תסביר לי למשל למה הכשר הבד"צ גובה יותר 4 ש"ח לקילו בשר על הכשרו מהרבנות ה"רגילה"?

והלו ידוע כי הציבור החרדי הינו בין עניי ישראל, ניצול ציני של אומללים, לשלם יותר ולקבל....כלום והכל בשם שמיים

אינני מומחה לכשרות, אך מהמעט שידוע לי אומר כי

אצלנו היהודים מותר וכשר לאכול את חצייה הקדמי של הפרה בלבד, חלקה האחורי של הפרה כמדומני, אסורה עלינו לאכילה, ונמכרת לערבים במחירים נמוכים מאוד, דבר זה מייקר את בשר הבקר הכשר, עוד דבר שראוי לציין, כמדומני שבבשר גלאט כשר שהוא יותר יקר, ריאות הפרה צריכות לעמוד בסטנדרטי כשרות גבוהים יותר. לגבי עופות, מידיעה אישית מחבר שגידל אותן, הבנתי כי כשרות למהדרין לאחר בדיקתן של ריאות העופות, מעט עומדות במבחנים אלו, ועבור אלו שעוברות את הבדיקות המחמירות משלמים למגדל יותר כסף, ועל כן הם יקרים יותר מהכשרות הרגילה.

אין כל "התנגדות". יש רק השתוממות. לאור קביעת הרמ"בם שאין הוכחה לקיומו.

איש לא "מתנגד" לאמונה. לאור קשיי הקיום זה די טבעי שהאדם, בעיקר החלש, מחפש תמיכה מגורם אל טבעי. ההתנגדות היא רק לניצול המחפיר שהממסד הכנסייתי היהודי ( וכל אחר ) מנצל את חולשות האנוש.

בעבר, בימות התנ"ך, היה שבט לוי והכוהנים שהיו אחראים על צרכי הדת

של העם היהודי, כמדומני לא הייתה להם נחלה (חבל אדמה בארץ ישראל), ופרנסתם הייתה כולה מוטלת על כתפי העם היהודי אז, ובצדק. כיום החרדים משמרים את החיים היהודים, מצוות היהדות והדת בצורה הקרובה ביותר לדרישות התורה, ומכיוון שכך, אין זה מין הנמנע, שרצוי שנממן את הממסד ואורח החיים הדתי הזה בחלקו, מכיסנו. דרך אגב, אנו ממנים בצורות שונות את חביבך ערביי ישראל הבוגדניים בפוטנציה, והמזדהים עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, ומימך לא שמעתי מילת ביקורת אחת על כך, או הסתייגות כלשהי מכך.

או שאתה טיפש, או משקר ביודעין. ערביי ישראל מפרנסים עצמם וחלקם בחלוקת העושר הלאומי פחות בהרבה מתרומתם.

חלוקת העושר הלאומי מקפח את הערבים. הם תורמים הרבה יותר משמקבלים. לאורתודוקסים אפשר היה לסלוח לו קיימו את ההלכה. ההלכה מחייבת פרנסת משפחה, והם מצפצפים עליה. בעיר המוצא של הורי היה רק עסקן דת אחד - הרב. החזן היה גם שוחט, וגם התפרנס מחייטות. נאורתודוקסים שעושים התורה קרדום לחפור בו יהודים ללא ספק, אבל מסוג ב' או ג'.

האמונה באלוקים היא חלק טבעי, הטבוע בתודעתו של האדם, ועוברת מדור לדור

בקלות וללא כל מאמץ. הכחשת קיומו של אלוקים היא דבר הנלמד, במסגרת שטיפת המוח החשוכה של תרבות החילוניות, בכמאתיים השנים האחרונות. ומיותר לציין כי התרבות החילונית המבוססת על הכחשת הבורא, מתקשה לשכפל את עצמה לאורך זמן, מדור לדור, והיא מתפוררת במרבית העולם הרחב, כפי שגלוי כבר בגוש הקומוניסטי לשעבר שבמוקדו הייתה האמרה האלוקים מת, וכפי שגלוי בעולם הערבי שהיה מבוסס על מדינות הלאום החילונית, וחוזר כעת לאמונה השורשית הדתית המוקצנת, וכפי שגלוי כבר בדעיכתה של תרבות המערב החילונית באירופה וארה"ב, החוזרות בגדול לשורשים אמונים באלוקים, ואפילו בסין יש חזרה לאמונה הדתית בסגנון משלהם, כמו שיש בהודו. רוב רובה המכריע של אוכלוסיית העולם מאמינה בכוח עליון. כמובן שיש בישראל גם אנשים שלא מאמינים בקיומו של אלוקים, והם מהצד הימני של המפה הפוליטית.

נכון שהאמונה טבועה באופיינו. כמו האלימות, האונס והרצח.

יוש כמובן הבדל תהומי בין אמונה ואונס ורצח. אבל גם האמונה הנה ברכה בערבון מוגבל. דהיינו, כאשר היא לא מנוצלת לחיי בטלה וניצול הזולת.

האמונה באלוקים אינה טעונה הוכחה, היא מבוססת על אמונה אנושית טבעית

וקיימת לאורך אלפי שנות ההיסטוריה האנושית. תודה על הסרטון המחזק את תפיסת העולם הדתית, בהסבירו את הסתירה לכאורה בין גילו של העולם על פי התפיסה הדתית היהודית, ובין גיל העולם על פי תפיסת המדע. לעניות דעתי, ההסבר החכם והנכון אותו מספק הרב אמנון יצחק, בהחלט הגיוני ומתקבל על הדעת, גם על דעתו של אדם אתאיסטי. דרך אגב, כשם שהתפיסה והאמונה הקומוניסטית קרסה, מכיוון שהתעלמה מהאופי האנושי, והניחה כי האדם נולד לוח חלק, כך גם הכפירה בקיומו של אלוקים בעולם החילוני קורסת, מכיוון שאינה מביאה בחשבון את טבעו האנושי של האדם, המחפש ומוצא בתודעתו כוח אלוקי עליון , האחראי לקיומה של התבל והחיים המופלאים שבתוכה.

הסבר חכם ונבון מספק הגאון אמנון יצחק..........

על דעתו של מי שהאמונה היא נר לרגליו והמדע מתאים לו רק כשהוא עולה בקנה אחד עם האמונה. ועל זה בדיוק נקבע שהאמונה עיוורת. הויכוח איתך הוא באמת לא ענייני כי אתה שטוף מוח ובעצם ויתרת על חשיבה עצמאית. גם המדענים הכי פחות מאמינים מודים שאינם יכולים להסביר הכל וכי רב הנסתר על הגלוי ובעצם מודים בקיומו של איזשהו כוח שאתה קורא לו אלוהים וחברים שלי קוראים לו מושון. וזה בסדר. כי הרוב המכריע מאמין באלוהים/מושון/כל שם שתבחר כי זה קל, זה מנחם וזה מאפשר חלוקת אחריות. זה לא עומד בסתירה לחילוניות, כי החילונים לא כופרים באלוהים אלא בנציגיו עלי אדמות שלקחו על עצמם את הזכות שלא ניתנה להם לקבוע מה טוב בעיניו ומה רע בעיניו. האמונה באלוהים אכן אינה טעונה הוכחה, שכן אדם מחפש במה להאמין כשרע לו או כשאינו יכול להסביר לעצמו/לסביבתו דברים שונים שקורים. אבל מכאן ועד להתחרדות שעיקרה שטיפת מוח וויתור על מחשבה עצמאית, כניעה לכל מיני טקסים ונורמות מטופשות כמו איסור על שירת נשים או ישיבה ליד נשים או כשרות מחמירה או הגבלת פעילות בשבת או השד יודע מה הדרך ארוכה.

בעבר, בימות התנ"ך, היה שבט לוי והכוהנים שהיו אחראים על צרכי הדת

של העם היהודי, כמדומני לא הייתה להם נחלה (חבל אדמה בארץ ישראל), ופרנסתם הייתה כולה מוטלת על כתפי העם היהודי אז, ובצדק. כיום החרדים משמרים את החיים היהודים, מצוות היהדות והדת בצורה הקרובה ביותר לדרישות התורה, ומכיוון שכך, אין זה מין הנמנע, שרצוי שנממן את הממסד ואורח החיים הדתי הזה בחלקו, מכיסנו. דרך אגב, אנו ממנים בצורות שונות את חביבך ערביי ישראל הבוגדניים בפוטנציה, והמזדהים עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם, ומימך לא שמעתי מילת ביקורת אחת על כך, או הסתייגות כלשהי מכך.

החרדים לא משמרים ולא כלום מלבד את התקיימותם הטפילית על חשבון הציבור

והדתיים השפויים ויש כמותם למרבה המזל מסתייגים מהם ולא מגנים על אורח החיים שלהם. שבט לוי והכוהנים שהיו אחראים על צרכי הדת בעצם ביצעו עבודה, והם היו מיעוט ברוב שעבד. האם כל החרדים המתפרזטים ומיטפלים על גבו של הציבור העובד כולם בני לוי והכוהנים או שהם כדרכם תופשים טרמפ על חולשתו של בן גוריון שנכנע לחזון איש ואיפשר להם לפרוץ ולרבות בהתנהלותם זו? ואם אתה כל כך רוצה - ממן את אורח החיים הזה מכיסך. אבל הכפייה הבלתי נסבלת הזו על ציבור שאינו רוצה בכך מקוממת עד מאד ואחר כך שואלים מאין השנאה... ערביי ישראל הם סיפור בעייתי בפני עצמו, אבל להיתלות בשרץ אחד כדי להכשיר שרץ אחר.......

או שאתה טיפש, או משקר ביודעין. ערביי ישראל מפרנסים עצמם וחלקם בחלוקת העושר הלאומי פחות בהרבה מתרומתם.

חלוקת העושר הלאומי מקפח את הערבים. הם תורמים הרבה יותר משמקבלים. לאורתודוקסים אפשר היה לסלוח לו קיימו את ההלכה. ההלכה מחייבת פרנסת משפחה, והם מצפצפים עליה. בעיר המוצא של הורי היה רק עסקן דת אחד - הרב. החזן היה גם שוחט, וגם התפרנס מחייטות. נאורתודוקסים שעושים התורה קרדום לחפור בו יהודים ללא ספק, אבל מסוג ב' או ג'.

אתה מיתמם במכוון, ערביי ישראל בחלקים גדולים נסמכים על קצבאות

הביטוח הלאומי השונות, בינהם קצבאות ילדים, וקצבאות סעד שונות, שלא לדבר על הפשיעה הכלכלית (פריצות, גנבות רכב ורכוש חקלאי) הנובעת מהם, ומסיבה נזקים כבדים שכולנו נאלצים לממנם. ומה על תאונות הדרכים שהם מעורבים בהם בלי כל פרופורציה לאחוז מספרם באוכלוסיה, ועולים לנו בממון רב, בין אם פרמיות ביטוח גבוהות יותר, או קצבאות שונות לנפגעים ולמשפחות ההרוגים. עובדה ידועה היא כי שיעור ההשתתפות הנמוך בשוק העבודה, ממוקד בגברים במגזר החרדי, ובנשים במגזר הערבי. מגזר ערביי ישראל ידוע כמעלימי המסים הגדולים שיש בארץ, המשטרה נמנעת מסיבות שונות מלהיכנס אל הכפרים הערביים, ולאכוף את חוקי ישראל, בניהם תשלומי ארנונה, מים, מס הכנסה, מע"מ ועוד... תהייה מציאותי ולא צדקן המנותק מהחיים ומשקר לעצמו.

האמונה באלוקים אינה טעונה הוכחה, היא מבוססת על אמונה אנושית טבעית

וקיימת לאורך אלפי שנות ההיסטוריה האנושית. תודה על הסרטון המחזק את תפיסת העולם הדתית, בהסבירו את הסתירה לכאורה בין גילו של העולם על פי התפיסה הדתית היהודית, ובין גיל העולם על פי תפיסת המדע. לעניות דעתי, ההסבר החכם והנכון אותו מספק הרב אמנון יצחק, בהחלט הגיוני ומתקבל על הדעת, גם על דעתו של אדם אתאיסטי. דרך אגב, כשם שהתפיסה והאמונה הקומוניסטית קרסה, מכיוון שהתעלמה מהאופי האנושי, והניחה כי האדם נולד לוח חלק, כך גם הכפירה בקיומו של אלוקים בעולם החילוני קורסת, מכיוון שאינה מביאה בחשבון את טבעו האנושי של האדם, המחפש ומוצא בתודעתו כוח אלוקי עליון , האחראי לקיומה של התבל והחיים המופלאים שבתוכה.

אחלה הסבר לחכם אמנון יצחק

אלוהים ברא את העולם לפני 6000 שנה וקבר באדמה שלדי דנוזאורים כדי שנחשוב שכדור-הארץ נברא לפני מליארד שנה. אכן, נסתרות הן דרכי האל ... ולמען הבדור אני מצרף קליפ נוסף - הפעם של 'אמנון יצחק' המוסלמי. ללמדנו שאין הרבה הבדל בין 'חכמי הדת' היהודים והמוסלמים.

אַל תַּעַן כְּסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ, פֶּן תִּשְׁוֶה לּוֹ גַם אָתָּה

החרדים לא משמרים ולא כלום מלבד את התקיימותם הטפילית על חשבון הציבור

והדתיים השפויים ויש כמותם למרבה המזל מסתייגים מהם ולא מגנים על אורח החיים שלהם. שבט לוי והכוהנים שהיו אחראים על צרכי הדת בעצם ביצעו עבודה, והם היו מיעוט ברוב שעבד. האם כל החרדים המתפרזטים ומיטפלים על גבו של הציבור העובד כולם בני לוי והכוהנים או שהם כדרכם תופשים טרמפ על חולשתו של בן גוריון שנכנע לחזון איש ואיפשר להם לפרוץ ולרבות בהתנהלותם זו? ואם אתה כל כך רוצה - ממן את אורח החיים הזה מכיסך. אבל הכפייה הבלתי נסבלת הזו על ציבור שאינו רוצה בכך מקוממת עד מאד ואחר כך שואלים מאין השנאה... ערביי ישראל הם סיפור בעייתי בפני עצמו, אבל להיתלות בשרץ אחד כדי להכשיר שרץ אחר.......

לידיעתך, מספר עובדות: שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בכלל האוכלוסיה

בארץ עומד על כ-57%, בקרב החרדים שיעור ההשתתפות בשוק העבודה מתקרב לכ-50%, כך שחלקים גדולים מהם עובדים, בניגוד להסתה אותה את מנסה להעביר ולהשחירם כטפילים, לומדי התורה מבניהם המקבלים קצבאות רעב למשפחתם מהמדינה הם מיעוט קטן, והסכומים שהמדינה עוזרת להם נמדדים בסדרי גודל של מאות מיליוני שקלים, בעוד שעל מערכת החינוך החילונית מוציאים עשרות מיליארדי שקלים, להלן המספרים תקציב החינוך בישראל עומד על 35 מיליארד ש"ח בשנה, תקציב האוניברסיטאות עומד על 7.5 מיליארד ש"ח בשנה. כך שבואי ניכנס לפרופורציות ולא נשקע בשיטפון של הסתה חסרת יסוד ובסיס.

ערביי ישראל אינם שרצים

תרומתם לחברה הישראלית גדולה לאין שיעור מתרומתם של החרדים וזאת יודע כל אדם שביקר בבית-החולים וטופל נאמנה בידי אח/ות או רופא/ה ערבי/ה. אין לי מושג למה את רומזת בהתבטאותך האומללה.

אַל תַּעַן כְּסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ, פֶּן תִּשְׁוֶה לּוֹ גַם אָתָּה

תירגע, ברור שלא לכך התכוונתי........

כתב אדון אליהו פ.: "אנו מממנים בצורות שונות את חביבך ערביי ישראל הבוגדניים בפוטנציה, והמזדהים עם האויב הפלסטיני הרצחני וצמא הדם" ועל כך עניתי שאין מכשירים שרץ אחד בשרץ אחר, והכוונה היא שאין להצדיק את התקיימותה של החברה החרדית כחברה לא יצרנית החיה על כספי משלמי המסים בטענה הזו שלו. ואני מבהירה ומחדדת שכוונתי היתה למעשה ולא לאף אדם, בין אם הוא חרדי/ערבי/אחר. ואם בכל זאת נותרת ההתבטאות אומללה אני מתנצלת באמת ובתמים אם מצא עצמו מישהו נפגע מכך.

"80% מהיהודים בארץ מאמינים באלוקים" כך עולה מסקר ש"הארץ" מפרסם.

עוד כותב ומוסיף "הארץ": "סקר שנערך שלוש פעמים ב-20 השנים האחרונות מראה התחזקות באמונה דתית, וירידה בהתחייבות לערכים דמוקרטיים. 70%: היהודים- העם הנבחר. על פי הבדיקה, 43% מהיהודים מגדירים עצמם חילונים לעומת 46% בשנת 1999, 32% מגדירים עצמם מסורתיים ו-22% מגדירים עצמם דתיים או חרדים, לעומת 16% בלבד בשנת 1999. המגמה הזו של התחזקות הדתיות בעשור האחרון, לעומת ירידה מסוימת בעשור שקדם לו, בולטת כמעט בכל תחומי המחקר." ברוך השם שהרוב המכריע בעם היהודי בארץ ישראל, מרגיש מחובר למסורת הדתית ולאמונה היהודית, וזאת, ראוי לציין, בניגוד למסתמן בקרב רוב הכותבים בפורום. לכתבה המלאה ומאירת העיניים הקלק כאן.

למה לא? זה נותן אור, ושלווה.

אופיום להמונים

אַל תַּעַן כְּסִיל כְּאִוַּלְתּוֹ, פֶּן תִּשְׁוֶה לּוֹ גַם אָתָּה

לאמונה באלוקים יש התנגדות עזה בקרב השמאל "הנאור" "הליברלי" "הסובלני"

"המתקדם" "המשכיל" האלטיסטי "בשבט הנאור", מעניין למה?

אין לי מושג, אני באופן אישי מתעבת שמאלנים ואדישה לחרדים

אני כמובן כותב שרק אם תהיה מלחמת אזרחים

וזה לא עניין של אם אלא של מתי זה יקרה אז אני אהייה חלק מהמלחמת הזאת בתקווה לנצח אותה ולבסס מדינה יהודית שמתבססת על חוקי התורה ולא על חוקי העקו'ם. לדידי חיים במדינת ישראל יכולים להתקיים רק אם המדינה הזאת תהייה מדינה יהודית טהורה ללא ערבים וחרדים אנטי ציונים בכנסת ישראל. כיום מדינת ישראל היא בלוף ולכן אני מכנה אותה בלופלנד היא בעצם מדינה דו לאומית ערבית יהודית וזה לא בדיוק עונה על הצהרת בלפור שתי מדינות לשני עמים וחרבון אוסלו כמובן שתי מדינות לשני עמים ומתווה חרבון קלינטון שתי מדינות לשני עמים ומתווה בוש ואובמה שתי מדינות לשני עמים. שתי מדינות לשני עמים זה יפה ומקובל אבל לא יתכן שהישראלים יתרגמו זאת למדינה פלשתינית ביהודה ושומרון ללא יהודים תושבים בה טרנספר רק ליהודים כפי שרוצה אבו מאזן ומדינת ישראל בלי טרנספר ערבים ליהודה ושומרון. אם שתי מדינות אז או שתי מדינות בלי טרנספר דו צדדי או שתי מדינות עם טרנספר דו צדדי במתווה הקיים זה שתי מדינות לעם אחד ( פלשתיני) ומדינה אחת בקושי לעם השני (היהודי) אתם החברה הישקראלית חירבנתם את הכל והרסתם את כוח ההתנגדות שלכם לעוולות העולם המסריח. זכרי את אמריקה ואירופה בשואה. הם ידעו שיהודים נרצחים במאות אלפים ולא עשו כלום כדי להשמיד את מחנות המוות.

מה כל דבריך נוגעים לשנאתך אנשים והמדינה-לך תעשה אם עצמך משהוא!

עבור לעמוד
... , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: עודד מ.
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר