שגיאות בעברית אוטומטי, כשאני מנסח כותרת של הודעה

ואם אני זוכר נכון, בכל זאת מתקן השגיאות האוטומטי לא סימן לי כי יש במילה "באחדותינו" שגיאה. 

התעסקות עם השגיאות זאת דרך להתנשא בלי להתיחס לתוכן.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

אכן כן שגיאה. פה ושם קורה לכולם, אם נפגעת אני מניח שמגיעה לך התנצלות

יש לי מתקן שגיאות בעברית אוטומטי, כשאני מנסח כותרת של הודעה

ואם אני זוכר נכון, בכל זאת מתקן השגיאות האוטומטי לא סימן לי כי יש במילה "באחדותינו" שגיאה. 

התעסקות עם השגיאות זאת דרך להתנשא בלי להתיחס לתוכן.

אין כל התנשאות מצידי. אני הגבתי על ההערה של הלביאה.

הרגשתי צורך היום, כאן ועכשיו, להביא את מילות שירו של אריק איינשטיין.

זהו "שיר השיירה" שנכתב ללחן יווני עממי, והמילים הם של עלי מוהר.

שיר השיירה

בלשונות רבות מספור דברנו

וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

ומקומות רבים מאוד עזבנו

ואל הארץ אל הארץ באנו

 

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו

 

מגטאות ומחנות הגחנו

אל הביצות ואל הישימון הלכנו

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

מקצות ערב מרוסיה ופולניה

הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה

 

ומכל הגלויות

ועם כל הבעיות

עם נוצר וארץ קמה

ושפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת

ומדברת ומדברת

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

 

איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל חסרונותינו

וגם הנגב עוד יהיה פורח

ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח

 

ומכל הגלויות 

ועם כל הבעיות

מסביב יהום הסער

רב הקושי והצער

אבל יש על מה לשמוח

יש עוד אומץ יש עוד כוח

ונמשכת שיירה

מן המאה שעברה

רחוקים כבר היוצאים

איכרים וחלוצים

שעמלו עבדו בפרך

בלי לראות את סוף הדרך

ועכשיו עוברים אנחנו

לא שקטנו ולא נחנו

לא ימשיכו בלעדינו

זוהי הרפתקת חיינו.

 

אודה מאוד למי שיעשה מאמץ, ויביא את שירו המוקלט הזה של אריק איינשטיין בקישור. 

קודם תלמד עברית בסיסית. שגיאה כמו "באחדותינו" כפי שכתבת מייד גורמת לא לרצות לקרוא אותך.

אכן כן שגיאה. פה ושם קורה לכולם, אם נפגעת אני מניח שמגיעה לך התנצלות

יש לי מתקן שגיאות בעברית אוטומטי, כשאני מנסח כותרת של הודעה

ואם אני זוכר נכון, בכל זאת מתקן השגיאות האוטומטי לא סימן לי כי יש במילה "באחדותינו" שגיאה. 

התעסקות עם השגיאות זאת דרך להתנשא בלי להתיחס לתוכן.

אין כל התנשאות מצידי. אני הגבתי על ההערה של הלביאה.

התכוונתי ללביאה.

בהחלט יש מקום לאחדות בדרך שלנו כאן בישראל לגאולה, למנוחה ולנחלה כפי שהבטיחו לנו נביאנו

וכפי שהובטח לאבותינו על ידי השם אלוקינו. יש לזכור כי זה תלוי גם בכל אחד מאיתנו, במעשינו ובהתנהגותינו.

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר